Vui học Kinh Thánh Chúa Nhật lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, năm A