Ý Cầu Nguyện Tháng 02/ 2020 của Đức Giáo Hoàng


Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 02-2020 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
POPE’S PRAYER INTENTIONS FOR FEBRUARY 2020
 
Ý chung: Cầu cho mọi người biết lắng nghe tiếng kêu cứu của những người di dân
Xin cho tiếng kêu cứu của những anh chị em di dân, nạn nhân của tội ác buôn người, được lắng nghe và quan tâm giúp đỡ.
Universal prayer intention: Listen to the Migrants' Cries
We pray that the cries of our migrant brothers and sisters, victims of criminal trafficking, may be heard and considered.