Thánh lễ đặt đá xây dựng Nhà thờ Vinh Ân


Thánh lễ tạ ơn & Nghi thức đặt viên đá xây dựng Nhà thờ Giáo họ Vinh Ân

Sáng thứ Sáu vào lúc 9g00 ngày 29/11/2019, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận, đã về cử hành Thánh lễ tạ ơn và chủ sự Nghi thức Đặt Viên Đá xây dựng Nhà thờ Giáo họ Vinh Ân - Giáo xứ Vinh Đức.

Rất đông đủ bà con Giáo họ Vinh Ân là đồng bào sắc tộc Êđê cùng các Ban ngành, Đoàn thể trong Giáo xứ Vinh Đức đã đón chào Đức Giám mục Giáo phận.

Hôm nay, trời se lạnh, mưa đã dần dần thưa so với vài hôm trước, thuận tiện cho việc cử hành Thánh lễ. Khởi đầu, Cộng đoàn được lắng nghe lược sử Giáo họ Vinh Ân. Về đơn vị hành chính, Giáo họ Vinh Ân thuộc hai thôn Buôn Dlung 1A và Buôn Dlung 1B, phường Thống Nhất, TX Buôn Hồ, Đăk Lăk. Lời Chúa được rao giảng cho anh em sắc tộc Êđê tại hai Buôn này bắt đầu từ năm 1973 do Cha Phêrô Trần Anh Kim, nguyên quản xứ Vinh Đức. Công việc dang dở khi ngài thuyên chuyển về Giáo xứ Vinh An. Sau biến cố 1975, chỉ còn 3 người âm thầm giữ đạo và được Cha JB Nguyễn Thanh Thiện ban Bí Tích Thánh Tẩy tại Tòa Giám mục Ban Mê Thuột vào năm 1985.

Năm 1991, dưới sự hướng dẫn của Cha Đa Minh Hà Duy Khâm, nguyên quản xứ Vinh Đức, Liên đoàn Thiếu nhi Vinh Đức đã cử người tiếp tục việc dạy giáo lý cho anh chị em trong thôn buôn. 

Năm 2007, số dự tòng tăng nhanh, cộng với số tín hữu đã được rửa tội là khoảng 560 người. Cha nguyên quản xứ Giuse Nguyễn Ngọc Quế xin Đức Giám mục Giáo phận cho phép thành lập Giáo họ. Qua Văn thư 30/7/VT ngày 22.10.2007, Đức Giám mục quyết định chính thức thành lập Giáo họ Vinh Ân. Hiện nay, Giáo họ có 951 giáo dân và gần 100 Dự tòng. Cơ cấu tổ chức như một Giáo họ biệt lập thuộc Giáo xứ Vinh Đức.

Trước khi cử hành Thánh lễ, Cha Phêrô Nguyễn Văn Thái, Quản xứ Giáo xứ Vinh Đức, ngỏ lời kính chào Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, Quý cấp Chính quyền, Quý vị đại diện các tôn giáo bạn và Quý Khách trong tâm tình cảm mến tri ân. Đặc biệt, tri ân quý Cha nguyên quản xứ đã đặt nền móng để Giáo họ có ngày hôm nay.

Thánh lễ đồng tế do Đức Giám mục chủ sự cùng với 29 linh mục, và 2 Thầy phó tế trong Giáo xứ vừa mới được truyền chức ngày 22.11.2019. 

Có thể nói tâm tình xuyên suốt của Đức Giám mục từ mở đầu cho đến kết lễ là tạ ơn, kêu gọi sự hiệp nhất, yêu thương, kêu gọi mọi người mở rộng từ tâm đóng góp xây dựng cho Giáo họ Vinh Ân.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g30, khi trời vừa đổ mưa thêm nặng hạt như hồng ân tuôn đổ trên Giáo họ Vinh Ân, Giáo xứ Vinh Đức.  

 
Rất đông bà con Giáo họ Vinh Ân đã đón chào Đức Giám mục Giáo phận
 
Lược sử Giáo họ Vinh Ân
 
Lời chào mừng của Cha Quản xứ
 
Quý tu sĩ và giáo dân tham dự Thánh lễ
 
Bài giảng lễ của Đức Giám mục
 
Đức Giám mục đặt đá xây dựng
 
Đức Giám mục, Quý Cha quản xứ, và Ban hành giáo
Sơn Hoàng LONG