​Thiếu nhi giữ lòng thành thựcThiếu nhi giữ lòng thành thực
Nói làm đúng mực, không dối không ngoa
--------------------------------------------
😇 Thầy bảo cho anh em biết, hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không.” Thêm thắt điều gì là do ác quỷ (Mt 5,37) ❤
💗P/s: Câu chuyện kinh điển hồi nhỏ 😊😊 Đá banh lỡ làm bể bình bông và luôn có một con mèo mặp ú ở đâu đó xung quanh.🐱🐱

Nguồn
: Giáo lý Sketching