TRỰC TUYẾN: Tĩnh Huấn Giới Trẻ Giáo phận Ban Mê Thuột 2019 - Bế mạc


TRỰC TUYẾN: Tĩnh Huấn Giới Trẻ Giáo phận Ban Mê Thuột 2019

Tĩnh huấn Giới trẻ Giáo phận Ban Mê Thuột - 2019
Chủ đề: "Anh em là Muối và Ánh sáng cho trần gian"

 
Từ ngày 18-19/6/2019 tại Đồi Thánh Tâm (Giáo xứ Xã Đoài, Hạt Đăk Mil)

VIDEO do Ban VHTT - GP.BMT thực hiện
PHẦN VIII: Bế mạc