Con đi tìm Ngài
/ 38 / Thánh ca

Con đi tìm Ngài

Tác giả: Nhạc sĩ Đăng Thiên - Cháu gia đình Têrêxa - ĐC Phaôlô Kim

Tình Mẹ nhân thế
/ 108 / Thánh ca

Tình Mẹ nhân thế

Nguồn: Tinmung.net

Con hướng về Chúa
/ 88 / Thánh ca

Con hướng về Chúa

Nguồn: tinmung. net

Gia nghiệp đời con
/ 59 / Thánh ca

Gia nghiệp đời con

Nguồn: Truyền Thông Gp. Phú Cường

Con xin phó thác
/ 64 / Thánh ca

Con xin phó thác

Nguồn: Truyền thông Gp. Phú Cường

Bài hát: Từ vực sâu - Đăng Thiên
/ 70 / Thánh ca

Bài hát: Từ vực sâu - Đăng Thiên

BÀI HÁT: TỪ VỰC SÂU -  ĐĂNG THIÊN Tác giả Đăng Thiên (Thế hệ 2 - Gia đình TêrêXa - Phaolô Kim )

Bài hát: Con vững tin
/ 76 / Thánh ca

Bài hát: Con vững tin

Người thực hiện: Phaolo Cao Nhất Huy