Cầu nguyện với bút tích tháng 05.2019


Thứ năm ngày 16/05/2019
 
  1. Đọc Bút tích: Thư chung số 6 Về Nhiệm Vụ Truyền Giáo,
ĐC. Phêrô Nguyễn Huy Mai. (Bút tích Sách cũ tr. 49-50)
àNhưng trên hết mọi phương sách truyền giáo…và với ơn Chúa chúng ta sẽ làm được hết.

2. Suy niệm: TRUYỀN GIÁO BẰNG ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN

Truyền giáo là bản chất của Giáo Hội. Nếu Giáo Hội không truyền giáo thì Giáo Hội đánh mất bản chất của mình. Trong thư chung số 6, Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai cho chúng ta hiểu rõ: truyền giáo có nhiều cách, một trong những cách truyền giáo hữu hiệu nhất chính là cầu nguyện. Chúa Giêsu khi xưa cũng vậy, Ngài khởi đầu sứ vụ của mình bằng việc vào hoang địa ăn chay, cầu nguyện. Ngài cầu nguyện để tìm kiếm, đón nhận và thi hành thánh ý của Chúa Cha (x. Mt 4,1-11). “Giải tán họ xong, Ngài lên núi một mình mà cầu nguyện” (Mt 14, 23); “sau khi từ biệt các ông, Ngài lên núi cầu nguyện” (Mc 6,46); “Ngài lui vào nơi hoang vắng để cầu nguyện” (Lc 5,16)…

Tại sao khi truyền giáo phải cầu nguyện? Vì chúng ta xác định công trình cứu độ là của Thiên Chúa. Chúng ta chỉ là người cộng tác vào công trình ấy mà thôi. Thật vậy: “Nếu như Chúa chẳng xây nhà, thờ nề vất vả cũng là uổng công…Chính Thiên Chúa mới làm cho công cuộc truyền giáo sinh hoa kết quả (x. 1Cr 3, 6-7). Luôn luôn và trước hết, tông đồ chính thức phải là một con người cầu nguyện. Cầu nguyện hy sinh và đón nhận đau khổ là như dầu bảo tồn nuôi dưỡng cho ngọn lửa truyền giáo có sức “sưởi ấm và chiếu sáng”. Tinh thần cầu nguyện sẽ giúp chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa trong trái tim tha nhân, nhờ đó ta biết thương và trọng kính người nghèo vì họ là hiện thân của Chúa.
 
3. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu Phục sinh, chính tình yêu làm cho Hội Thánh hoạt động. Nếu trái tim Hội Thánh vắng bóng tình yêu, thì các tông đồ sẽ ngừng rao giảng, các vị tử đạo sẽ chẳng chịu đổ máu mình... Vì thế, thánh nữ Têrêxa đã nói: “Giữa lòng Mẹ Giáo Hội con sẽ là tình yêu”. Vâng, Lửa tình yêu bừng cháy này sẽ đổi mới người tông đồ đến tận cõi thẳm sâu của chính mình, giúp chúng con dám hiến thân trọn vẹn cho Chúa và thực sự sẵn sàng làm bất cứ sự gì Chúa muốn. Chính Chúa sẽ chỉ cho chúng con con đường ngắn nhất đi vào tâm hồn của con người ngày nay-để mời gọi họ cộng tác trong việc tiếp nhận ân sủng. Đức Cha Phêrô – Đấng Sáng lập Dòng đã mạnh mẽ xác tín rằng: Việc mở rộng Nước Trời thuộc quyền lực Chúa, thì chỉ có Chúa mới thực hiện đầy đủ đúng mức được. Và với ơn Chúa, chúng con sẽ làm được hết tất cả.

Xin Chúa cho chúng con biết yêu mến đời sống cầu nguyện và rao giảng như Chúa, như các tông đồ, các vị thừa sai; có đời sống đức tin và đức ái phục vụ nồng cháy như Mẹ Têrêsa Calcutta. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con can đảm chấp nhận liều vì lời hứa của Thiên Chúa, trở nên những người quảng đại dấn thân gieo rắc Tin Mừng yêu thương -giữa một thế giới đang dần xa rời Thiên Chúa hôm nay. Amen
 
HÁT: Ngài vẫn ở bên con           NC 160  câu 1,3
 
 Nt. Modesta Phạm Thị Kim Hương