Con đi tìm Ngài
/ 79 / Thánh ca

Con đi tìm Ngài

Tác giả: Nhạc sĩ Đăng Thiên - Cháu gia đình Têrêxa - ĐC Phaôlô Kim

Tình Mẹ nhân thế
/ 228 / Thánh ca

Tình Mẹ nhân thế

Nguồn: Tinmung.net

Con hướng về Chúa
/ 118 / Thánh ca

Con hướng về Chúa

Nguồn: tinmung. net

Gia nghiệp đời con
/ 87 / Thánh ca

Gia nghiệp đời con

Nguồn: Truyền Thông Gp. Phú Cường

Con xin phó thác
/ 96 / Thánh ca

Con xin phó thác

Nguồn: Truyền thông Gp. Phú Cường

Bài hát: Từ vực sâu - Đăng Thiên
/ 96 / Thánh ca

Bài hát: Từ vực sâu - Đăng Thiên

BÀI HÁT: TỪ VỰC SÂU -  ĐĂNG THIÊN Tác giả Đăng Thiên (Thế hệ 2 - Gia đình TêrêXa - Phaolô Kim )

Bài hát: Con vững tin
/ 104 / Thánh ca

Bài hát: Con vững tin

Người thực hiện: Phaolo Cao Nhất Huy