Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy tuần XIII, TN - năm A - Lm. Huệ Minh
/ 40 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy tuần XIII, TN - năm A - Lm. Huệ Minh Hot

Suy niệm Lời Chúa, ngày 4.5.2020  Thứ Bảy tuần XIII, TN - năm A Mt 9, 14-17 DỨT KHOÁT ĐỂ THEO CHÚA Khi có mấy môn đệ của ông Gioan đến gặp Chúa Giêsu thắc mắc về chuyện họ phải ăn chay trong khi môn đệ của Chúa thì không. Bấy giờ Chúa Giêsu

Suy niệm Lời Chúa Thứ sáu tuần XIII Thường Niên, năm A - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 40 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ sáu tuần XIII Thường Niên, năm A - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Suy niệm Lời Chúa, Ngày 03 tháng 07 năm 2020 Thứ sáu, sau Chúa Nhật XIII Thường Niên « Anh hãy theo tôi » (Mt 9, 9-13) 9 Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm.

Suy niệm Lời Chúa lễ Thánh Tôma tông đồ - Lm. Huệ Minh
/ 153 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa lễ Thánh Tôma tông đồ - Lm. Huệ Minh

Suy niệm Lời Chúa lễ Thánh Tôma tông đồ Ga 20, 24-29   Noi gương Thánh Tôma tông đồ   Thánh Tôma là người Do thái ở miền Galilê. Mặc dầu ít học, nhưng ngài có óc tìm tòi, một ý chí kiên vững, một tinh thần tận tụy hy sinh. Khi

Suy niệm Lời Chúa Lễ Thánh Tô-ma Tông Đồ - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 54 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Lễ Thánh Tô-ma Tông Đồ - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Suy niệm Lời Chúa, Ngày 03 tháng 07 năm 2020 Lễ Thánh Tô-ma Tông Đồ “Phúc thay những người không thấy mà tin!” (Ga 20, 24-29)   24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức

Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm tuần XIII TN, năm A - Lm. Huệ Minh
/ 58 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm tuần XIII TN, năm A - Lm. Huệ Minh Hot

Suy niệm Lời Chúa, ngày 2.7.2020 Thứ Năm tuần XIII TN, năm A Mt 9, 1-8 LÒNG TIN Tin Mừng hôm nay thuật lại một phép lạ xảy ra nhờ ảnh hưởng của tập thể. Một người tê liệt được khiêng đến cho Chúa Giêsu. Tin Mừng Maccô và Luca cho thấy rõ hơn

Suy niệm Lời Chúa Thứ năm tuần XIII Thường Niên, năm A -  Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 52 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ năm tuần XIII Thường Niên, năm A - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Suy niệm Lời Chúa, Ngày 02 tháng 07 năm 2020 Thứ năm, sau Chúa Nhật XIII Thường Niên   Đức Ki-tô phục vụ cho sự sống của con người Chữa bệnh và tha tội (Mt 9, 1-8)   1 Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của

Suy niệm Lời Chúa Thứ tư tuần XIII Thường niên, năm A - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 76 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ tư tuần XIII Thường niên, năm A - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Suy niệm Lời Chúa, Ngày 01 tháng 07 năm 2020 Thứ tư, sau Chúa Nhật XIII Thường niên   Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa và hai người bị quỷ ám (Mt 8, 28-34)   28 Khi Đức Giê-su sang bờ bên kia, và đến miền Ga-đa-ra, thì có hai

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư tuần XIII TN, năm A - Lm. Huệ Minh
/ 71 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư tuần XIII TN, năm A - Lm. Huệ Minh Hot

Suy niệm Lời Chúa, ngày 1.7.2020 Thứ Tư tuần XIII TN, năm A Mt 8, 28-34 CUỘC TRỪ QUỶ QUÁ ĐẮT Chúa Giêsu đến với người dân miền Gađara, nhưng họ đã khước từ Người. Chúa đã thực hiện dấu lạ chữa lành hai người bị quỷ ám và cho quỷ nhập vào đàn

Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba tuần XIII, TN - năm A - Lm. Huệ Minh
/ 40 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba tuần XIII, TN - năm A - Lm. Huệ Minh Hot

Suy niệm Lời Chúa, ngày 30.6.2020 Thứ Ba tuần XIII, TN - năm A Mt 8, 23-27 SỰ QUAN PHÒNG CỦA THIÊN CHÚA Sự quan phòng của Thiên Chúa đã cho phép cơn bão tố xảy ra trong cuộc sống để thức tỉnh con người trở về với Ngài. Điều quan trọng không phải

Suy niệm Lời Chúa Thứ ba tuần XIII Thường Niên, năm A - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 38 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ ba tuần XIII Thường Niên, năm A - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Suy niệm Lời Chúa, Ngày 30 tháng 06 năm 2020 Thứ ba, sau Chúa Nhật XIII Thường Niên “Thưa Thầy, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!” (Mt 8, 23-27)   23 Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người.24 Bỗng nhiên biển động

Suy niệm Lời Chúa Lễ vọng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông Đồ - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 149 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Lễ vọng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông Đồ - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Suy niệm Lời Chúa, Ngày 28 tháng 06 năm 2020 Lễ vọng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông Đồ   “Con có mến Thầy không?” (Ga 21, 15-19)   15 Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an,

Suy niệm Lời Chúa Lễ trọng kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông Đồ - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 77 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Lễ trọng kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông Đồ - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Suy niệm Lời Chúa, Ngày 29 tháng 06 năm 2020 Lễ trọng kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông Đồ   « Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống ? » (Cv 12, 1-11; 2Tm 4, 6-8.17-18 ; Mt 16, 13-19)   13 Khi Đức

Suy niệm Lời Chúa Thứ bảy tuần XII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 68 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ bảy tuần XII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Suy niệm Lời Chúa, Ngày 27 tháng 06 năm 2020 Thứ bảy, sau Chúa Nhật XII Thường Niên   “Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta” (Mt 8, 5-17)   5 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy tuần XII, TN năm A - Lm. Huệ Minh
/ 77 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy tuần XII, TN năm A - Lm. Huệ Minh Hot

Suy niệm Lời Chúa, ngày 27.6.2020 Thứ Bảy tuần XII, TN năm A Mt 8, 5-17 LÒNG TIN CỦA ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG - LÒNG TIN CỦA TA Trang Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe Mt 8, 5-17, ta thấy niềm tin tưởng và tín thác gần như tuyệt đối của viên đại đội trưởng

Suy niệm Lời Chúa Thứ sáu tuần XII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 68 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ sáu tuần XII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Suy niệm Lời Chúa, Ngày 26 tháng 06 năm 2020 Thứ sáu, sau Chúa Nhật XII Thường Niên “Tôi muốn, anh hãy được sạch” (Mt 8, 1-4)   1 Khi Đức Giê-su ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo Người. 2 Bỗng có một người phong hủi

Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm tuần XII TN, năm A - Lm. Huệ Minh
/ 60 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm tuần XII TN, năm A - Lm. Huệ Minh Hot

Suy niệm Lời Chúa, ngày 25.6.2020 Thứ Năm tuần XII TN, năm A Mt 7, 21-29 TUÂN GIỮ LỜI Chúa Giêsu dạy cho chúng ta biết điều kiện cần phải có để được vào Nước Trời, đó là: lắng nghe và thực hành lời Chúa.  Việc tuân giữ Lời Chúa là thể hiện

Suy niệm Lời Chúa Thứ năm, sau Chúa Nhật XII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 56 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ năm, sau Chúa Nhật XII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Suy niệm Lời Chúa, Ngày 25 tháng 06 năm 2020 Thứ năm, sau Chúa Nhật XII Thường Niên   “Người khôn xây nhà trên đá” (Mt 7, 21-29)   21 "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa! " là được vào Nước Trời cả đâu!

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư lễ Sinh nhật Thánh Gioan - Lm. Huệ Minh
/ 51 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư lễ Sinh nhật Thánh Gioan - Lm. Huệ Minh Hot

Suy niệm Lời Chúa, ngày 24.6.2020 Thứ Tư lễ Sinh nhật Thánh Gioan Lc 1, 57-60.80 ĐỂ CHÚA LỚN LÊN "Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng về ánh sáng và chuẩn bị lòng dân sẵn sàng đón Chúa"(Ga 1, 6-7 ; Lc 1,

Suy niệm Lời Chúa Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Lễ Vọng - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 124 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Lễ Vọng - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Suy niệm Lời Chúa, Ngày 23 tháng 06 năm 2020 Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Lễ Vọng   « Bà Ê-li-sa-bét vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai ? » (Lc 1, 5-17)   5 Thời vua Hê-rô-đê cai trị miền Giu-đê, có một

Suy niệm Lời Chúa lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 66 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Suy niệm Lời Chúa, Ngày 24 tháng 6 năm 2019 Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả   “ Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en” (Lc 1, 57-79)   57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai.58 Nghe biết Chúa đã

Suy niệm Lời Chúa thứ ba tuần XII Thường niên - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 52 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa thứ ba tuần XII Thường niên - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Suy niệm Lời Chúa ngày 23 tháng 06 năm 2020 Thứ ba, sau Chúa Nhật XII Thường Niên   « Hãy qua cửa hẹp mà vào » (Mt 7, 6. 12-14)   6 "Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới

Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba tuần XII Thường niên - Lm. Huệ Minh
/ 75 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba tuần XII Thường niên - Lm. Huệ Minh Hot

Suy niệm Lời Chúa ngày 23.6.2020 Thứ Ba tuần XII Thường niên Mt 7, 6.12-14 ĐƯỜNG VÀO NƯỚC TRỜI Cuộc đời là một chuyến đi dài, trên hành trình ấy mỗi người là một lữ khách. Người lữ hành khi bước vào chuyến đi thì đã chọn cho mình một hướng nhất

Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai tuần XII Thường niên - Lm. Huệ Minh
/ 94 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai tuần XII Thường niên - Lm. Huệ Minh Hot

Suy niệm Lời Chúa ngày 22.6.2020 Thứ Hai tuần XII Thường niên năm A Mt 7, 1-5 ĐỪNG ĐOÁN XÉT Để sống công chính theo Tin Mừng, Chúa Giêsu cảnh giác các môn đệ đừng xét đoán ai. Xét đoán người khác, ta sẽ bị người khác xét đoán lại, đó là lẽ tự