Ý Cầu Nguyện Tháng 06/ 2020 của Đức Giáo Hoàng


Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 6 - 2020 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
POPE’S PRAYER INTENTIONS FOR JUNE 2020


 

Ý Truyền Giáo - Cầu Xin Thánh Tâm Mở Lối 
Xin cho tất cả những ai đang gặp đau khổ, đều tìm được con đường sống, khi chạy đến cùng Thánh Tâm Chúa Giê-su.

Prayer intention for evangelisation - The Way of the Heart
We pray that all those who suffer may find their way in life, allowing themselves to be touched by the Heart of Jesus.
 

 
LỜI CẦU NGUYỆN THEO Ý CHỈ CỦA ĐGH PHANXICÔ
THÁNG 6. 2020 – CẦU NGUYỆN VỚI THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU (*)


Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu,
Trong những khoảnh khắc đau khổ vì bệnh tật giày vò, trong nỗi khốn cùng của sự bắt bớ và nỗi đau mất mát người thân yêu, chúng con chạy đến tìm kiếm những lời ủi an của Ngài, chúng con cảm thấy rất cần được ai đó gần bên và đồng cảm với mình. Ngài đã chia sẻ tất cả với chúng con trong thân phận con người, chỉ trừ tội lỗi. Ngài thấu hiểu cảm giác bị hiểu lầm, bị tổn thương sâu sắc.
 
Chúng con cần Ngài, chúng con không thể sống thiếu Ngài, ôi lạy Thiên Chúa Duy Nhất, Đấng có lời ban sự sống đời đời, và là Đấng Ủi An.
 
Nguyện xin ân sủng bởi lòng dịu dàng của Ngài đến lau khô những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt chúng con.
 
Xin cho chúng con biết đón nhận việc cầu nguyện như phương thuốc đích thực để cảm nhận sự hiện diện của Ngài bên cạnh chúng con những khi đau khổ.
 
Ánh mắt dịu dàng của Ngài an ủi chúng con, sức mạnh Lời Ngài giúp chúng con kiên trì, dưỡng nuôi hy vọng. Được Ngài ủi an, chúng con có thể an ủi những anh chị em mà chúng con gặp gỡ đang còn phiền muộn, để lau khô giọt nước mắt của họ. Xin cho chúng con trở nên đặc biệt nhạy cảm với những giọt nước mắt xót xa nhất do tội ác của con người: giọt nước mắt của những người bị tách khỏi, bị tước đoạt người thân yêu; đó là những giọt nước mắt của người ông, người bà, người cha, người mẹ và của con trẻ. Với ân sủng của Thánh Thần Chúa, xin cho chúng con có thể thực thi sứ mạng an ủi, nên như sứ giả của niềm hy vọng, chẳng thất vọng bao giờ, và giúp đỡ các anh chị em đang trong cơn thử thách, để mai đây họ có thể nhìn thấy ánh bình minh rạng ngời ngày mới.
 
Lạy Mẹ Maria, Đấng an ủi những ai sầu khổ, xin cầu cho chúng con. Amen!
 
* Lời nguyện được lấy cảm hứng từ lời chia sẻ của Đức Thánh Cha trong buổi canh thức “để lau khô nước mắt”, (5.5.2016)
***   ***  ****
Per l’evangelizzazione – Il cammino del cuore*
O Cuore divino di Gesù,
nei momenti di tristezza, nella sofferenza della malattia, nell’angoscia della persecuzione e nel dolore del lutto, cerchiamo la Tua parola di consolazione, avvertendo forte il bisogno che qualcuno ci stia vicino e provi compassione per noi. Tu che hai condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana, sai che cosa significhi essere confusi, colpiti nel profondo.
Abbiamo bisogno di Te, che ci sei necessario, o unico Maestro che hai parole di vita eterna, o nostro consolatore!
Invochiamo il dono della Tua tenerezza che viene ad asciugare le lacrime sul nostro volto.
Concedici di accogliere la preghiera quale vera medicina per sentire la Tua presenza accanto a noi nella stagione del dolore.
La tenerezza del Tuo sguardo ci consola, la forza della Tua parola ci sostiene, infondendo speranza. Da Te consolati, possiamo consolare i fratelli e le sorelle tristi che incontriamo, asciugando le loro lacrime. Rendici particolarmente sensibili verso le lacrime più amare, quelle provocate dalla malvagità umana: le lacrime di chi si è visto strappare violentemente una persona cara; lacrime di nonni, di mamme e papà, di bambini. Con il dono del Tuo Spirito abilitaci ad esercitare il ministero della consolazione, ad essere araldi della speranza che mai delude, ad aiutare i nostri fratelli che sono nella prova a vedere l’alba di un giorno nuovo.
O Maria, consolatrice degli afflitti, prega per noi. Amen!
 *Preghiera ispirata dalle parole pronunciate dal Santo Padre Francesco in occasione della Veglia di preghiera “per asciugare le lacrime”, 5.5.2016
------//------//------
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: https://www.popesprayer.va/wp-content/uploads/2019/12/preghiere-adp-2020.pdf