Thiếu nhi chu toàn bổn phậnThiếu nhi chu toàn bổn phận
Việc làm đúng đắn không bỏ nửa chừng
--------------------------------------------
😇"Bất cứ làm việc gì, hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa, chứ không phải cho người đời, vì biết rằng anh em sẽ nhận được phần thưởng Chúa ban" (Cl 3,23) ❤
💗Chu toàn bổn phận không phải là "ìm-pót-si-bồ mít-sần" 😁, nhưng con người thì rất dễ bị cám dỗ bởi "hoa thơm cỏ lạ" ven đường.
🍀Noi gương Chúa Giê-su, em quyết tâm chu toàn bổn phận trong những việc tốt lành, như ông anh hai "best anh 2" huyền thoại trong câu hát mà con nít đứa nào cũng thuộc "làm anh í a khó lắ,, không phải í a chuyện đùa..."

Nguồn: Giáo lý Sketching