Dòng NVHB: Lễ giỗ đầu của nữ tu Maria Anna Phan Thị Hải


Sáng ngày 23.03.2019 tại ngôi Thánh Đường Dòng Nữ Vương Hòa Bình, Giáo phận Ban Mê Thuột đã diễn ra thánh lễ giỗ tròn 1 năm cho nữ tu Maria Anna Phan Thị Hải - nguyên Giáo Tập của Dòng. Chủ tế thánh lễ do cha Simon Phan Văn Bình - thuộc Giáo Phận Kontum, ngài là anh họ của nữ tu Maria Anna, đồng tế với ngài là cha Anre Trần Xuân Cương - thuộc Giáo Phận Ban Mê Thuột. Tham dự thánh lễ gồm có ông bà cố và gần 40 anh chị em thân nhân của nữ tu Maria Anna, cùng với hơn 100 nữ tu, thuộc các cộng đoàn nhà mẹ, tập sinh, thỉnh sinh Dòng Nữ Vương Hòa Bình.

Khởi đầu thánh lễ, cha Simon nhắc đến một vài nét về cuộc đời của nữ tu Maria Anna và gia đình tỏ lòng biết ơn đến Hội Dòng.

Cha Anrê đã chia sẻ Lời Chúa cho công đoàn thật sâu sắc, và thân tình. Ngài nhấn mạnh đến vui sống đời thánh hiến để phục vụ Chúa và tha nhân.

Cuối thánh lễ, cha Simon một lần nữa cám ơn Hội Dòng về tình thương mến dành cho nữ tu Maria Anna và gia tộc. Ngài có chia sẻ về 3 chữ "chờ" ở tuổi già của ngài và xin cộng đoàn cầu nguyện: chờ ăn, chờ khách đến thăm ( cô đơn) và cuối cùng là chờ chết. Ngài cũng kính chúc Hội Dòng mỗi ngày phát triển hơn về mọi mặt trong Thánh Ý Chúa.

Sau thánh lễ gia đình và Hội Dòng kính viếng phần mộ Maria Anna để cầu nguyện và thắp nén hương tưởng nhớ. 

Bữa điểm tâm sáng cùng với quý cha và môt số ân nhân của nữ tu Maria Anna đã thắt chặt thêm tình thân giữa gia đình và Hội Dòng.

BBT NVHB