Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 6, 10-01-2020
/ 89 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 6, 10-01-2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 10-01-2020 (Lc 5,12-16) Khi ấy, Đức Giê-su đang ở trong một thành kia; có một người đầy phong hủi vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 5, 09-01-2020
/ 107 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 5, 09-01-2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 09-01-2020 (Lc 4,14-22a) Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh. Rồi Đức Giê-su đến

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 6, 13-12-2019
/ 101 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 6, 13-12-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 13-12-2019 (Mt 11,16-19)    "Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác, và nói: "Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 5, 12-12-2019
/ 175 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 5, 12-12-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 12-12-2019 (Mt 11,11-15)   "Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông. Từ thời ông

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 11-12
/ 131 / Tông đồ Lời Chúa

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 11-12

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11-12 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG             Lạy Cha, khởi đầu ngày mới hôm nay, con xin mở rộng lòng mình cho tình yêu và sự săn sóc của Cha. "Bị đè nặng bởi những nhọc nhằn khó khăn là

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 2, 10-12-2019
/ 168 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 2, 10-12-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 10-12-2019 (Mt 18,12-14) "Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em,

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 2, 09-12-2019
/ 113 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 2, 09-12-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 09-12-2019 (Lc 1,26-38 ) Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 7, 07-12-2019
/ 104 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 7, 07-12-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 07-12-2019 (Mt 9,35-10,1.6-8)   Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 6, 06-12-2019
/ 113 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 6, 06-12-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 06-12-2019 (Mt 9,27-31) Đang khi Đức Giê-su ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: "Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!" Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 5, 05-12-2019
/ 128 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 5, 05-12-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 05-12-2019 (Mt 7,21.24-27) "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa !lạy Chúa!" là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. Vậy ai nghe những

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 4, 04-12-2019
/ 177 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 4, 04-12-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 04-12-2019 (Mt 15,29-37) Đức Giê-su xuống khỏi miền ấy, đến ven Biển Hồ Ga-li-lê. Người lên núi và ngồi ở đó. Có những đám người đông đảo kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 3, 03-12-2019
/ 118 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 3, 03-12-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 03-12-2019 (Mc 16,15-20) Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 2, 02-12-2019
/ 134 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 2, 02-12-2019

 MẾN YÊU HẰNG NGÀY   Thứ 2, 02-12-2019 (Mt 8,5-11)   Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm." Người

5 phút với Lời Chúa mỗi ngày tháng 12
/ 133 / Tông đồ Lời Chúa

5 phút với Lời Chúa mỗi ngày tháng 12

01/12/19 CHÚA NHẬT TUẦN 1 MV – A Mt 24,37-44 CANH THỨC VÀ SẴN SÀNG   “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.” (Mt 24,42) Suy niệm: Ngày cánh chung, ngày Chúa Giê-su trở lại phán xét trần gian là ngày

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 6, 29-11-2019
/ 163 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 6, 29-11-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 29-11-2019 (Lc 21,29-33) Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn: "Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi. Anh em cũng vậy,

Mến Yêu Hằng Ngày, Thứ 7, 30-11-2019
/ 126 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày, Thứ 7, 30-11-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 30-11-2019, Lễ Kính Thánh An-rê Tông Đồ (Mt 4,18-22)    Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 3, 26.11.2019
/ 113 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 3, 26.11.2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 26.11.2019 (Lc 21,5-11)   Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su bảo: "Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 7, 25-11-2019
/ 114 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 7, 25-11-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 25-11-2019 (Lc 9, 23-26)   Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 7, 23-11-2019
/ 146 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 7, 23-11-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 23-11-2019 (Lc 20,27-40) Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su: "Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 6, 22-11-2019
/ 116 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 6, 22-11-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 22-11-2019 (Lc 19,45-48)    Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: "Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 5, 21-11-2019
/ 126 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 5, 21-11-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 21-11-2019 (Mt 12,46-50) Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 4, 20-11-2019
/ 109 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 4, 20-11-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 20-11-2019 (Lc 19,11-28) Khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giê-su lại kể thêm một dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giê-ru-sa-lem và vì họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. Vậy Người

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 3, 19-11-2019
/ 108 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 3, 19-11-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 19-11-2019 (Lc 19,1-10) Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức