Quy chế của Thánh bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống
/ 75 / Văn kiện Tòa thánh

Quy chế của Thánh bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống

Thánh bộ có thẩm quyền trong các vấn đề thuộc Tông tòa về thăng tiến sự sống và hoạt động tông đồ giáo dân, về mục vụ giới trẻ, gia đình và các nhiệm vụ của gia đình theo kế hoạch của Thiên Chúa và về việc bảo vệ và nâng đỡ sự sống con người.

Gioan - Vị Tông Đồ Của Tình Yêu
/ 85 / Văn kiện Tòa thánh

Gioan - Vị Tông Đồ Của Tình Yêu

 Gio-an, người môn đệ của Tình Yêu,  đã đi qua con đường vạn dặm....     Từ đanh đá đến điềm đạm Từ giận dữ đến dịu dàng Từ chia rẽ đến chia xẻ Tình Yêu...

Anrê, Vị Tông Đồ Giàu Tình Bạn
/ 76 / Văn kiện Tòa thánh

Anrê, Vị Tông Đồ Giàu Tình Bạn

An-rê là môn đệ đầu tiên theo Chúa Giê-su nhưng lại không hề được ghi đầu trong bất cứ danh sách Tông Đồ nào. Luôn luôn là Phê-rô đứng đầu, rồi mới đến An-rê. Trong Tin Mừng Mác-cô và Tông Đồ Công Vụ, tên ông ghi đến hạng thứ tư.