Suy niệm Lời Chúa thứ 5 tuần Thánh - Lễ Rửa Chân, năm A - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 3 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa thứ 5 tuần Thánh - Lễ Rửa Chân, năm A - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Suy niệm Lời Chúa ngày 09 tháng 04 năm 2020 Thứ năm Tuần Thánh Thánh Lễ Tiệc Ly « Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng » (Ga 13, 1-15.16-20)   1 Trước lễ Vượt Qua,

Suy niệm Lời Chúa thứ 4 tuần Thánh - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 56 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa thứ 4 tuần Thánh - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Suy niệm Lời Chúa ngày 08 tháng 04 năm 2020 Thứ Tư Tuần Thánh   Giuđa và Kế Hoạch Cứu Độ của Thiên Chúa (Mt 26, 14-25)   14 Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thượng tế15 mà nói: "Tôi

Suy niệm Lời Chúa thứ 4 tuần Thánh - Lm. Huệ Minh
/ 20 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa thứ 4 tuần Thánh - Lm. Huệ Minh Hot

Suy niệm Lời Chúa ngày 8.4.2020 Thứ 4 tuần Thánh Mt 26, 14-25 NGƯỜI CHẾT VÌ TÌNH - KẺ CHẾT VÌ TIỀN Trong Tuần Thánh này, 2 khuôn mặt thật dễ thương luôn hiện lên trong tâm trí của chúng ta đó là khuôn mặt của Thầy Chí Thánh Giêsu và khuôn mặt

Suy niệm Lời Chúa thứ 3 tuần Thánh - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 39 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa thứ 3 tuần Thánh - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Suy niệm Lời Chúa ngày 07 tháng 04 năm 2020 Thứ Ba Tuần Thánh Phản bội và thất hứa, trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa (Ga 13, 21-33.36-38)   21 Nói xong, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: "Thật, Thầy bảo

Suy niệm Lời Chúa thứ 3 tuần Thánh - Lm. Huệ Minh
/ 17 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa thứ 3 tuần Thánh - Lm. Huệ Minh Hot

Suy niệm Lời Chúa ngày 7.4.2020 Thứ ba tuần Thánh Ga 13, 21-33. 36-38 ĐỪNG PHẢN BỘI NHƯ GIUĐA Trang Tin Mừng Ga 13,1-32 mở đầu các diễn từ ly biệt, Chúa Giêsu cho các môn đệ biết ý nghĩa của cuộc Thương Khó sắp tới. Mặc dù biết trước những đau

Suy niệm Lời Chúa thứ 2 tuần Thánh - Lm. Huệ Minh
/ 35 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa thứ 2 tuần Thánh - Lm. Huệ Minh Hot

Suy niệm Lời Chúa ngày 6.4.2020 Thứ 2 tuần Thánh Ga 12, 1-11 TA LÀ AI TRONG CÁC NHÂN VẬT TRONG TIN MỪNG HÔM NAY Chúng ta đã tiến vào Tuần Thánh, tuần lễ Vượt Qua của Chúa Giêsu, về việc Người phải bỏ thế gian này mà về với Chúa

Suy niệm Lời Chúa thứ 2 tuần Thánh - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 37 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa thứ 2 tuần Thánh - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Suy niệm Lời Chúa ngày 06 tháng 04 năm 2020 Thứ hai Tuần Thánh  Ba Chị Em và Mầu Nhiệm Vượt Qua của Đức Giê-su (Ga 12, 1-11)   1 Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su đến làng Bê-ta-ni-a, nơi anh La-da-rô ở. Anh này đã được

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Lá - Năm A - Lm. Huệ Minh
/ 30 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Lá - Năm A - Lm. Huệ Minh

Suy niệm Lời Chúa  Chúa Nhật Lễ lá Mt 27, 11-54 NGƯỜI TÔI TRUNG CỦA CHÚA Lễ Lá là việc tưởng niệm cuộc vào thành Giêrusalem cách long trọng. Biến cố này cho chúng ta thấy giờ của Ngài đã đến. Ngài sẽ phải bước vào cái chết để đem lại ơn cứu

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Lá – Năm A - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 36 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Lá – Năm A - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Ngày 05 tháng 04 năm 2020 Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Lá – Năm A Làm phép và rước lá   “Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa” (Mt 21, 1-11)   Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, là một bản văn tương đối ngắn, nhưng đã dành nhiều chỗ

Suy niệm Lời Chúa thứ 7 tuần V Mùa Chay - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 45 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa thứ 7 tuần V Mùa Chay - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Suy niệm Lời Chúa ngày 04 tháng 04 năm 2020 Thứ bảy, sau Chúa Nhật V Mùa Chay  “Đức Giê-su sắp phải chết thay cho dân” (Ga 11, 45-57)   45 Trong số những người Do-thái đến thăm cô Ma-ri-a và được chứng kiến việc Đức Giê-su

Suy niệm Lời Chúa thứ 7 tuần V Mùa Chay - Lm. Huệ Minh
/ 37 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa thứ 7 tuần V Mùa Chay - Lm. Huệ Minh Hot

Suy niệm Lời Chúa ngày 04.04.2020 Thứ bảy tuần V Mùa Chay  CHẾT THAY CHO NGƯỜI MÌNH YÊU Ga 11, 45-56 Trang Tin Mừng hôm nay cho thấy các Thượng hội đồng Do Thái đã “quyết định giết Chúa Giêsu” thể theo lời khuyến cáo mang tính tiên tri của

Suy niệm Lời Chúa thứ 6 tuần V Mùa Chay - Lm. Huệ Minh
/ 39 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa thứ 6 tuần V Mùa Chay - Lm. Huệ Minh Hot

Suy niệm Lời Chúa ngày 3.4.2020 Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay   Gr 20, 10-13;  Ga 10, 31 - 42 MỞ LÒNG ĐÓN CHÚA Trước thảm họa là khổ đau và tội lỗi, Chúa Giêsu đã được Đức Chúa Cha sai đến trên trần gian làm người cứu chữa và đem lại sự

Suy niệm Lời Chúa thứ 5 tuần V Mùa Chay - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 30 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa thứ 5 tuần V Mùa Chay - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Ngày 02 tháng 04 năm 2020 Thứ năm sau Chúa Nhật V Mùa Chay “Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 8, 51-59)   51 Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết." 52 Người Do-thái

Suy niệm Lời Chúa thứ 6 tuần V Mùa Chay - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 32 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa thứ 6 tuần V Mùa Chay - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Suy niệm Lời Chúa ngày 03 tháng 04 năm 2020 Thứ sáu, sau Chúa Nhật V Mùa Chay  “Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha” (Ga 10, 31- 42)   31 Người Do-thái lại lấy đá để ném Đức Giê-su.32 Người bảo họ: "Tôi đã cho các ông

Suy niệm Lời Chúa thứ 5 tuần V Mùa Chay - Lm. Huệ Minh
/ 53 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa thứ 5 tuần V Mùa Chay - Lm. Huệ Minh Hot

Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm 2 tháng 4 2020 Ga 8, 51-59 TIN VÀ ĐÓN NHẬN Sinh thời của Chúa Giêsu, dân chúng đã tìm cách giải thích dung mạo của Người, họ gán cho Người những hình ảnh quen thuộc: là Gioan Tẩy Giả, là ngôn sứ Êlia, hay một ngôn sứ nào

Suy niệm Lời Chúa thứ 4 tuần V Mùa Chay - Lm. Huệ Minh
/ 53 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa thứ 4 tuần V Mùa Chay - Lm. Huệ Minh Hot

Suy niệm Lời Chúa ngày 1.4.2020 Thứ tư tuần V Mùa Chay Đn 3, 14-20. 91-92. 95; Ga 8, 31-42   LÒNG TIN CỦA NGƯỜI DO THÁI - LÒNG TIN CỦA TA   Những dân tộc bị đô hộ nhiều năm mới hiểu được giá trị của giải phóng. Những ai bị cầm tù,

Suy niệm Lời Chúa thứ 4 tuần V Mùa Chay - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 36 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa thứ 4 tuần V Mùa Chay - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Suy niệm Lời Chúa ngày 01 tháng 04 năm 2020 Thứ tư, sau Chúa Nhật V Mùa Chay  Bạo lực và hiền lành (Đn 3, 14-20.91-92.95 ; Ga 8, 31-42)   31 Vậy, Đức Giê-su nói với những người Do-thái đã tin Người: "Nếu các ông ở lại trong

Suy niệm Lời Chúa thứ 3 tuần V Mùa Chay - Lm. Huệ Minh
/ 109 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa thứ 3 tuần V Mùa Chay - Lm. Huệ Minh

Thứ Ba tuần V MC Ga 8, 21-30 THẬP GIÁ VÀ SỰ CHỌN LỰA CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU Trong sa mạc Dân Do thái đã nổi loạn chống lại Môsê và xúc phạm đến Thiên Chúa. Chẳng những họ đã vô ơn, không nhận biết ơn huệ Chúa cứu họ ra khỏi Ai cập mà còn phiền trách

Suy niệm Lời Chúa thứ 3 tuần V Mùa Chay - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 42 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa thứ 3 tuần V Mùa Chay - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Suy niệm Lời Chúa ngày 31 tháng 03 năm 2020 Thứ ba, sau Chúa Nhật V Mùa Chay  « Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu » (Ds 21, 4b-9; Ga 8, 21-30)   21 Đức Giê-su lại nói với

Suy niệm Lời Chúa thứ 2 tuần V Mùa Chay - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 58 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa thứ 2 tuần V Mùa Chay - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Ngày 30 tháng 03 năm 2020 Thứ hai, sau Chúa Nhật V Mùa Chay  “Tôi là ánh sáng thế gian” (Ga 8, 12-20)   12 Đức Giê-su lại nói với người Do-thái: "Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ

Suy niệm Lời Chúa thứ 2 tuần V mùa Chay - Lm. Huệ Minh
/ 42 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa thứ 2 tuần V mùa Chay - Lm. Huệ Minh Hot

Suy niệm Lời Chúa ngày 30.3.2020 Thứ hai tuần V Mùa Chay Ga 7, 40-53 CẨN THẬN KHI ĐÁNH GIÁ Lời Chúa trong Tin Mừng Thánh Gioan thuật lại hôm nay, soi sáng cho chúng ta thấy một thái độ sống rất cần thiết, một cách thế để nhận định và đánh giá về

Suy niệm Lời Chúa thứ 7 tuần IV Mùa Chay - Lm. Huệ Minh
/ 51 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa thứ 7 tuần IV Mùa Chay - Lm. Huệ Minh Hot

Suy niệm Lời Chúa Thứ 7 tuần IV Mùa Chay Ga 7, 40-53 HIỆP NHẤT CHỨ ĐỪNG CHIA RẼ Tin Mừng Gioan hôm nay cho thấy vì Chúa Giêsu mà dân chúng chia rẽ nhau, nhóm Pharisêu cũng bất đồng quan điểm với nhau. Một số người tin Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa,

Suy niệm Lời Chúa thứ 7 tuần IV Mùa Chay - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 49 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa thứ 7 tuần IV Mùa Chay - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Suy niệm Lời Chúa ngày 28 tháng 03 năm 2020 Thứ bảy, sau Chúa nhật IV Mùa Chay “Xưa nay, chưa hề có ai nói năng như người ấy!” (Ga 7, 40-53)   40 Trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì nói: "Ông này thật là vị ngôn sứ."41