Thông báo: Facebook giả mạo Sr Tổng Phụ Trách Dòng Nữ Vương Hòa Bình


Thời gian cách đây 1 tháng, trên trang mạng xã hội Facebook có xuất hiện một tài khoản giả mạo mang tên Đặng Lành, có ảnh đại diện là hình của nữ tu M. Catarina Đặng Thị Lành - Tổng phụ trách Dòng Nữ Vương Hòa Bình.