Sống chọn lựaChọn lựa để vào Trời Đất Mới
Thực thi Đức Ái vui phơi phới
Trần gian tạm bợ chẳng mong chờ
Nước Chúa muôn đời mong khát đợi
Thân xác tín trung sống thảnh thơi
Tinh thần nghèo khó hăng say tới
Hỏa hào vạn kiếp khổ thân ơi !
Vực thẳm xa vời hai thế giới
 
Lm. Đam Khuất Dũng sss
CN 26 TNC  Lc 16, 19-31