Thánh cả Giuse là vị thánh rất đặc biệt
/ 352 / Thánh Giuse

Thánh cả Giuse là vị thánh rất đặc biệt

Trong tất cả các vị thánh, ngoại trừ Đức Trinh-Nữ Maria là Nữ Vương các thánh, thì không có thánh nào sánh kịp với Thánh cả Giuse.

Những bài học từ cuộc đời Thánh Cả Giuse
/ 416 / Thánh Giuse

Những bài học từ cuộc đời Thánh Cả Giuse

Cuộc đời của Thánh Giuse chỉ có thế. Đơn giản, vắn tắt, cô đọng vài mươi dòng. Nhưng lại có tầm ảnh hưởng đặc biệt lớn mạnh và sâu rộng trong đời sống các tín hữu và đời sống Giáo hội.

Cuộc đời Thánh Giuse theo Kinh Thánh
/ 394 / Thánh Giuse