Chia sẻ tĩnh tâm tháng 10: Về nguồn - Canh tân- Sống ơn gọi tu trì
/ 863 / Tài liệu Hội dòng

Chia sẻ tĩnh tâm tháng 10: Về nguồn - Canh tân- Sống ơn gọi tu trì

Ngôn sứ phải mạnh mẽ nói sự thật”; sự thật thì không dễ chịu, không dễ nghe. Và khi nói lên sự thật, ngôn sứ phải dám chịu lấy các cuộc bách hại. Ngôn sứ phải đánh thức thế giới, một thế giới đang sống trong một văn hóa dửng dung, với chủ nghĩa

Cầu nguyện với bút tích: Bài giảng lễ khấn dòng ngày 31.5.1970
/ 27 / Tài liệu Hội dòng

Cầu nguyện với bút tích: Bài giảng lễ khấn dòng ngày 31.5.1970

Tuần 27 TN Bài giảng lễ khấn dòng ngày 31.5.1970  (BT t.58-63) Cầu nguyện : Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Sự mục nát của hạt lúa miến đã được Chúa chọn làm biểu tượng cho sự tự hạ, tự huỷ của Ngài như bước chuẩn bị cần thiết cho việc Thiên Chúa

Cầu nguyện với bút tích tuần 26
/ 17 / Tài liệu Hội dòng

Cầu nguyện với bút tích tuần 26

TUẦN 26 TN . (Bút tích trang 57) Để chinh phục hòa bình cho mình và cho người khác, nhất thiết chúng con phải đi qua con đường mà chính CKT đã đi để làm hòa với Đức Chúa Cha: "Nhờ Người mà mọi vật trên trời dưới đất hòa giải cùng TC, lại nhờ bảo

Cầu nguyện với bút tích tuần 25: Đặc ân của Chúa Kitô và Hoa trái của Chúa Thánh Thần
/ 19 / Tài liệu Hội dòng

Cầu nguyện với bút tích tuần 25: Đặc ân của Chúa Kitô và Hoa trái của Chúa Thánh Thần

Hòa giải khi dẹp bỏ những thù nghịch giữa Thiên Chúa với con người, giữa con người với nhau, và giữa con người với chính mình. Sứ điệp của Phúc âm được định nghĩa là "TIN MỪNG CỦA HÒA BÌNH"

Cầu nguyện với bút tịch tuần 24 thường niên
/ 26 / Tài liệu Hội dòng

Cầu nguyện với bút tịch tuần 24 thường niên

TUẦN 24 TN HÒA BÌNH PHẢI KHỞI SỰ TỪ NỘI TÂM... BT t. 57 1. Trong tông huấn “Gaudete et Exsultate” (Hãy vui mừng hân hoan)về lời mời gọi nên thánh trong thế giới hôm nay. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói:    “Phúc cho

Cầu nguyện với bút tích của Dòng Nữ Vương Hòa Bình
/ 43 / Tài liệu Hội dòng

Cầu nguyện với bút tích của Dòng Nữ Vương Hòa Bình

CẦU NGUYỆN VỚI BÚT TÍCH TUẦN 22 Bút tích trang 55-56 BÀI GIẢNG THIÊT LẬP DÒNG 31.05.1969 MẸ LÀ MẪU GƯƠNG ĐỜI SỐNG TU TRÌ Lạy TC là Cha chúng con, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một người Mẹ gương mẫu tuyệt vời, người Mẹ mà theo ĐC Cố Phê rô,