Thông báo thường huấn linh mục năm 2019


THÔNG BÁO
VỀ KHÓA THƯỜNG HUẤN LINH MỤC NĂM 2019
 
Kính thưa Đức Ông, Quý Cha Hạt Trưởng, Quý Cha và Quý Thầy Phó Tế.
Đức Cha Giáo phận đã ấn định khóa thường huấn năm nay của linh mục đoàn giáo phận sẽ khai mạc vào chiều thứ Hai, ngày 11 tháng 03 năm 2019 và kết thúc vào sáng thứ Sáu, ngày 15 tháng 03 năm 2019.

Tài liệu “HƯỚNG DẪN TỔNG QUÁT VIỆC DẠY GIÁO LÝ TẠI VIỆT NAM” của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, năm 2017, sẽ được Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Trung Tâm Tâm Mục vụ, Trưởng Ban Giáo Lý Giáo phận Sàigòn hướng dẫn; và sự tham gia của Cha GB. Nguyễn Huy Bắc, Giám đốc Trung Tâm Mục vụ, Trưởng Ban Giáo lý Giáo phận Ban Mê Thuột; và Cha Mt. Nguyễn Quang Tuấn, Trưởng Ban Thánh nhạc Giáo phận Ban Mê Thuột.
Vậy, chúng con xin trân trọng kính mời Đức Ông, Quý Cha triều, dòng đang phục vụ trong Giáo phận Ban Mê Thuột và Quý Thầy Phó Tế về Tòa Giám Mục tham dự khóa thường huấn này.

Chúng con xin gửi thông báo này sớm để Quý Cha, Quý Thầy phó tế sắp xếp công việc mục vụ.
Xin trân trọng cảm ơn Quý Cha.

Ban Mê Thuột, ngày 13 tháng 01 năm 2019Lm. Steph. Nguyễn Văn Đậu
 
PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÓA THƯỜNG HUẤN NĂM 2019

1. Hướng dẫn học hỏi: Các Cha Pr. Nguyễn Văn Hiền, Cha Gb. Nguyễn Huy Bắc, Cha Mt. Nguyễn Quang Tuấn
2. Giữ giờ: Cha Giuse Maria Trần Lê Hoàng Vỹ
3. Phụ trách âm thanh: Cha Giuse Phạm Văn Thưởng
4. Giờ kinh và thánh lễ: Cha Trưởng ban Phụng Tự Giáo phận
5. Đàn hát trong thánh lễ: Cha Trưởng ban Thánh Nhạc Giáo phận
6. Giúp dọn bàn ăn: Xin Cha Giám Đốc Chủng Viện Phaolô Lê Bảo Tịnh cho các chú Ứng sinh giúp công tác này. Xin cảm ơn Cha.
7. Nơi thảo luận nhóm (Quý Cha Hạt trưởng điều hành):14g30 thứ Năm, ngày 14/3/2019
- Hội trường: Liên Giáo hạt Chính Tòa – Buôn Hô
- Phòng trệt dưới hội trường: Liên Giáo Hạt Giang Sơn – Mẫu Tâm
- Nhà sinh hoạt Linh mục:
+ Phòng khách tầng trệt: Liên Giáo Hạt Phước Long – Đồng Xoài
+ Phòng khách lầu 1: Liên Giáo hạt Đăk Mil – Gia Nghĩa
8. Chia sẻ Lời Chúa theo ngày trong Thánh lễ, kính mời quý Cha:
Thứ Ba: (12/3/2019) Cha Giuse Nguyễn Hoàng Sơn, DCCT
Thứ Tư: (13/3/2019) Cha VinhSơn Lê Hồng Phong, OP
Thứ Năm: ( 14/03/2019) Cha Đaminh Lê Văn Đức, SVD  
9. Chủ sự Chầu Thánh Thể
Thứ Hai: (ngày 11/3/2019) Cha Tổng đại diện
Thứ Ba: (ngày 12/03/2019) Cha Phêrô Ngô Văn Trực, SSS
Thứ Tư: (ngày 13/03/2019) Cha Giuse Nguyễn Quốc Đạt, MC
Thứ Năm: (ngày 14/03/2019) Cha Josaphat Hoàng Hữu Đạo, FSF

 CHƯƠNG TRÌNH BA NGÀY THƯỜNG HUẤN
Linh Mục Giáo Phận Ban Mê Thuột
Từ ngày 11-15 tháng 03 năm 20198
A/ Thứ Hai, ngày 11/3/2019
  16g30: Kính chào Đức Cha Giáo phận
  17g00: Đọc Kinh chiều - Chầu Thánh Thể khai mạc – Ăn tối.
  19g30: Gặp gỡ và trao đổi với Cha Phêrô hướng dẫn – Kinh tối.
B/ Thứ Ba - Thứ Tư, ngày 12-13/3/2019

Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, hướng dẫn học tập tài liệu “HƯỚNG DẪN TỔNG QUÁT VIỆC DẠY GIÁO LÝ”

C/ Thứ Năm, 14/3/2019

Cha Gb. Nguyễn Huy Bắc và Cha Mt. Nguyễn Quang Tuấn, hướng dẫn về việc DẠY GIÁO LÝ THEO HƯỚNG DẪN TỔNG QUÁT, và CỬ HÀNH THÁNH NHẠC trong giáo phận.

 
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN THƯỜNG HUẤN
4g30 : thức dậy
5g00 : Kinh sáng - nguyện ngắm - Thánh lễ
6g30 : Ăn sáng
8g00 : Tiết 1 - Giải lao.
9g30 : Tiết 2 - Nghỉ
11g00: Kinh trưa - Ăn trưa - nghỉ trưa.
14g30: Tiết 3 - sinh hoạt cá nhân
17g00: Kinh chiều - Chầu Thánh Thể - Ăn tối.
19g30: (thứ Năm): Đúc kết tuần thường huấn
Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền
Đức Cha Giáo Phận
ĐỂ VINH DANH THIÊN CHÚA HƠN