Tóm Lược Hiến Chế Mục Vụ (Gaudium et Spes)
/ 419 / Văn kiện Tòa thánh

Tóm Lược Hiến Chế Mục Vụ (Gaudium et Spes) Hot

Phaolô Phạm Xuân Khôi Gaudium et spes là Hiến Chế mục vụ về Hội Thánh và dài nhất trong bốn Hiến Chế của Công Đồng Vaticanô II, gồm 93 câu. Hiến Chế này được chia thành hai phần. Phần thứ nhất trình bày những nguyên tắc giáo lý mà không đề nghị

Quy chế của Thánh bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống
/ 348 / Văn kiện Tòa thánh

Quy chế của Thánh bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống

Thánh bộ có thẩm quyền trong các vấn đề thuộc Tông tòa về thăng tiến sự sống và hoạt động tông đồ giáo dân, về mục vụ giới trẻ, gia đình và các nhiệm vụ của gia đình theo kế hoạch của Thiên Chúa và về việc bảo vệ và nâng đỡ sự sống con người.

Gioan - Vị Tông Đồ Của Tình Yêu
/ 358 / Văn kiện Tòa thánh

Gioan - Vị Tông Đồ Của Tình Yêu

 Gio-an, người môn đệ của Tình Yêu,  đã đi qua con đường vạn dặm....     Từ đanh đá đến điềm đạm Từ giận dữ đến dịu dàng Từ chia rẽ đến chia xẻ Tình Yêu...

Anrê, Vị Tông Đồ Giàu Tình Bạn
/ 425 / Văn kiện Tòa thánh

Anrê, Vị Tông Đồ Giàu Tình Bạn

An-rê là môn đệ đầu tiên theo Chúa Giê-su nhưng lại không hề được ghi đầu trong bất cứ danh sách Tông Đồ nào. Luôn luôn là Phê-rô đứng đầu, rồi mới đến An-rê. Trong Tin Mừng Mác-cô và Tông Đồ Công Vụ, tên ông ghi đến hạng thứ tư.