Ý Cầu Nguyện Tháng 03/ 2020 của Đức Giáo HoàngÝ CẦU NGUYỆN THÁNG 03-2020 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG

POPE’S PRAYER INTENTIONS FOR MARCH 2020
 
Ý truyền giáo - Cầu cho người Công giáo tại Trung Quốc.
Xin cho Giáo Hội tại Trung Quốc luôn luôn trung thành với Tin Mừng và ngày càng hợp nhất hơn.
 
Prayer intention for evangelisation - Catholics in China.
We pray that the Church in China may persevere in its faithfulness to the Gospel and grow in unity.