Suy niệm Lời Chúa: Lễ Chúa Ba Ngôi, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh


SUY NIỆM TIN MỪNG
LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM C

 LỜI CHÚA: Ga 16, 12-15

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 
 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con".
 
SUY NIỆM
 
"Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được”. Quả thực là như thế, nhiều khía cạnh trong đời sống đức tin của chúng ta, nếu không có Chúa Thánh Thần hướng dẫn, chúng ta chẳng biết gì sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử loài người, đặc biệt là sự hiện diện của Đức Giêsu, Đấng đã giới thiệu cho chúng ta là Ngài có một người Cha trên trời, Ngài gọi là Cha, và hướng dẫn chúng ta cũng gọi Ngài là Chúa Cha, và bên cạnh là sự hiện diện của Chúa Thánh Thần.
 
Khi giới thiệu cho con người về công trình tạo dựng, tác giả sách Châm ngôn cũng phần nào giới thiệu cho chúng ta về sự hiện diện của Thiên Chúa, một sự hiện diện từ đời đời, một sự hiện diện đầy quyền năng nhưng cũng rất gần gũi, thậm chí sự hiện diện đó còn đem lại cho Thiên Chúa niềm vui : “Ta nhàn du trên quả địa cầu, và gặp thấy hạnh phúc ở giữa con cái loài người".

Thiên Chúa là vậy, bởi Ngài là tình yêu, một tình yêu tròn đầy và viên mãn, chính sự tròn đầy và viên mãn đó, Thiên Chúa muốn thông chia cho con người sự sống và niềm hạnh phúc đích thực của Thiên Chúa cho con người. tình yêu đích thực là tình yêu trao ban, là tình yêu tự hiến, là sống cho người mình yêu, tất cả cho người mình yêu, vì thế, Thiên Chúa đã trao ban cho con người tất cả, ngay cả người con yêu quý nhất của Ngài. Quả là một tình yêu không vụ lợi, không toan tính và không mong đáp đền.
 
Tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người đã trở nên hiện thực khi Ngài sai Con Một của Ngài là Đức Giêsu xuống trần gian, mặc lấy phận người, sống và chết cho con người. trong phận người của Đức Giêsu, đã hơn một lần Ngài hé mở cho chúng ta về Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Trong lời nguyện hiến tế của Đức Giêsu, Ngài mạc khải cho nhân loại biết về tương quan của Ngài với Cha, Ngài gọi Chúa Cha là Abba ! Lạy Cha, và bên cạnh Chúa Cha là sự hiện diện của tình yêu Thiên Chúa là Chúa Thánh Thần, là Thần Chân Lý, là Đấng Bảo trợ. Khi một ai tin vào Người Con và tin vào những lời Người Con đó nhận từ Chúa Cha và thông truyền lại, thì người ấy được nên công chính, nên con cái của Thiên Chúa. “khi được đức tin công chính hoá, chúng ta được bình an trong Chúa nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Ðấng cho chúng ta dùng đức tin mà tiến đến ân sủng, và đứng vững ở đó”. Đó là lời khẳng định của thánh Tông đồ dân ngoại, khi Ngài nói với con cái thành Rôma về một Thiên Chúa đã cho con người được nên công chính nhờ vào niềm tin chứ không nhờ lề luật hay truyền thống.
 
Sau khi phục sinh, Đức Giêsu chuẩn bị cho các tông đồ đón nhận Chúa Thánh Thần, Đấng mà Ngài gọi là Thần Chân lý. Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn cho các môn đệ từng bước đi vào tương quan Thiên Chúa với con người, một tương quan vượt trên mọi tương quan của thế gian, một tương quan đưa con người đi vào tương quan giữa Ba Ngôi Thiên Chúa. Chính trong tương quan đó, con người cảm nhận chổ đứng của mình trong cung lòng của Thiên Chúa, một chổ đứng thật hạnh phúc cho một tạo vật đầy khiếm khuyết trong vòng tay của Đấng Tình Yêu.
 
Để có thể tin nhận một Thiên Chúa tình yêu và nơi Ngài có những ngôi vị khác nhau, chúng ta cần cố gắng thật nhiều và chấp nhận những thay đổi trong cái nhìn, trong lý trí và trong thái độ sống từng ngày, sự thay đổi đó có bàn tay của Chúa Thánh Thần. Khởi đi từ niềm tin đa thần, dân riêng của Thiên Chúa đã được thanh luyện và trải qua nhiều thăng trầm trong hành trình đó, họ phải chấp nhận loại khỏi cuộc sống mình những vị thần làm lu mờ hình ảnh Thiên Chúa, Đấng luôn ở bên cạnh họ trong cuộc sống. để chấp nhận một Thiên Chúa độc thần, con người cần có một cuộc cách mạng về niềm tin, cuộc cách mạng đó không dẫn con người đi vào ngõ cụt trong tương quan với Thiên Chúa, nhưng đưa con người đi vào tương quan gần gũi và thánh thiêng giữa Thiên Chúa và con người. và nếu như hôm nay, con người được tra vấn về niềm tin của mình, liệu con người có thực sự chấp nhận một niềm tin độc thần hay vẫn còn lẫn lộn giữa niềm tin đa thần và niềm tin độc thần.
 
Trong đời sống hiện tại, người Kitô hữu từng ngày vẫn đối diện với những vị thần có ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống, đó là vị thần quyền bính, vị thần của cải và vị thần xác thịt. Những vị thần đó luôn song hành với mỗi con người, luôn là nguyên cớ vấp phạm và sa ngã, thậm chí có những lúc đã làm cho con người trở thành kẻ phản bội, kẻ ngoại tình. Trong đời sống gia đình của người tín hữu cũng luôn đối diện với những khó khăn đó, vì miếng cơm manh áo, người tín hữu hôm nay phải chọn lựa giữa những giá trị tinh thần và những giá trị vật chất, giữa những giá trị đem lại sức sống cho tâm hồn và những giá trị đem lại thú vui cho thể xác. Chính trong những chọn lựa đó, lắm lúc đã làm cho người tín hữu trong các gia đình có những quan niệm lệch lạc về niềm tin, về tình thương của Thiên Chúa, và ngay cả về công cuộc cứu độ của Thiên Chúa nữa. Chính những khoảng khắc như thế, có phải là lúc chúng ta cần đến sự giúp đỡ của Thần Chân Lý, để hiểu được phần nào mầu nhiệm tử nạn, để thẩm thấu được giá trị của tình yêu và ý nghĩa của mầu nhiệm phục sinh của Đức Giêsu, Con Thiên Chúa.
 
Không đóng khung lại trong đời sống của người tín hữu nơi các gia đình, nhưng niềm tin đa thần vẫn còn là một thách đố nơi các cộng đoàn với những ơn gọi đặc biệt. Với những lời khấn Phúc âm, các Tu sĩ được mời gọi thuộc trọn về Thiên Chúa qua đời sống phục vụ theo linh đạo mỗi cộng đoàn, vậy mà khi bước vào đời sống phục vụ, những nhu cầu, những phương tiện, ban đầu là như thế, nhưng dần dần trở thành những vị thần điều khiển con người Tu sĩ và dẫn lối họ đi theo những suy nghĩ và tính toán theo kiểu thế gian. Niềm tin độc thần nơi họ đang dần bị mai một, thay vào đó là niềm tin vào những vị thần khác của thế gian, và Thiên Chúa cũng được nhìn nhận với một khuôn mặt khác hẳn khuôn mặt Thiên Chúa tình yêu ban đầu.
 
Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi vẫn mãi là một mầu nhiệm trong đạo, không vì mầu nhiệm mà người tín hữu mỗi ngày một xa dần Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa đã ban Chúa Thánh Thần cho Giáo hội, để Ngài hướng dẫn con người đi vào trong mầu nhiệm đó, từng ngày khám phá tương quan Ngôi Vị giữa Cha và Con và Thánh Thần. nhờ Chúa Thánh Thần, người tín hữu còn được vinh dự đi hoạ lại bức tranh tình yêu giữa Ba Ngôi Thiên Chúa, để như là điểm đến cho mọi người, mọi gia đình và toàn thế giới.
 
Lạy Thiên Chúa, tình yêu giữa ba ngôi Thiên Chúa là một bản tình ca hoàn hảo, và Ngài muốn con người hoạ lại bản tình ca đó trong đời sống của họ, vì họ được tạo dựng giống hình ảnh Ngài, xin cho mỗi người chúng con biết khám phá những giai điệu của tình yêu Thiên Chúa, để cuộc đời chúng con như là một bản tình ca trong bàn tay của Thánh Thần. Chúa đã yêu con người và nhìn nhận con người như là người yêu của Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết đón nhận tình yêu đó khi biến đổi đời mình như là một nốt nhạc trong bản tình ca, để bản tình ca đó được cất lên và vang mãi vang mãi trong thế giới ảm đạm và trống vắng tình yêu. Amen.

Lm. Pet Trần Bảo Ninh