Ban Mục Vụ Ơn Gọi Dòng sẽ tổ chức khóa Cảm tình viên từ 20-23/07/2019.

Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình  trân trọng thông báo đến Quý Cha, Quý Tu sĩ, Quý chị Phụ trách các cộng đoàn, Quý Phụ huynh và các bạn trẻ về việc tổ chức khóa cảm tình viên ơn gọi - khóa II năm 2019, để các em có cơ hội tìm hiểu ơn gọi Nữ Vương Hòa Bình.