Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XX Thường Niên.
/ 18 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XX Thường Niên. Hot

Thứ Ba Tuần XX Thường Niên. Thánh Bê-na-đô, viện phụ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Tl 6,11-24a; Mt 19,23-30. CẨN THẬN VỚI CỦA CẢI                     Thánh Bênađô, qua đời ngày 20

Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XX Thường Niên.
/ 7 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XX Thường Niên. Hot

Thứ Hai Tuần XX Thường Niên. Thánh Gio-an Ơ-đơ, Linh mục.  Tl 2,11-19; Mt 19,16-22. VẬT CHẤT KHÔNG LÀ TẤT CẢ             Có hai điều kiện để đạt đến sự sống đời đời là tuân giữ những lời Chúa

Suy niệm Lời Chúa Thứ ba, sau Chúa Nhật XX Thường Niên
/ 30 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ ba, sau Chúa Nhật XX Thường Niên Hot

Ngày 20 tháng 08 năm 2019 Thứ ba, sau Chúa Nhật XX Thường Niên   “Đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể được” (Mt 19, 23-30)   23 Bấy giờ Đức Giê-su nói với các môn đệ của Người: "Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước

Suy niệm Lời Chúa Thứ hai, sau Chúa Nhật XX Thường Niên
/ 14 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ hai, sau Chúa Nhật XX Thường Niên Hot

Ngày 19 tháng 08 năm 2019 Thứ hai, sau Chúa Nhật XX Thường Niên  “Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn” (Mt 19, 16-22)   16 Bấy giờ có một người đến thưa Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XX Thường Niên C
/ 14 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XX Thường Niên C Hot

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN Gr 38,4-6.8-10; Hr 12,1-4; Lc 12,49-53   LỬA TÌNH YÊU                     Nói đến lửa, ai cũng biết tầm quan trọng và công dụng của nó là

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XX Thường Niên – Năm C
/ 11 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XX Thường Niên – Năm C Hot

Ngày 18 tháng 08 năm 2019 Chúa Nhật XX Thường Niên – Năm C  “Thầy đã đến đem lửa vào mặt đất và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên” (Lc 12, 49-53)   49 "Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải

Suy niệm Lời Chúa Thứ bảy, sau Chúa Nhật XIX Thường Niên
/ 16 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ bảy, sau Chúa Nhật XIX Thường Niên

Ngày 17 tháng 08 năm 2019 Thứ bảy, sau Chúa Nhật XIX Thường Niên   “Cứ để trẻ em đến với Thầy… vì Nước Trời là của những ai giống như chúng” (Mt 19, 13-15)   13 Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên.
/ 20 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên.

Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên.    Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy. Gs 24,14-29; Mt 19,13-15. HÃY TRỞ NÊN NHƯ TRẺ NHỎ           Chúa Giêsu nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy đừng ngăn cản chúng vì Nước Trời

Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên.
/ 26 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên.

Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên.  Thánh Stê-pha-nô Hungary.      Gs 24,1-13; Mt 19,3-12. CHUNG THỦY & THỦY CHUNG                      Hôn nhân là

Hiệp sống Tin Mừng Lễ Mẹ Lên Trời 15.08
/ 19 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Hiệp sống Tin Mừng Lễ Mẹ Lên Trời 15.08

LỄ MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI Kh 11,19a. 12,1-6a,10ab; 1 Cr 15,20-27;Lc 1,39-45 MA-RI-A THẬT DIỄM PHÚC HƠN MỌI NGƯỜI PHỤ NỮ I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 1,39-56 (39) Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi

Suy niệm Lời Chúa Thứ sáu, sau Chúa Nhật XIX Thường Niên
/ 23 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ sáu, sau Chúa Nhật XIX Thường Niên

Ngày 16 tháng 08 năm 2019 Thứ sáu, sau Chúa Nhật XIX Thường Niên  “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19, 3-12)   3 Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử Người. Họ nói: "Thưa Thầy, có

Suy niệm Lời Chúa Ngày 14 tháng 08 năm 2019 LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI
/ 21 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Ngày 14 tháng 08 năm 2019 LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI

Ngày 14 tháng 08 năm 2019 LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI “Phúc thay Người Mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm !” (Lc 11, 27-28) 27 Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: "Phúc thay người

Suy niệm Lời Chúa Ngày 15 tháng 8 năm 2019 ĐỨC MẸ LÊN TRỜI
/ 24 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Ngày 15 tháng 8 năm 2019 ĐỨC MẸ LÊN TRỜI

Ngày 15 tháng 8 năm 2019 ĐỨC MẸ LÊN TRỜI  « Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả » (Lc 1, 39-56)   39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.40 Bà vào nhà

Suy niệm Lời Chúa Thứ năm, sau Chúa Nhật XIX Thường Niên
/ 20 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ năm, sau Chúa Nhật XIX Thường Niên

Ngày 15 tháng 08 năm 2019 Thứ năm, sau Chúa Nhật XIX Thường Niên  “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18, 21-35; 19, 1)   21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Lễ  Đức Maria Hồn Xác Lên Trời
/ 18 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời

Thứ Năm. RẤT THÁNH TRINH NỮ MA-RI-A HỒN XÁC LÊN TRỜI, lễ trọng và buộc. Ngày đại lễ. Các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày. Lễ cầu cho giáo dân. Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng. SỐNG SAO ĐỂ LÊN TRỜI VỚI

Suy niệm Lời Chúa Thứ tư, sau Chúa Nhật XIX Thường Niên
/ 26 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ tư, sau Chúa Nhật XIX Thường Niên

Ngày 14 tháng 08 năm 2019 Thứ tư, sau Chúa Nhật XIX Thường Niên  « Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ » (Mt 18, 15-20)   15 "Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên. Thánh Maximilian Kolbe, Linh mục, Tử đạo, lễ nhớ.
/ 76 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên. Thánh Maximilian Kolbe, Linh mục, Tử đạo, lễ nhớ.

Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên. Thánh Mac-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê [Maximilian Kolbe], Linh mục, Tử đạo, lễ nhớ.  Đnl 34,1-12; Mt 18,15-20. CAN ĐẢM LÀM CHỨNG CHO ĐỨC KITÔ NHƯ THÁNH MACXIMILIANÔ

suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên.
/ 43 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên.

Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên. Thánh Pông-xi-a-nô (Pontianus), Giáo hoàng, và thánh Hi-pô-li-tô (Hypolitus), Linh mục, Tử đạo. Đnl 31,1-8; Mt 18,1-5.10.12-14.  NHỎ BÉ THÔI, NHỎ BÉ THÔI          

Suy niệm Lời Chúa Thứ ba, sau Chúa Nhật XIX Thường Niên
/ 31 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ ba, sau Chúa Nhật XIX Thường Niên

Ngày 13 tháng 08 năm 2019 Thứ ba, sau Chúa Nhật XIX Thường Niên  “ Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?” (Mt 18, 1-5.10.12-14)       1 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, ai là

Suy niệm Lời Chúa Thứ hai, sau Chúa Nhật XIX Thường Niên
/ 36 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ hai, sau Chúa Nhật XIX Thường Niên

Ngày 12 tháng 08 năm 2019 Thứ hai, sau Chúa Nhật XIX Thường Niên  « Thầy các ông không nộp thuế sao ? » (Mt 17, 22-27)   22 Khi thầy trò tụ họp ở miền Ga-li-lê, Đức Giê-su nói với các ông: "Con Người sắp bị nộp

Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên.
/ 39 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên.

Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên. Đnl 10,12-22; Mt 17,22-27. NGHĨ VỀ CÁI CHẾT VÀ NIỀM TIN VÀO CHÚA                        Lời Chúa hôm nay gợi lên hai điều để chúng ta suy nghĩ. Trước tiên,

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XIX Thường Niên – Năm C
/ 37 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XIX Thường Niên – Năm C

Ngày 11 tháng 08 năm 2019 Chúa Nhật XIX Thường Niên – Năm C  “Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (Lc 12, 32-40.41-48)   32 "Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã

Suy niệm Lời Chúa CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN.
/ 31 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN.

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN. Kn 18,6-9; Hr 11,1-2.8-19 (hoặc Hr 11,1-2.8-12); Lc 12,32-48 (hoặc Lc 12,35-40). TỈNH THỨC           Mỗi ngày chúng ta cũng chứng kiến biết bao cái chết tức tưởi bởi đột quỵ hay bởi tai nạn giao