Thiếu nhi tận tình bác áiThiếu nhi tận tình bác ái
Tim luôn quảng đại mới mong giúp người
--------------------------------------------
😇 "Tôi không làm việc bác ái được, vì tôi không có tiền!" Chỉ có tiền mới bác ái sao? - Bác ái bằng nụ cười, bác ái bằng bắt tay, bác ái bằng thông cảm, bác ái bằng thăm viếng, bác ái bằng cầu nguyện" (ĐHY Px Thuận) ❤
💗P/s: Thiếu nhi còn nhỏ, làm việc bác ái nhỏ. "Bác ái là yêu người, yêu tất cả mọi người..."
Nguồn: Giáo lý Sketching