Thơ: Lời nhắn gửi - Lm. Đam Khuất Dũng sss


LỜI NHẮN GỬI


Quyền Trời Đất Thầy ban nhân thế
Hứa ở cùng Thánh Thể mọi ngày
Lên Trời Ngài vẫn tại đây
Thăng Thiên đánh dấu đổi thay tuyệt vời
Quê Hương đích Thật ngươi cố gắng
Sống Tin mừng rao giảng say mê
Gian lao vất vả trăm bề
Xác thân bất diệt chẳng hề tàn phai
Ta hy vọng tương lai tồn hữu
Đức Ki-tô Đấng Cứu từ Trời
Hiển vinh giống hệt như Người
Thiên Đàng viên mãn đời đời hân hoan
Người Tín hữu dấn thân trọn vẹn
Giữ Điều Răn yêu mến thiết tha
Cửa Trời rất hẹp ai qua
Vâng theo thánh ý lời Cha trên Trời

Lm. Đam Khuất Dũng sss
SN : Ga 28, 16 - 20