Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Thường Niên - Lm. Huệ Minh
/ 23 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Thường Niên - Lm. Huệ Minh Hot

21/01/2020 Thứ Ba Tuần II Mùa Thường Niên   1 Sm 16, 1-13; Mc 2, 23-28  LUẬT VÌ CON NGƯỜI HAY CON NGƯỜI VÌ LUẬT           Khi được Chúa sai đến xức dầu cho một vị vua mới thay

Suy niệm Lời Chúa Thứ ba, tuần II Mùa Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 18 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ ba, tuần II Mùa Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Ngày 21 tháng 01 năm 2020 Thứ ba, tuần II Mùa Thường Niên   « Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát » (Mc 2, 23-28)   23 Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng

Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần II Mùa Thường Niên - Lm. Huệ Minh
/ 20 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần II Mùa Thường Niên - Lm. Huệ Minh Hot

20/01/2020 Thứ Hai Tuần II Mùa Thường Niên  1 Sm 15, 16-23; Mc 2, 18-22 SỐNG PHÙ HỢP VỚI TIN MỪNG           Tin Mừng hôm nay kể lại sự việc những người Do Thái thắc mắc với Chúa Giêsu và

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I Mùa Thường Niên - Lm. Huệ Minh
/ 105 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I Mùa Thường Niên - Lm. Huệ Minh Hot

18/01/2020 Thứ Bảy Tuần I Mùa Thường Niên 1 Sm 9, 1-4. 17-19; 10, 1a; Mc 2, 13-17  LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA GÂY KINH NGẠC Đức Ki-tô được sai đến trần gian là để kêu gọi người tội lỗi. Ngài là Đấng Thánh, là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần

Suy  niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần I Mùa Thường Niên - Lm. Huệ Minh
/ 20 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần I Mùa Thường Niên - Lm. Huệ Minh Hot

16/01/2020 Thứ Năm Tuần I Mùa Thường Niên  1 Sm 4, 1-11; Mc 1, 40-45 LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA Người mắc bệnh phong cùi trong xã hội Do thái xưa kia dù có sống thì cũng bị coi như đã chết. Họ bị coi là nhơ uế và tội lỗi (Ds 12, 10 –

Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần I Mùa Thường Niên - Lm. Huệ Minh
/ 36 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần I Mùa Thường Niên - Lm. Huệ Minh Hot

17/01/2020 Thứ Sáu Tuần I Mùa Thường Niên  1 Sm 8, 4-7. 10-22a; Mc 2, 1-12  CHÚA GIÊSU - HIỆN THÂN CỦA LÒNG XÓT THƯƠNG Trong đời sống con người, điều khó thực hiện nhất là tha thứ, nhất là khi đối tượng xúc phạm là người thân

Suy niệm Lời Chúa Thứ sáu, Tuần I Mùa Thường Niên - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 33 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ sáu, Tuần I Mùa Thường Niên - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Ngày 17 tháng 01 năm 2020 Thứ sáu, Tuần I Mùa Thường Niên Chữa bệnh và tha tội (Mc 2, 1-12)   1 Vài ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà,2 dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Mùa Thường Niên - Lm. Huệ Minh
/ 41 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Mùa Thường Niên - Lm. Huệ Minh

Thứ Tư Tuần I Mùa Thường Niên  1 Sm 3, 1-10. 19-20; Mc 1, 29-39  LÀM VIỆC NHƯ CHÚA GIÊSU ĐỂ LOAN BÁO TIN MỪNG           “Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa

Suy niệm Lời Chúa Thứ tư, tuần I Mùa Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 27 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ tư, tuần I Mùa Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Ngày 15 tháng 01 năm 2020 Thứ tư, tuần I Mùa Thường Niên “Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy” (Mc 1, 29-39)   29 Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an

Suy niệm Lời Chúa Thứ ba, tuần I Mùa Thường Niên - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 28 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ ba, tuần I Mùa Thường Niên - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Ngày 14 tháng 01 năm 2020 Thứ ba, tuần I Mùa Thường Niên   “Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền” (Mc 1, 21-28)   21 Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy.22

Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần I Mùa Thường Niên - Lm. Huệ Minh
/ 63 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần I Mùa Thường Niên - Lm. Huệ Minh Hot

14/01/2020 Thứ Ba Tuần I Mùa Thường Niên 1 Sm 1, 9-20; Mc 1, 21-28 QUYỀN UY CỦA CHÚA Theo Tin Mừng Mác cô, Chúa Giêsu đã bắt đầu hoạt động công khai của Người bằng việc “Đi khắp miền Galilê rao giảng trong các hội đường và trừ quỉ” (Mc 1,39). Sau

Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Mùa Thường Niên - Lm. Huệ Minh
/ 103 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Mùa Thường Niên - Lm. Huệ Minh Hot

13/01/2020 Thứ Hai Tuần I Mùa Thường Niên  1 Sm 1, 1-8; Mc 1, 14-20 HÃY THEO THẦY Sau khi chịu phép rửa của Gioan ở sông Giođan, Chúa Giêsu biết đã đến lúc mình phải rời bỏ gia đình ở Nadarét, phải chia tay với người mẹ thân yêu,

Suy niệm Lời Chúa Thứ hai, sau Chúa Nhật I Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 116 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ hai, sau Chúa Nhật I Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Ngày 13 tháng 01 năm 2020 Thứ hai, sau Chúa Nhật I Thường Niên   Triều Đại Thiên Chúa và ơn gọi đi theo Đức Ki-tô (Mc 1, 14-20)   14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa.15

Suy niệm Lời Chúa: Lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa – Năm A - Lm. Giuse Nguyễn VănLộc
/ 118 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa: Lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa – Năm A - Lm. Giuse Nguyễn VănLộc Hot

Ngày 12 tháng 01 năm 2020 Chúa Giê-su chịu phép rửa – Năm A   Năm Sự Sáng Thứ nhất thì ngắm: “Đức Chúa Giê-su chịu phép rửa tại sông Gio-đan” (Mt 3, 13 – 17)   13 Bấy giờ, Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông

Suy niệm Lời Chúa Thứ bảy, sau Lễ Hiển Linh - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 90 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ bảy, sau Lễ Hiển Linh - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Ngày 11 tháng 01 năm 2020 Thứ bảy, sau Lễ Hiển Linh « Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi » (Ga 3, 22-30)   22 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đi tới miền Giu-đê. Người ở lại nơi ấy với các ông và làm phép

Suy niệm Lời Chúa Thứ 7 sau Lễ Hiển Linh - Lm. Huệ Minh
/ 82 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ 7 sau Lễ Hiển Linh - Lm. Huệ Minh

11/01/2020 Thứ Bảy Mùa Giáng Sinh   1 Ga 5, 14-21; Ga 3, 22-30 XIN CHO TA MÃI MÃI LÀ VAI PHỤ           Tin Mừng hôm nay cho thấy cách Gioan làm mình nhỏ lại. Trung thành với đời sống khổ

Suy niệm Lời Chúa Thứ 6 sau Lễ Hiển Linh - Lm. Huệ Minh
/ 72 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ 6 sau Lễ Hiển Linh - Lm. Huệ Minh

10/01/2020 Thứ Sáu Mùa Giáng Sinh  1 Ga 5, 5-6. 8-13 (Hl 5-13); Lc 5, 12-16 XIN CHO CON ĐƯỢC SẠCH           Ta nhìn lại một chút ta sẽ thấy bối cảnh và luật pháp đối với người bệnh phong

Suy niệm Lời Chúa Thứ sáu, sau Lễ Hiển Linh - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 38 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ sáu, sau Lễ Hiển Linh - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Ngày 10 tháng 01 năm 2020 Thứ sáu, sau Lễ Hiển Linh  « Tôi muốn, anh hãy được sạch » (Lc 5, 12-16)   12 Khi ấy, Đức Giê-su đang ở trong một thành kia; có một người đầy phong hủi vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin

Suy niệm Lời Chúa Thứ năm, sau Lễ Hiển Linh - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 85 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ năm, sau Lễ Hiển Linh - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Ngày 09 tháng 01 năm 2020 Thứ năm, sau Lễ Hiển Linh “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quí vị vừa nghe” (Lc 4, 14-22a)   14 Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp

Suy niệm Lời Chúa thứ 5 sau lễ Chúa Hiển Linh - Lm. Huệ Minh
/ 152 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa thứ 5 sau lễ Chúa Hiển Linh - Lm. Huệ Minh

Thứ Năm Mùa Giáng Sinh  1 Ga 4, 19 - 5, 4; Lc 4, 14-22a THI HÀNH SỨ VỤ           Chúa Giêsu, Con Một Thiên Chúa, đã đến trong thế gian với thân phận con người để cho nhân loại nhận

Suy niệm Lời  Chúa Thứ Tư sau lễ Hiển Linh - Lm. Huệ Minh
/ 55 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư sau lễ Hiển Linh - Lm. Huệ Minh

Thứ Tư Mùa Giáng Sinh  1 Ga 4, 11-18; Mc 6, 45-52 ĐỪNG SỢ VÌ CÓ THẦY Ở BÊN           Sau những lần rao giảng, chữa bệnh, làm phép lạ, hay trước khi tuyển chọn môn đệ, Người luôn lui vào nơi

Suy niệm Lời Chúa Thứ tư sau Lễ Hiển Linh - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 27 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ tư sau Lễ Hiển Linh - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Ngày 08 tháng 01 năm 2020 Thứ tư sau Lễ Hiển Linh « Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ ! » (Mc 6, 45-52) 45 Lập tức, Đức Giê-su bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia về phía thành Bết-xai-đa trước, trong lúc Người

Suy niệm Lời Chúa thứ Ba sau lễ Hiển Linh - Lm. Huệ Minh
/ 78 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa thứ Ba sau lễ Hiển Linh - Lm. Huệ Minh Hot

07/01/2020 Thứ Ba Mùa Giáng Sinh  1 Ga 4, 7-10; Mc 6, 34-44  CHIA SẺ CHO NGƯỜI KHÁC Qua trang Tin Mừng hôm nay làm nổi bật lòng bác ái mục tử của Chúa Giêsu. Ngài động lòng thương khi thấy đám đông tìm đến lắng nghe Ngài, họ