Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy - Lễ Vọng Phục Sinh
/ 13 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy - Lễ Vọng Phục Sinh Hot

20/04/2019 Thứ Bảy - Lễ Vọng Phục Sinh  BÀI ĐỌC I: St 1, 1 - 2, 2 hoặc 1, 1. 26-31a  BÀI ĐỌC II: St 22, 1-18 (Bài dài)  BÀI ĐỌC III: Xh 14, 15 - 15, 1  BÀI ĐỌC IV: Is 54, 5-14  BÀI ĐỌC V: Is 55, 1-11  BÀI ĐỌC VI: Br 3,

Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Tuần Thánh
/ 44 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần Tuần Thánh Hot

19/04/2019 Thứ Sáu Tuần Tuần Thánh TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA Is 52, 13 - 53, 12;  Dt 4, 14-16; 5, 7-9;  Ga 18, 1 - 19, 42 TÌNH TRỜI THẬP TỰ           Thiên Chúa là Tình Yêu !

Thứ 6 Tuần Thánh: Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa
/ 28 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Thứ 6 Tuần Thánh: Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa

Ngày 19 tháng 04 năm 2019 Thứ sáu Tuần Thánh Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa   Cùng với Đức Maria chiêm ngắm Đức Giê-su chịu đóng đinh (Ga 19, 17-42) 17 Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Híp-ri

Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh
/ 65 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh Hot

18/04/2019 Thứ Năm Tuần Thánh Xh 12, 1-8. 11-14; Ga 13, 1-15 YÊU NHƯ THẦY ĐÃ YÊU           Thánh Gioan tông đồ khẳng định rằng Thiên Chúa là tình yêu nên mọi tình yêu phải bắt nguồn từ Ngài và

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư  Tuần Thánh
/ 17 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh Hot

Thứ Tư  Tuần Thánh  I: Is 50, 4-9a; Mt 26, 14-25 ĐỪNG BỘI BẠC NHƯ GIUĐA           Trang Tin Mừng hôm nay mô tả bữa tiệc sau cùng của Chúa Giêsu và các môn đệ. Một không khí u buồn khi Chúa

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh
/ 18 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần Thánh Hot

Ngày 17 tháng 04 năm 2019 Thứ Tư Tuần Thánh   Giu-đa và Kế Hoạch Cứu Độ của Thiên Chúa (Mt 26, 14-25)   14 Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thượng tế15 mà nói: "Tôi nộp ông ấy cho

Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba - Tuần Thánh
/ 20 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba - Tuần Thánh Hot

16/04/2019 Thứ Ba - Tuần Thánh Is 49, 1-6; Ga 13, 21-33. 36-38 TRỞ VỀ ĐỂ NHẬN ƠN THA THỨ           Còn gì đau đớn cho bằng nỗi đau của người Thầy bị trò từ chối, phản bội, thế mà Chúa Giê su Ngài vẫn bình tĩnh, không

Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần Thánh
/ 59 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần Thánh Hot

15/04/2019 Thứ Hai Tuần Thánh Is 42, 1-7; Ga 12, 1-11 QUẢNG ĐẠI VỚI CHÚA           Tin Mừng hôm nay kể lại sự việc Chúa Giêsu ghé thăm gia đình bêtania, sau khi Người cho Ladarô sống lại từ cõi

Suy niệm Lời Chúa Thứ hai Tuần Thánh - Ba Chị Em và Mầu Nhiệm Vượt Qua của Đức Giê-su
/ 45 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ hai Tuần Thánh - Ba Chị Em và Mầu Nhiệm Vượt Qua của Đức Giê-su

Ngày 15 tháng 04 năm 2019 Thứ hai Tuần Thánh   Ba Chị Em và Mầu Nhiệm Vượt Qua của Đức Giê-su (Ga 12, 1-11)   1 Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su đến làng Bê-ta-ni-a, nơi anh La-da-rô ở. Anh này đã được Người cho sống lại từ

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay
/ 32 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay Hot

13/04/2019 Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay  Ed 37, 21-28;  Ga 11, 45-56 CHẾT THAY CHO TỘI NHÂN           Tử thuở ban đầu, Thiên Chúa đã muốn quy tụ chúng ta thành một gia đình trong an bình và tình yêu, để mọi

Suy niệm Lời Chúa Thứ bảy, sau Chúa Nhật V Mùa Chay
/ 18 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ bảy, sau Chúa Nhật V Mùa Chay Hot

Ngày 13 tháng 04 năm 2019 Thứ bảy, sau Chúa Nhật V Mùa Chay   “Đức Giê-su sắp phải chết thay cho dân” (Ga 11, 45-57)   45 Trong số những người Do-thái đến thăm cô Ma-ri-a và được chứng kiến việc Đức Giê-su làm, có nhiều kẻ đã tin

Suy niệm Lời Chúa Thứ sáu, sau Chúa Nhật V Mùa Chay
/ 60 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ sáu, sau Chúa Nhật V Mùa Chay Hot

Ngày 12 tháng 04 năm 2019 Thứ sáu, sau Chúa Nhật V Mùa Chay   “Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha” (Ga 10, 31-42)   31 Người Do-thái lại lấy đá để ném Đức Giê-su.32 Người bảo họ: "Tôi đã

Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay
/ 48 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay Hot

12/04/2019 Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay  Gr 20, 10-13; Ga 10, 31-42  TIN VÀO ĐẤNG CỨU ĐỘ TRẦN GIAN           Tin mừng hôm nay, một lần nữa chúng ta thấy Chúa Giêsu xác định nguồn gốc của

Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Mùa Chay
/ 22 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Mùa Chay Hot

11/04/2019 Thứ Năm Tuần V Mùa Chay  St 17, 3-9; Ga 8, 51-59 NIỀM TIN VÀ LÝ TRÍ           Khi Chúa Giêsu nói với người Do Thái về thế giới của Thiên Chúa, họ đã chế nhạo Người, cho rằng

Suy niệm Lời Chúa Thứ năm sau Chúa Nhật V Mùa Chay
/ 12 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ năm sau Chúa Nhật V Mùa Chay Hot

Ngày 11 tháng 04 năm 2019 Thứ năm sau Chúa Nhật V Mùa Chay   “Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 8, 51-59)   51 Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết." 52 Người

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần V Mùa Chay
/ 58 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần V Mùa Chay Hot

10/04/2019 Thứ Tư Tuần V Mùa Chay  Đn 3, 14-20. 91-92. 95; Ga 8, 31-42 ĐỪNG CỐ CHẤP NỮA           Người Do thái xưa tự phụ họ là con cháu tổ phụ Abraham. Tức là người thong dong Nhưng Chúa Giêsu đã nói cho họ biết: Hễ

Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần V Mùa Chay
/ 29 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần V Mùa Chay Hot

09/04/2019 Thứ Ba Tuần V Mùa Chay   Ds 21, 4-9; Ga 8, 21-30 TIN ĐỂ ĐƯỢC SỐNG            Chúa Giêsu đã hiến mình để giải thoát con người khỏi tội lỗi và sự chết. Không tin vào

Suy niệm Lời Chúa thứ ba, sau Chúa Nhật V Mùa Chay
/ 25 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa thứ ba, sau Chúa Nhật V Mùa Chay

Ngày 09 tháng 04 năm 2019 Thứ ba, sau Chúa Nhật V Mùa Chay   « Khi các ông giương cao Con Người lên… » (Ds 21, 4b-9; Ga 8, 21-30)   21 Đức Giê-su lại nói với họ: "Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang

Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần V Mùa Chay
/ 23 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần V Mùa Chay Hot

08/04/2019 Thứ Hai Tuần V Mùa Chay  Đn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62 (Bài dài); Ga 8, 1-11   HÃY BỎ HÒN ĐÁ TRONG TAY XUỐNG           Chúa Giêsu là hiện thân của Lòng Thương Xót. Khi

Suy niệm Lời Chúa Thứ hai, sau Chúa Nhật V Mùa Chay
/ 43 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ hai, sau Chúa Nhật V Mùa Chay Hot

Ngày 08 tháng 04 năm 2019 Thứ hai, sau Chúa Nhật V Mùa Chay   “Tôi là ánh sáng thế gian” (Ga 8, 12-20)   12 Đức Giê-su lại nói với người Do-thái: "Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Tuần V Mùa Chay Năm C
/ 30 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Tuần V Mùa Chay Năm C Hot

07/04/2019 Chúa Nhật Tuần V Mùa Chay Năm C  Is 43, 16-21; Pl 3, 8-14; Ga 8, 1-11 ĐỨNG DẬY VÀ ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA           Ta bắt gặp Chúa Giêsu là hiện thân của Lòng Thương Xót. Khi

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm C
/ 22 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm C Hot

Ngày 07 tháng 4 năm 2019 Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm C   “Chỉ còn lại một mình Đức Giê-su, và người phụ nữ thì đứng ở giữa” (Ga 8, 1-11)   1 Còn Đức Giê-su thì đến núi Ô-liu. 2 Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến

Suy niệm Lời Chúa Thứ bảy, sau Chúa nhật IV Mùa Chay
/ 23 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ bảy, sau Chúa nhật IV Mùa Chay Hot

Ngày 06 tháng 04 năm 2019 Thứ bảy, sau Chúa nhật IV Mùa Chay   “Xưa nay, chưa hề có ai nói năng như người ấy!” (Ga 7, 40-53)   40 Trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì nói: "Ông này thật là vị ngôn