Con hướng về Chúa
/ 55 / Thánh ca

Con hướng về Chúa

Nguồn: tinmung. net

Gia nghiệp đời con
/ 36 / Thánh ca

Gia nghiệp đời con

Nguồn: Truyền Thông Gp. Phú Cường

Con xin phó thác
/ 35 / Thánh ca

Con xin phó thác

Nguồn: Truyền thông Gp. Phú Cường

Bài hát: Từ vực sâu - Đăng Thiên
/ 44 / Thánh ca

Bài hát: Từ vực sâu - Đăng Thiên

BÀI HÁT: TỪ VỰC SÂU -  ĐĂNG THIÊN Tác giả Đăng Thiên (Thế hệ 2 - Gia đình TêrêXa - Phaolô Kim )

Bài hát: Con vững tin
/ 50 / Thánh ca

Bài hát: Con vững tin

Người thực hiện: Phaolo Cao Nhất Huy