Hiệp thông - Cầu nguyện


Thông tin về sức khỏe của một vài linh mục trong Giáo phận:

1. Cha quản xứ Phú Long, GB. Nguyễn Thanh Tâm đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện Vùng Tây Nguyên.
Theo thông tin của Ban Thường vụ HĐGX giáo xứ Phú Long: ngài bị xuất huyết não. Xin đặc biệt cầu nguyện cho cha GB. Nguyễn Thành Tâm.

2. Cha Chưởng Ấn PX. Nguyễn Kim Long, đang khám và chữa bệnh tại Sài Gòn. Ngài đang lưu trú tại Nhà Vãng Lai của Giáo phận, đường Thích Quảng Đức.
 
3. Cha Gioan Bùi Quang Đạo -Quản hạt giáo hạt Mẫu Tâm, quản xứ Châu Sơn- vì bệnh tim, ngài đang về nghỉ dưỡng và chữa bệnh tại Tòa Giám Mục.     

4. Cha Gioan Nguyễn Sơn - nguyên linh hướng chủng viện Lê Bảo Tịnh- đã về nghỉ bệnh tại Tòa Giám Mục.
Nguyện xin Mẹ Mân Côi chuyển thông nhiều hoa hồng ân sủng cần thiết cho các linh mục đang phải vác thánh giá tật bệnh.