Thơ: Mở Mắt Đức Tin
/ 31 / Văn thơ Công giáo

Thơ: Mở Mắt Đức Tin

   MỞ MẮT ĐỨC TIN   Tin  Chúa  anh  mù mắt sáng dần Sống Lời Chân Thiện phải canh tân Mờ  lòa  vô tín  không thèm  biết Sáng chói Đức Tin  thật  thiết cần Đừng

Sống khát vọng
/ 15 / Văn thơ Công giáo

Sống khát vọng

SỐNG KHÁT VỌNG Giê-su Hằng Sống Đấng Phục Sinh Bến  bờ  hy vọng  rất  thanh  bình Cậy trông mãi mãi luôn tin tưởng Khao khát muôn đời chớ chối khinh Đức  Chúa  đổ  tràn  Ơn

Hãy sám hối
/ 18 / Văn thơ Công giáo

Hãy sám hối

HÃY SÁM HỐI Hoang  đàng  tội  lỗi ngập tràn hồn Lời Chúa  gọi  mời  hoán cải con Sai  trật  đường  tà,  ôi  khốn  nạn ! Đúng vào nẻo chính, thật ngoan

Thơ: Chúa Nhật 6 thường niên, năm A - Lm. Đam Khuất Dũng sss
/ 37 / Văn thơ Công giáo

Thơ: Chúa Nhật 6 thường niên, năm A - Lm. Đam Khuất Dũng sss

TINH THẦN MỚI Pháp Luật Tình Yêu Chúa chỉ đường Chính là nền tảng để noi gương Thi hành hoàn thiện cần soi sáng Thực hiện kiện toàn được tỏ tường Thay đổi thuận hòa tình bác ái Trở thành Công Chính Luật yêu

Bước chân có Chúa
/ 284 / Văn thơ Công giáo

Bước chân có Chúa

BƯỚC CHÂN CÓ CHÚA Chân chị bước trước Chân em theo sau Chúng ta bên nhau Song hành với Chúa Dù trời nắng gió Hay lúc mưa sa Trơn trượt chẳng hà Ta trao ban Chúa Ra mang, Bù Dố Bù Lố, Bù Môn Nơi  chốn hang cùng Không chùn chân bước Vì trước con

Tập thi ca về tháng hoa dâng Mẹ
/ 523 / Văn thơ Công giáo

Tập thi ca về tháng hoa dâng Mẹ

                             DÂNG HOA

Bài thơ: Gương Thánh Cả
/ 342 / Văn thơ Công giáo
Bài thơ: Đức Trinh Nữ lúc chính ngọ
/ 508 / Văn thơ Công giáo

Bài thơ: Đức Trinh Nữ lúc chính ngọ

ĐỨC TRINH NỮ lúc CHÍNH NGỌ Giáo Đường cửa mở giữa trưa Con vào chẳng để thân thưa nguyện cầu Chẳng lễ vật, chẳng lời nào Chỉ được ngắm Mẹ,  lệ trào phúc ân Mẹ ơi Mẹ đẹp vô ngần Con là con Mẹ…Mẹ vĩnh hằng Mẹ ơi Thời gian như thể ngừng