Mến yêu hàng ngày 17-10-2019
/ 5 / Tông đồ Lời Chúa

Mến yêu hàng ngày 17-10-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 17-10-2019 (Lc 11,47-54)   "Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy! Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ

Mến Yêu Hằng Ngày 12-10-2019
/ 8 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày 12-10-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 12-10-2019 (Lc 11,27-28) Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!" Nhưng Người đáp lại: "Đúng hơn phải nói

Mến Yêu Hằng Ngày 11-10-2019
/ 8 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày 11-10-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 11-10-2019 (Lc 11,15-26)  Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ." Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. Nhưng Người biết tư

Mến yêu hằng ngày Thứ 4, 09-10-2019
/ 8 / Tông đồ Lời Chúa

Mến yêu hằng ngày Thứ 4, 09-10-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 09-10-2019 (Lc 11,1-4) Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: "Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của

Mến yêu hàng ngày  08-10-2019
/ 11 / Tông đồ Lời Chúa

Mến yêu hàng ngày 08-10-2019

 MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 08-10-2019 (Lc 10,38-42) Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời

Mến yêu hằng ngày Thứ 6, 04-10-2019
/ 11 / Tông đồ Lời Chúa

Mến yêu hằng ngày Thứ 6, 04-10-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 04-10-2019 (Lc 10,13-16)   "Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng

Mến yêu hàng ngày 02-10-2019
/ 12 / Tông đồ Lời Chúa

Mến yêu hàng ngày 02-10-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 02-10-2019 (Mt 18,1-5.10) Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?" Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: "Thầy bảo thật anh em:

Mến yêu hằng ngày Thứ 7, 21-09-2019
/ 18 / Tông đồ Lời Chúa

Mến yêu hằng ngày Thứ 7, 21-09-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 21-09-2019 (Mt 9,9-13) Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi!" Ông đứng dậy đi theo Người. Khi Đức Giê-su đang dùng bữa

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 7, 14-09-2019
/ 33 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 7, 14-09-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 14-09-2019 (Ga 3,13-17)   Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 5, 12-09-2019
/ 19 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 5, 12-09-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 12-09-2019 (Lc 6,27-38)   "Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 4, 11-09-2019
/ 16 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 4, 11-09-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY   Thứ 4, 11-09-2019 (Lc 6,20-26)  Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: "Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì

Mến yêu hằng ngày Thứ 3, 10-09-2019
/ 24 / Tông đồ Lời Chúa

Mến yêu hằng ngày Thứ 3, 10-09-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 10-09-2019 (Lc 6,12-19) Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. Đó

Mến Yêu Hằng Ngày 05-09-2019
/ 26 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày 05-09-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 05-09-2019 (Lc 5,1-11) Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi

Mến yêu hằng ngày Thứ 4, 28-08-2019
/ 33 / Tông đồ Lời Chúa

Mến yêu hằng ngày Thứ 4, 28-08-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 28-08-2019 (Mt 23,27-32)   "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 3, 27-08-2019 (Mt 23,23-26)
/ 40 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 3, 27-08-2019 (Mt 23,23-26)

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 27-08-2019 (Mt 23,23-26) "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 23-08-2019 (Mt 22,34-40)
/ 33 / Tông đồ Lời Chúa

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 23-08-2019 (Mt 22,34-40)

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 23-08-2019 (Mt 22,34-40)   Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: "Thưa

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 4, 14-08-2019
/ 39 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 4, 14-08-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 14-08-2019 (Mt 18,15-20)    "Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không

Mến Yêu Hằng Ngày 10-08-2019
/ 38 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày 10-08-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 10-08-2019 (Ga 12,24-26)   “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình,

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 09-08-2019 (Mt 16,24-28)
/ 68 / Tông đồ Lời Chúa

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 09-08-2019 (Mt 16,24-28)

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 09-08-2019 (Mt 16,24-28)   Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì

5 phút với Lời Chúa mỗi ngày trong tháng 7 năm 2019
/ 142 / Tông đồ Lời Chúa

5 phút với Lời Chúa mỗi ngày trong tháng 7 năm 2019

  01/07/19 THỨ HAI TUẦN 12 TN Mt 8,18-22   TỰA VÀO CHÚA “Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo Thầy.” (Mt 8,19) Suy niệm: Thông thường người ta vẫn quan niệm rằng có “an cư” rồi mới “lạc nghiệp.” Ông kinh sư, một nhà trí thức

5 phút mỗi ngày với Lời Chúa tháng 06/2019
/ 92 / Tông đồ Lời Chúa

5 phút mỗi ngày với Lời Chúa tháng 06/2019

01/06/19 thứ bảy đầu tháng tuần 6 ps Th. Giút-ti-nô, tử đạo Ga 16,23b-28   nhờ đức ki-tô chúa chúng con “Chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến.” (Ga 16,27) Suy niệm: Khi nói Đức

5 phút với Lời Chúa mỗi ngày tháng 05
/ 109 / Tông đồ Lời Chúa

5 phút với Lời Chúa mỗi ngày tháng 05

 01/05/19 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 2 PS Th. Giu-se thợ Mt 13,54-58   MỘT BÁC THỢ CAO QUÝ “Ông không phải là con bác thợ sao?” (Mt 13,54) Suy niệm: Bộ bách khoa Wikipedia cho biết: trên thế giới hiện nay có 56 thể loại nghề nghiệp, chia

Một Kitô hữu Lào bị bắt và đánh đập vì là Kitô hữu
/ 101 / Tông đồ Lời Chúa

Một Kitô hữu Lào bị bắt và đánh đập vì là Kitô hữu Hot

Theo cảnh sát thì người thanh niên bị bắt vì chặt gỗ trong một khu rừng được bảo vệ. Nhưng theo người dân huyện Phin đó chỉ là cái cớ. Tại đây các quan chức hiếm khi áp dụng luật chống khai thác gỗ bất hợp pháp. Trong tù, cảnh sát đã tìm cách bắt