Lễ Thánh Vinh Sơn, Bổn mạng Đức Giám Mục Giáo phận Ban Mê Thuột


Lễ Thánh Vinh Sơn, Bổn mạng Đức Giám Mục Giáo phận Ban Mê ThuộtHôm nay, vào lúc 5g00 sáng ngày 27. 09. 2019, tại nhà nguyện Tòa Giám mục Ban Mê Thuột, Cha Tổng Đại diện, quý Cha Quản hạt, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, và các tín hữu trong Giáo phận đã hiện diện cùng với Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận, dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Vinh Sơn Phaolô, bổn mạng của Đức Giám mục và các cộng đoàn dòng tu Nữ Tử Bác Ái, tu hội Lazarist đang phục vụ trong Giáo phận.

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha chủ tế giới thiệu về tiểu sử và nhân đức của Thánh Vinh Sơn Phaolô, vị thánh của người nghèo, Đấng sáng lập Tu hội Truyền giáo Lazarist và lập dòng Nữ Tử Bác Ái, cùng với sự cộng tác của bà Louise de Marillac. Ngài mời gọi cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cho ngài được ơn khôn ngoan và can đảm, biết noi gương thánh Vinh Sơn Phaolô, để có thể chăm sóc hàng giáo sỹ, đồng hành với các tu sỹ nam nữ trên bước đường phục vụ, chăm sóc và yêu thương mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận, nhất là người nghèo, cũng như đẩy mạnh công việc truyền giáo trong mọi hoàn cảnh, để có thể vừa hướng dẫn đức tin, vừa biết cảm thông với những khó khăn của người Kitô hữu.

Trong bài chia sẻ sau Tin Mừng, đoạn Phúc Âm vừa nghe (Lc 9, 18-22) “Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu nhiều đau khổ”. Đức Cha Vinh Sơn cắt nghĩa về sự cần thiết và giá trị trong việc cầu nguyện của Chúa Giêsu. Lời tuyên xưng đức tin của thánh Phêrô, thay mặt các môn đệ khác đưa các ngài lên mức độ cao hơn hết thảy đám đông dân chúng, nhờ lời cầu nguyện của Chúa Giêsu và nhờ sự mạc khải từ Chúa Cha. Bởi, tư tưởng của Chúa, đường lối của Chúa không phải như người phàm, nếu không nhờ đức tin, các môn đệ không thể nhận ra rằng: “Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa”.

Giống như các thánh tông đồ xưa, thánh Vinh Sơn Phaolô đã cảm nhận được lời mời gọi của Chúa. Nhờ khả năng và nhờ đời sống cầu nguyện, thánh Vinh Sơn đã tạo ra những hoạt động bác ái để cứu giúp người nghèo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho nhiều người có đời sống thánh thiện như thánh Vinh Sơn để đem lại cho Giáo hội khuôn mặt nhân từ của Chúa biểu lộ trên tất cả mọi người. Đức Cha cũng xin cầu nguyện cho nài luôn sống theo gương thánh bổn mạng, yêu thương người nghèo và đem lại cho mọi người niềm vui được làm con cái Chúa. (nghe bài Giảng Lễ)

Trước khi kết lễ, Cha Stephanô -Tổng đại diện- thay lời toàn thể dân Chúa trong Giáo phận chúc mừng bổn mạng Đức Giám mục: Ngày vui của Đức Cha cũng là ngày vui của Giáo phận, chúng con xin dâng lên Chúa những lời chúc mừng tốt đẹp để chung vui và tạ ơn Chúa cùng với Đức Cha. Xin sức mạnh và thần khí Chúa qua lời cầu bầu của các thánh bổn mạng giúp Đức Cha sung mãn ơn Chúa và nhân đức để Đức Cha dẫn dắt và chăm sóc hàng giáo sỹ, đồng hành với các tu sỹ nam nữ, dẫn dắt đoàn chiên Chúa, cũng như đẩy mạnh công việc truyền giáo trong Giáo phận.

  
Vũ Đình Bình