Thông báo mừng Tết - Xuân Canh Tý


TÒA GIÁM MỤC BAN MÊ THUỘT
  VĂN PHÒNG TỔNG ĐẠI DIỆN
 
THÔNG BÁO MỪNG TẾT-XUÂN CANH TÝ-2020

CHIẾU THEO BẢN THÔNG TIN THÁNG 01/2020 CỦA VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC, NAY CON XIN THÔNG TIN CÙNG CÁC ĐẤNG BẬC HÀNG GIÁO SĨ VÀ TU SĨ TRONG GIÁO PHẬN ĐƯỢC RÕ VỀ “ NGÀY TẤT NIÊN LINH MỤC, TU SĨ CÙNG CÁC BAN THƯỜNG VỤ HĐGX VÀ BHG /GH” NHƯ SAU:
 
1/ Ngày của hàng Giáo sĩ và Tu sĩ:

- Buổi gặp gỡ khởi động: Lúc 9g30 Ngày 15/01/2020, Tại Tòa Giám mục.
* Mỗi cộng đoàn của Hội dòng: 02 Vị; riêng Dòng Nữ Vương Hòa Bình: toàn Ban điều Hành và Cố Vấn.
- Cha Phaolô Nguyễn Thư Hùng, Hạt  Trưởng Giáo hạt Đak Mil thay lời cho cộng đoàn CHÚC TẾT ĐỨC CHA GIÁO PHẬN
- Cha GB, Nguyễn Huy Bắc, Giám đốc TTMV/GP cùng các cộng sự viên, hướng dẫn chương trình xuyên suốt.
- Cha Trưởng ban Thánh nhạc: góp vui vài bài Xuân ca; vài bài Phụng ca cho tôn thờ Thánh Thể.
- Cha Trưởng Ban Phụng vụ: Chưởng nghi tôn thờ thánh Thể.
2/ Ngày các Ban Thường vụ các HĐGX và các Ban HGGH
- Lúc 9g00 Ngày 16/01/2020
Cha Trưởng Ban Mục vụ Giáo dân và các cộng sự viên điều hành trọn chương trình.
Toàn bộ nhân sự trong Ban Thường vụ; mỗi Ban Hành giáo Giáo họ: 02 Vị

Nb. Xin vui lòng - và hết sức có thể, giúp Cha quản lý Tòa Giám mục tương đối biết trước được số lượng nhân sự đến tham dự.
Xin chân thành cảm ơn các Đấng Bậc

Tòa Giám, ngày 02/01/2020
Lm Steph Đậu
Nguồn: 
http://gpbanmethuot.com/