5 phút với Lời Chúa mỗi ngày tháng 09.2018
/ 17 / Tông đồ Lời Chúa

5 phút với Lời Chúa mỗi ngày tháng 09.2018

01/09/18 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 21 TN Mt 25,14-30 LÀ TÔI TRUNG CỦA CHÚA Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ