5 phút với Lời Chúa tháng 12.2018
/ 63 / Tông đồ Lời Chúa

5 phút với Lời Chúa tháng 12.2018 Hot

 NĂM PHÚT VỚI LỜI CHÚA THÁNG 12.2018 01/12/18 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 34 TN Lc 21,34-36   “KỆ” “Vậy anh em hãy đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời...” (Lc 21,34) Suy niệm: Trên mỗi gói thuốc đều có

5 phút Lời Chúa mỗi ngày tháng 11.2018
/ 59 / Tông đồ Lời Chúa

5 phút Lời Chúa mỗi ngày tháng 11.2018

Bạn được mời gọi khám phá những giá trị cao quý ẩn chứa trong những khó khăn đau khổ xảy đến cho mình. Mỗi khi bạn đối diện với những “thập giá” đó của đời bạn, mời bạn ngước nhìn lên thập giá của Đức Ki-tô để được tiếp sức bởi sự lạc quan của Tin

Đại hội Giới trẻ Thế giới 2019: ứng dụng công nghệ mới
/ 59 / Tông đồ Lời Chúa

Đại hội Giới trẻ Thế giới 2019: ứng dụng công nghệ mới

Đại hội giới trẻ thế giới (WYD) 2019 tại Panama hướng đến việc tiếp cận các bạn trẻ bằng chính “ngôn ngữ” của họ. Vì lý do này, trò chơi “Follow JC Go” và “Công viên giải trí ảo” Cristonauta đã được thiết kế. Các chương trình nói trên sẽ được giới

5 phút với Lời Chúa tháng 10.2018
/ 89 / Tông đồ Lời Chúa

5 phút với Lời Chúa tháng 10.2018

Tháng 10/2018   01/10/18 THỨ HAI TUẦN 26 TN Th. Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, trinh nữ, tiến sĩ HT Mt 18,1-5   NHÀ KHOA HỌC TÌNH YÊU “Thầy bảo thật anh em:

5 phút với Lời Chúa mỗi ngày tháng 09.2018
/ 67 / Tông đồ Lời Chúa

5 phút với Lời Chúa mỗi ngày tháng 09.2018

01/09/18 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 21 TN Mt 25,14-30 LÀ TÔI TRUNG CỦA CHÚA Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ