Thơ: Người sống đạo - Lm. Đam Khuất Dũng sss


NGƯỜI SỐNG ĐẠOMuốn giống Chúa tâm thân hướng thiện
Giữ Giới  Răn yêu mến liên miên
Thực thi Đức Ái  lệnh truyền
Tình Yêu đòi hỏi  ai  nên trọn lành
 Một có đạo mang danh Ki-tô Hữu
Tưởng tên mình được cứu khắc ghi 
Nhà Thờ vắng bóng  ít đi
Là người có đạo thực thi không nhiều
Hai giữ đạo theo điều tin nhận
Cũng thi hành bổn phận cho trơn
Đọc kinh dự lễ chẳng hơn
Bình thường tối thiểu phải vươn cao dần
Ba sống đạo chu toàn xứng đáng
Thành Muối Men, Ánh Sáng thắp lên
Xua tan bóng tối đêm đen
Việc lành phúc đức ngợi khen Chúa Trời
Nước Cha bất diệt muôn đời
Dành ai phần thưởng giữ Lời Thầy Yêu

Lm. Đam Khuất Dũng sss
SN: CN VI PS A, Ga 14,15-21.