Thơ: Trả lại sự sống


TRẢ LẠI SỰ SỐNGThế giới này không còn sạch còn xanh
Rác từ đâu xếp như núi mỗi ngày
Một thế giới đang ô nhiễm chất đầy
Bởi con người tự đưa tay tàn phá.

Sự vô cảm lòng người ra hóa đá
Dòng nước trong đang tự biến mất dần
Khói bụi mù che phủ khắp tầng không
Suối hồ cạn tán rừng thưa phơi nắng.

Núi đồi trọc chim rừng nay thiếu vắng
Lửa đốt thiêu cây chết cháy lụi tàn
Ở nơi đâu đất bạc trắng bạt ngàn
Hồn cổ thụ im lìm trong giấc ngủ.

Nước sông hồ đen ngòm sao chưa đủ
Rác vô cơ thải như núi chọc trời
Đất nóng lên băng tan rã mỗi giờ
Nước biển tràn đất liền đang xóa sổ.

Người giàu có kẻ nghèo hèn khốn khổ
Mất cân bằng trái đất cũng quay nghiêng
Sự sống này đang ngân báo hồi chiêng
Cùng tỉnh thức hay nằm trong mê muội.

Sự suy đồi băng hoại tràn nhân loại
Xác thai nhi như rác rưởi ngập tràn
Hỏi nhân tính có còn hay thú vật
Lý luận nào minh biện tiếng kêu than.

Hãy nhận biết lỗi tội chúng ta mang
Đang phá vỡ công trình Chúa trao ban
Cùng chung tay sửa lại những tương quan
Cho thế giới tự nhiên dần hồi phục.

Dù năm năm, mười năm, hay năm chục…
Hãy từng ngày cho mặt đất thêm xanh
Cho trái đất được sạch thuở ban đầu
Để con cháu hưởng bình an sự sống.

Cho thiên nhiên, tài nguyên luôn bảo trọng
Cho môi trường thế giới được hồi sinh
Cùng bảo vệ sự sống khắp hành tinh
Hòng cứu vãn hiểm nguy đang đối diện.

Suối Ngàn
(kỷ niệm ngày ban VHTT - BMT học hỏi Thông điệp Laudato Si