Thiếu nhi thực hiện hoa thiêngThiếu nhi thực hiện hoa thiêng
Chân thành với Chúa cộng biên mỗi tuần
--------------------------------------------
😇"Vẻ rực rỡ của bông hồng và màu trắng của bông huệ không tước mất hương thơm của bông hoa tím hay lấy đi vẻ hấp dẫn mộc mạc của bông cúc dại. Nếu mỗi bông hoa nhỏ cứ muốn làm một bông hồng, mùa xuân hẳn sẽ mất vẻ yêu kiều" (Thánh Therese Hài Đồng Giê-su)

Nguồn: Giáo lý Sketching