Trực tiếp Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại NT Chính tòa


Truyền hình trực tiếp Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột

Đêm nay, Giáo hội cử hành đêm Canh Thức Vượt Qua để kính nhớ Đêm Thánh Chúa sống lại, kết thúc 40 ngày chay tịnh. Đây là đêm mà Đức Giêsu Kitô đã phá xiềng xích tội lỗi, chiến thắng sự chết, đem lại sự sống đích thực, và quyền làm con Thiên Chúa cho nhân loại.

Vào lúc 21g30 tối 20.4.2019, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận, chủ sự Thánh lễ Canh thức Phục Sinh tại nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột.

Ban VHTT-GP.BMT truyền hình trực tuyến để các tín hữu có thể hiệp thông cùng với Đức Giám mục Giáo phận qua VIDEO dưới đây:

 
  


Canh thức Phục Sinh tại Nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột 2019


Đêm nay, Giáo hội cử hành đêm Canh Thức Vượt Qua để kính nhớ Đêm Thánh Chúa sống lại, kết thúc 40 ngày chay tịnh. Đây là đêm mà Đức Giêsu Kitô đã phá xiềng xích tội lỗi, chiến thắng sự chết, đem lại sự sống đích thực, và quyền làm con Thiên Chúa cho nhân loại.

Vào lúc 21g30 tối 20.4.2019, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận, chủ sự Thánh lễ Canh thức Phục Sinh tại nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột. 


Canh Thức Vượt Qua gồm 4 phần:

- Phần thứ nhất: Thắp nến phục sinh

- Phần thứ hai: Phụng Vụ Lời Chúa

- Phần thứ ba: Phụng Vụ Thánh Tẩy

- Phần thứ tư: Phụng Vụ Thánh Thể

Phần Thứ I: Khai Mạc Trọng Thể Ðêm Canh Thức

Nghi Thức Thắp Nến Phục Sinh

Làm Phép Lửa Và Chuẩn Bị Nến

Kiệu Nến Phục Sinh

Công bố Tin Mừng Phục Sinh

(Mừng vui lên...)

Phần Thứ II: Phụng Vụ Lời Chúa

Trong đêm Vọng này là mẹ các đêm Vọng, Hội Thánh đề nghị đọc chín bài đọc: bảy bài trích từ Cựu Ước, hai bài trích trong Tân Ước (Thánh Thư và Tin Mừng).  Nếu hoàn cảnh không cho phép, và khi có lý do đặc biệt, có thể bớt số bài đọc. Nhưng phải đọc ít là ba bài trích ở Cựu Ước trước Thánh Thư và Tin Mừng; còn nếu gấp quá, thì đọc ít là hai bài đọc trước Thánh Thư và Tin Mừng. Nhưng không khi nào được bỏ bài trích sách Xuất Hành (Xh 14, 15 - 15, 1) nói về việc qua Biển Ðỏ.)

Bài Ðọc I: St 1, 1 - 2, 2 {hoặc 1, 1. 26-31a}

"Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm thật là tốt đẹp".

Bài Ðọc II: St 22, 1-18 (Bài dài)

"Của lễ hiến tế của Abraham, Tổ phụ chúng ta".

Bài Ðọc III: Xh 14, 15 - 15, 1

"Con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn".

Bài Ðọc IV: Is 54, 5-14

"Trong tình yêu vĩnh cửu, Chúa Cứu Chuộc đã xót thương ngươi".

Bài Ðọc V: Is 55, 1-11

"Hãy đến cùng Ta và hồn các ngươi sẽ được sống.

Bài Ðọc VI: Br 3, 9-15. 32 - 4, 4

"Ngươi hãy đi trong đường ánh sáng của Chúa".

Bài Ðọc VII: Ed 36, 16-17a. 18-28

"Ta sẽ đổ trên các ngươi nước trong sạch và sẽ ban cho các ngươi quả tim mới".

Bài Ðọc Thánh Thư: Rm 6, 3-11

"Chúa Kitô, một khi tự trong cõi chết sống lại, Người không chết nữa".

PHÚC ÂMLc 24, 1-12

"Tại sao các bà tìm người sống nơi những kẻ chết?"

Phần Thứ III: Phụng Vụ Thánh Tẩy

Kinh cầu các thánh

Làm Phép Nước

Lặp Lại Lời Tuyên Hứa Khi Lãnh Nhận Bí Tích Thánh Tẩy


Phần Thứ IV: Phụng Vụ Thánh Thể

Đức Giám mục chủ tế tiến tới bàn thờ và bắt đầu phần phụng vụ Thánh Thể như thường lệ.