Một Lần Đoan Hứa - Ns Giang Ân Karaoke
/ 51 / Thánh ca

Một Lần Đoan Hứa - Ns Giang Ân Karaoke

Ôi tình yêu Thiên Chúa quá bao la  Bao la ngun ngút trời xa  Ngàn năm dẫu qua tình luôn thiết tha  Luôn vững bền tình yêu Chúa luôn luôn vững bền 

Từ vực sâu
/ 113 / Thánh ca

Từ vực sâu

Tác giả: Nhạc sĩ Đăng Thiên - Cháu gia đình Têrêxa - ĐC Phaolo Kim

Con đi tìm Ngài
/ 117 / Thánh ca

Con đi tìm Ngài

Tác giả: Nhạc sĩ Đăng Thiên - Cháu gia đình Têrêxa - ĐC Phaôlô Kim

Tình Mẹ nhân thế
/ 291 / Thánh ca

Tình Mẹ nhân thế

Nguồn: Tinmung.net

Con hướng về Chúa
/ 150 / Thánh ca

Con hướng về Chúa

Nguồn: tinmung. net

Gia nghiệp đời con
/ 120 / Thánh ca

Gia nghiệp đời con

Nguồn: Truyền Thông Gp. Phú Cường

Con xin phó thác
/ 130 / Thánh ca

Con xin phó thác

Nguồn: Truyền thông Gp. Phú Cường

Bài hát: Từ vực sâu - Đăng Thiên
/ 128 / Thánh ca

Bài hát: Từ vực sâu - Đăng Thiên

BÀI HÁT: TỪ VỰC SÂU -  ĐĂNG THIÊN Tác giả Đăng Thiên (Thế hệ 2 - Gia đình TêrêXa - Phaolô Kim )

Bài hát: Con vững tin
/ 142 / Thánh ca

Bài hát: Con vững tin

Người thực hiện: Phaolo Cao Nhất Huy