Những bài học từ cuộc đời Thánh Cả Giuse
/ 91 / Thánh Giuse

Những bài học từ cuộc đời Thánh Cả Giuse

Cuộc đời của Thánh Giuse chỉ có thế. Đơn giản, vắn tắt, cô đọng vài mươi dòng. Nhưng lại có tầm ảnh hưởng đặc biệt lớn mạnh và sâu rộng trong đời sống các tín hữu và đời sống Giáo hội.

Cuộc đời Thánh Giuse theo Kinh Thánh
/ 96 / Thánh Giuse