Suy niệm Lời Chúa Thánh Luca, Tác Giả Sách Tin Mừng - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 2 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thánh Luca, Tác Giả Sách Tin Mừng - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Ngày 18 tháng 10 năm 2019 Thánh Luca, Tác Giả Sách Tin Mừng « Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói » (Lc 10, 1-9)   1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một

Suy niệm Lời Chúa Thứ sáu, sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên  - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 2 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ sáu, sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Ngày 18 tháng 10 năm 2019 Thứ sáu, sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên  “Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết: Anh em đừng sợ !” (Lc 12, 1-7)   1 Trong lúc ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi giẫm lên nhau. Bấy

Suy niệm Lời Chúa Thánh Ignatiô thành An-ti-ô-ki-a, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ - Lm. Huệ Minh
/ 13 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thánh Ignatiô thành An-ti-ô-ki-a, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ - Lm. Huệ Minh

Thánh Ignatiô thành An-ti-ô-ki-a, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ Thánh Phan-xi-cô I-si-đô-rô Ga-de-lin  Kính (Francois Isidore Gagelin), Linh mục (U1833), Tử đạo Rm 3,21-30a; Lc 11,47-54 NHƯ HẠT LÚA

Suy niệm Lời Chúa Thứ năm, sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 8 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ năm, sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Ngày 17 tháng 10 năm 2019 Thứ năm, sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên  Đức Ki-tô nói: “Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật !” (Lc 11, 47-54)   47 "Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên - Lm. Huệ Minh
/ 46 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên - Lm. Huệ Minh Hot

Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên (Tr) Thánh Hec-vic (Hedwig), Nữ tu (Tr) Thánh Ma-ga-ri-ta Ma-ri-a A-la-côc (Alacoque), Trinh nữ Rm 2,1-11; Lc 11,42-46 HÃY CHÚ TRỌNG BÊNTRONG           Qua trang Tin Mừng

Suy niệm Lời Chúa Thứ tư, sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 16 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ tư, sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Ngày 16 tháng 10 năm 2019 Thứ tư, sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên  “Khốn cho các người !” (Lc 11, 42-46)   42 “Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ,

Suy niệm Lời Chúa Thứ ba, sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 33 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ ba, sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Ngày 15 tháng 10 năm 2019 Thứ ba, sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên  « Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong » (Lc 11, 37-41)   37 Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới

Suy niệm Lời Chúa lễ Thánh Têrêsa Avila - Lm. Huệ Minh
/ 46 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa lễ Thánh Têrêsa Avila - Lm. Huệ Minh

Ngày 15 Tháng Mười Thánh Têrêsa Avila (1515-1582) CHIÊM NIỆM VÀ CẢI TỔ ĐỂ XÂY DỰNG HỘI THÁNH NHƯ THÁNH NỮ TÊRÊSA AVILA           Thánh Têrêsa Avila sống trong thời kỳ nhiều khai phá cũng như nhiều biến

Suy niệm Lời Chúa Thứ hai, sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 23 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ hai, sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Ngày 14 tháng 10 năm 2019 Thứ hai, sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên   Dấu lạ Đức Giê-su Ki-tô “Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy” (Lc 11, 29-32)   29 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói:

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Lm. Huệ Minh
/ 23 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Lm. Huệ Minh

 CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN 2V 5,14-17; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19 ĐẸP LẮM LỜI TẠ ƠN           Phong cùi là một bệnh nan y khó trị, ai cũng ghê tởm và run sợ nếu mắc phải bệnh này. Vào thời Chúa

Suy niệm Lời Chúa Thứ hai, sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 10 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ hai, sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Ngày 14 tháng 10 năm 2019 Thứ hai, sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên  Dấu lạ Đức Giê-su Ki-tô “Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy” (Lc 11, 29-32)   29 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói:

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – Năm C - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 19 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – Năm C - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Ngày 13 tháng 10 năm 2019 Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – Năm C   « Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? » (Lc 17, 11-19)   11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới

Suy niệm Lời Chúa Thứ bảy, sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn-Lộc
/ 36 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ bảy, sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn-Lộc

Ngày 12 tháng 10 năm 2019 Thứ bảy, sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên « Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm » (Lc 11, 27-28)   27 Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên - Lm. Huệ Minh
/ 28 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên - Lm. Huệ Minh

 Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy Ge 4,12-21; Lc 11,27-28 PHÚC CHO AI NGHE VÀ GIỮ LỜI           Những người con thành danh trong xã hội sẽ làm cho cha mẹ được rạng rỡ, như sách

Suy niệm Lời Chúa Thứ sáu, sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên  -  Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 19 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ sáu, sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Ngày 11 tháng 10 năm 2019 Thứ sáu, sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên  “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, ai không cùng tôi thu góp là phân tán” (Lc 11, 15-26)   14 Bấy giờ Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ

Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên - Lm. Huệ Minh
/ 21 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên - Lm. Huệ Minh

Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên Ml 3,13-20a; Lc 11,5-13 KIÊN TRÌ CẦU XIN           Chúa Giêsu dạy chúng ta: “Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho”. Ngài đưa ra hai dụ ngôn để

Suy niệm Lời Chúa Thứ năm, sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên  - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 27 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ năm, sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Ngày 10 tháng 10 năm 2019 Thứ năm, sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên  “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” (Lc 11, 5-13)   5 Người còn nói với các ông: "Ai trong anh em có một người bạn, và nửa

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên - Lm. Huệ Minh
/ 42 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên - Lm. Huệ Minh

Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên Thánh Đi-ô-ni-xi-ô [Dionysius] Giám mục và các bạn Tử đạo Thánh Gio-an Lê-ô-nac-đi, Linh mục Gn 4,1-11; Lc 11,1-4 LỜI KINH TUYỆT HẢO           Trong mỗi Thánh lễ, người tín

Suy niệm Lời Chúa Thứ tư, sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên  - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 57 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ tư, sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Ngày 09 tháng 10 năm 2019 Thứ tư, sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên  « Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến » (Lc 11, 1-4)   1 Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện

Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên - Lm. Huệ Minh
/ 38 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên - Lm. Huệ Minh

Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên Gn 3,1-10; Lc 10,38 - 42 QUÂN BÌNH CUỘC SỐNG           Cuộc sống văn minh hiện đại ngày càng cuốn con người vào cơn lốc hoạt động dồn dập và dồn dập, lắm lúc tưởng chừng như

Suy niệm Lời Chúa Thứ ba, sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 44 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ ba, sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Ngày 08 tháng 10 năm 2019 Thứ ba, sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên   « Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một điều cần thiết mà thôi » (Lc 10, 38-42)   38 Trong khi thầy trò đi đường, Đức

Suy niệm Lời Chúa Thứ hai, sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 38 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ hai, sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Ngày 07 tháng 10 năm 2019 Thứ hai, sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên  “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” (Lc 10, 25-37)   25 Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên - Lm. Huệ Minh
/ 51 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên - Lm. Huệ Minh

Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Br 4,5-12.27-29; Lc 10,17-24 KHIÊM TỐN PHỤC VỤ GIÁO HỘI           Chúa Giêsu, Ngôi Lời Thiên