Suy niệm Lời Chúa Thứ bảy, tuần X Thường Niên
/ 45 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ bảy, tuần X Thường Niên Hot

Ngày 15 tháng 06 năm 2019 Thứ bảy, tuần X Thường Niên   Đức Giêsu và luật “chớ bội thề” (Mt 5, 33-37)   33 "Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. 34 Còn Thầy, Thầy bảo

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần X Mùa Thường Niên
/ 45 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần X Mùa Thường Niên Hot

15/06/2019 Thứ Bảy Tuần X Mùa Thường Niên  Mt 5, 33-37 HÃY SỐNG TRONG SỰ THẬT Sở dĩ người ta gian dối là để được một mối lợi, để tránh một cái hại. Thế nhưng “được lời lãi cả thế gian mà đánh mất chính mình” (Lc 9,25), thử hỏi đàng

Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần X Mùa Thường Niên
/ 48 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần X Mùa Thường Niên Hot

14/06/2019 Thứ Sáu Tuần X Mùa Thường Niên  Mt 5, 27-32 TÍN TRUNG TUYỆT ĐỐI Hôn nhân không phải là định chế của phàm nhân, nhưng đã được Thiên Chúa thiết định ngay từ những ngày đầu của công trình tạo dựng, và được Chúa Kitô nâng

Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần X Mùa Thường Niên
/ 41 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần X Mùa Thường Niên Hot

Thứ Năm Tuần X Mùa Thường Niên  Mt 5, 20-26 ĐONG ĐẦY TÌNH YÊU Sống đạo là sống trong tình yêu. Chính tình yêu sẽ giúp ta chu toàn lề luật cách trọn hảo. Ước chi hằng ngày, hàng tuần ta đến nhà thờ tham dự thánh lễ với tất cả tình

Suy niệm Lời Chúa Thứ năm, tuần X Thường Niên
/ 46 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ năm, tuần X Thường Niên Hot

Ngày 13 tháng 06 năm 2019 Thứ năm, tuần X Thường Niên  Lề Luật và Lời của Đức Giê-su (Mt 5, 20-26)   20 "Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần X Mùa Thường Niên
/ 38 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần X Mùa Thường Niên Hot

12/06/2019 Thứ Tư Tuần X Mùa Thường Niên Năm lẻ Mt 5, 17-19 KIỆN TOÀN LỀ LUẬT           Qua trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định với các môn đệ sứ mạng của Người đến không phải

Suy niệm Lời Chúa Thứ tư, sau Chúa Nhật X Thường Niên
/ 43 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ tư, sau Chúa Nhật X Thường Niên Hot

Ngày 12 tháng 06 năm 2019 Thứ tư, sau Chúa Nhật X Thường Niên   Đức Ki-tô và Lề Luật (Mt 5, 17-19)   17 "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện

Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Mùa Thường Niên
/ 29 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Mùa Thường Niên Hot

11/06/2019 Thứ Ba Mùa Thường Niên  Thánh Barnabas TD  Cv 11, 21b-26; 13, 1-3; Mt 10, 7-13 NHIỆT THÀNH NHƯ THÁNH BARNABA           Ngày hôm nay cùng với Giáo Hội ta dâng Lễ kính nhớ thánh Barnaba tông đồ. Là một

Suy niệm Lời Chúa Thứ ba, sau Chúa Nhật X Thường Niên
/ 23 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ ba, sau Chúa Nhật X Thường Niên Hot

Ngày 11 tháng 06 năm 2019 Thứ ba, sau Chúa Nhật X Thường Niên   “Muối cho đời” và “ánh sáng cho trần gian” (Mt 5, 13-16)   13 "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô

Suy niệm Lời Chúa Lễ nhớ thánh Barnaba, tông đồ
/ 50 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Lễ nhớ thánh Barnaba, tông đồ Hot

Ngày 11 tháng 06 năm 2019 Lễ nhớ thánh Barnaba, tông đồ   Nước Trời và dấu chỉ « nhưng không » (Mt 10, 6-13)   6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en.7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến

Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai - Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo Hội
/ 0 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai - Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo Hội Hot

Thứ Hai - Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo Hội Ga 19: 25-34 MẸ MARIA - MẸ GIÁO HỘI Mẹ Maria đã được Thiên Chúa tiền định từ muôn thủa trong yêu thương và chọn Mẹ làm Đấng cưu mang, sinh hạ, nuôi dưỡng và đồng hành cùng Chúa Giêsu Con Mẹ trong công

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
/ 0 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Hot

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Ga 20, 19-23 LẠY CHÚA THÁNH THẦN, XIN NGÀI NGỰ ĐẾN Lễ hiện xuống chính là ngày lễ 50 của Cựu Ước. Đó là cao điểm kết thúc cho mùa mừng lễ Vượt Qua, ngoài ra đó còn là ngày lễ tạ ơn vì Chúa đã cho mùa

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VII Mùa Phục Sinh
/ 38 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VII Mùa Phục Sinh Hot

08/06/2019 Thứ Bảy Tuần VII Mùa Phục Sinh  Ga 21, 20-25 PHẦN CON, CỨ THEO THẦY Sau chất vấn về lòng mến, Chúa Giêsu trao quyền cho Phêrô trách nhiệm chăm sóc đoàn chiên với tư cách Tông đồ trưởng, và mời gọi như ra lệnh: Hãy theo

Suy niệm Lời Chúa Thức bảy, sau Lễ Chúa Thăng Thiên
/ 44 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thức bảy, sau Lễ Chúa Thăng Thiên Hot

Ngày 08 tháng 06 năm 2019 Thức bảy, sau Lễ Chúa Thăng Thiên « Người môn đệ Đức Giê-su thương mến » (Ga 21, 20-25)   20 Ông Phê-rô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giê-su thương mến đi theo sau; ông này là người đã

Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Mùa Phục Sinh
/ 98 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Mùa Phục Sinh Hot

07/06/2019 Thứ Sáu Tuần VII Mùa Phục Sinh  Ga 17, 11b-19 CHÚA HỎI TA CÓ YÊU MẾN CHÚA NHƯ HỎI PHÊRÔ VẬY Trang Tin Mừng hôm nay thường được dùng như một bài huấn dụ đặc sắc về vai trò mục tử và thường được đọc trong nghi lễ khai mở

Suy niệm Lời Chúa  Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh
/ 40 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh Hot

 Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh Ga 17, 11b-19 XIN CHE CHỞ CHÚNG CON Trang Tin Mừng hôm nay nằm trong mạch văn lời cầu nguyện của Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha khi Người sắp phải rời xa những môn đệ thân yêu của mình. Chúa Giêsu cầu nguyện cùng Chúa

Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VII Mùa Phục Sinh
/ 36 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VII Mùa Phục Sinh Hot

 Thứ Ba Tuần VII Mùa Phục Sinh   Cv 20, 17-27;  Ga 17, 1-11a XIN CHO NÊN MỘT Trong cuộc sống tại thế, Chúa Giêsu rất bận rộn với công việc rao giảng Tin Mừng, gặp gỡ và chữa lành những người bệnh tật. Đồng thời, Ngài luôn dành

Suy niệm Lời Chúa Thứ ba, sau Lễ Chúa Thăng Thiên
/ 36 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ ba, sau Lễ Chúa Thăng Thiên

Ngày 04 tháng 06 năm 2019 Thứ ba, sau Lễ Chúa Thăng Thiên   « Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha » (Ga 17, 1-11)   1 Nói thế xong, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện: "Lạy Cha, giờ đã đến! Xin

Suy niệm Lời Chúa Thứ hai, sau Chúa Nhật VII Phục Sinh
/ 33 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ hai, sau Chúa Nhật VII Phục Sinh Hot

Ngày 03 tháng 06 năm 2019 Thứ hai, sau Chúa Nhật VII Phục Sinh (sau Lễ Chúa Thăng Thiên)   Đức tin, bình an và can đảm (Ga 16, 29-33)   29 Các môn đệ Người thưa: "Đấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa.30

Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Mùa Phục Sinh
/ 53 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VII Mùa Phục Sinh Hot

Thứ Hai Tuần VII Mùa Phục Sinh   BÀI ĐỌC I: Cv 19, 1-8; Ga 16, 29-33 HÃY CAN ĐẢM - THẦY ĐÃ THẮNG THẾ GIAN Khi thực hiện công trình cứu chuộc, Chúa Giêsu đã chịu biết bao nhiêu gian nan thử thách, nhưng nhờ vào sức mạnh của Chúa Cha và

Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Lên Trời – Năm C
/ 41 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Lên Trời – Năm C Hot

Ngày 02 tháng 06 năm 2019 Lễ Chúa Lên Trời – Năm C   Năm Sự Mừng Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giê-su lên trời (Lc 24, 46-53)   46 và Người nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi

Suy niệm Lời Chúa thứ 7 tuần 6 Phục Sinh
/ 34 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa thứ 7 tuần 6 Phục Sinh Hot

Thứ Bảy đầu tháng tuần 6 PS. Thánh Justinô, Tđ. Lễ nhớ Cv 18:23-28; Ga 16:23b-28 GẮN KẾT VỚI CHÚA ĐỂ HƯỞNG TRỌN NIỀM VUI Trong lúc truyện trò thân mật với các môn đệ trước khi bước vào cuộc thương khó, Đức Giêsu đã ân cần căn dặn: “Chúa Cha yêu

Suy niệm Lời Chúa Thứ bảy, sau Chúa Nhật VI Phục Sinh
/ 21 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ bảy, sau Chúa Nhật VI Phục Sinh Hot

Ngày 01 tháng 06 năm 2019 Thứ bảy, sau Chúa Nhật VI Phục Sinh   “Chính Chúa Cha yêu mến anh em” (Ga 16, 23b-28)   23 Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy.24 Cho