Ý cầu nguyện tháng 11

​Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 11-2019 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
POPE’S PRAYER INTENTIONS FOR NOVEMBER 2019
 
Cầu cho việc đối thoại và hòa giải ở vùng Cận Đông 
Xin cho vùng Cận Đông, nơi có nhiều tôn giáo khác nhau đang cùng chung sống, biết luôn sống tinh thần đối thoại, gặp gỡ và hòa giải. 
-----------›---š----------
Dialogue and reconciliation in the Middle East 
Let us pray that a spirit of dialogue, encounter, and reconciliation emerge in the Middle East, where diverse religious communities share their lives together.[1]

[1] Monthly intention of the Holy Father for November 2019, entrusted to the Pope’s Worldwide Prayer Network.