Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật 20 Thường Niên C
/ 37 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật 20 Thường Niên C

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN C Gr 38,4-10 ; Dt 12,1-4 ; Lc 12,49-53 GÓP PHẦN LÀM BÙNG CHÁY NGỌN LỬA TIN YÊU CHÚA I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 12,49-53 (49) Thầy đã đến ném Lửa vào mặt đất, và Thầy những

Hiệp sống Tin Mừng Chúa nhật 19 Thường Niên C
/ 80 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng Chúa nhật 19 Thường Niên C Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN C Kn 18,6-9 ; Dt 11,1-2.8-19 ; Lc 12,32-48 TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG ĐÓN CHÚA ĐẾN I.HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 12,32-48 (32) “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui

Suy niệm Lời Chúa: Lời Chúa CN 19 TN, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 175 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Lời Chúa CN 19 TN, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

SUY NIỆM LỜI CHÚA: CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN, NĂM C LỜI CHÚA: Lc 12, 32-48 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.    Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hỡi đoàn bé nhỏ, các con đừng sợ, vì Cha các con đã vui lòng ban

Suy niệm Lời Chúa: CN 18 TN- năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 164 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: CN 18 TN- năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN - NĂM C LỜI CHÚA: Lc 12, 13-21 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi". Người

Hiệp sống Tinh Mừng: Chúa Nhật 18 thường niên, năm C
/ 94 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tinh Mừng: Chúa Nhật 18 thường niên, năm C Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN C Gv 1,2; 2,21-23 ; Cl 3,1-5.9-11 ; Lc 12,13-21 HÃY GIỮ MÌNH KHỎI MỌI THỨ THAM LAM I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 12,13-21 (13) Có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 17 thường niên, năm C
/ 76 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 17 thường niên, năm C Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN C St 18,20-32 ; Cl 2,12-14 ; Lc 11,1-13 CẦU NGUYỆN THEO KINH LẠY CHA I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG : Lc 11,1-13 (1) Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong,

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 17 thường niên, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 126 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 17 thường niên, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

SUY NIỆM LỜI CHÚA: CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN, NĂM C Mời quý vị nghe Audio tại đây LỜI CHÚA Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 11, 1-13)   Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa

Suy niệm Lời Chúa: CN 16 TN- năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 160 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: CN 16 TN- năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

SUY NIỆM LỜI CHÚA: CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN, NĂM C LỜI CHÚA: Lc 10, 38-42 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.    Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 16 thường niên, năm C
/ 62 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 16 thường niên, năm C Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN C St 18,1-10a ; Cl 1,24-28 ; Lc 10,38-42 QUÂN BÌNH CUỘC SỐNG GIỮA CẦU NGUYỆN VÀ PHỤC VỤ I.HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 10,38-42 (38) Trong khi Thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 15 thường niên, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 106 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 15 thường niên, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

SUY NIỆM LỜI CHÚA: CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN, NĂM C LỜI CHÚA:  Lc 10, 25-37 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 15 thường niên, năm C
/ 77 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 15 thường niên, năm C Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 15 TN C Đnl 30,10-14 ; Cl 1,15-20 ; Lc 10,25-37 THỰC THI LÒNG THƯƠNG XÓT CỤ THỂ I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 10,25-37 (25) Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người

Suy niệm Lời Chúa: CN 14 thường niên, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 61 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: CN 14 thường niên, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN C  LỜI CHÚA: Lc 1-12. 17-20   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.  Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 14 thường niên, năm C
/ 136 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 14 thường niên, năm C Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN C Is 66,10-14c ; Gl 6,14-18 ; Lc 10,1-12.17-20 NÊN CHỨNG NHÂN LOAN BÁO TIN MỪNG HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 10,1-12.17-20 (1) Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác,

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 13 thường niên, năm C
/ 106 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 13 thường niên, năm C Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN C 1 V 19,16b.19-21 ; Gl 5,1.13-18 ; Lc 9,51-62 DỨT KHOÁT THEO CHÚA I. HOC LỜI CHÚA  1. TIN MỪNG: Lc 9,51-62 (51) Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 13 thường niên, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 167 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 13 thường niên, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN NĂM C   LỜI CHÚA: Lc 9, 51-62 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.    Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai

Suy niệm Lời Chúa lễ Thánh Phêrô và Phaolô
/ 83 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa lễ Thánh Phêrô và Phaolô Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ THÁNH PHÊ-RÔ VÀ PHAO-LÔ (29/06) Cv 12,1-11 ; 2 Tm 4,6-8.17-18 ; Mt 16,13-19 SỐNG ĐỨC TIN VÀ ĐỨC MẾN NOI GƯƠNG HAI THÁNH PHÊ-RÔ VÀ PHAO-LÔ I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: (13) Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận

Suy niệm Lời Chúa lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
/ 150 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ THÁNH TÂM NĂM C Ed 34,11-16 ; Rm 5,5b-11 ; Lc 15,3-7 ĐÁP ĐỀN TÌNH YÊU CỦA THÁNH TÂM  CHÚA I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 15,3-7 (3) Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này: (4) “Người nào trong các ông

Suy niệm Lời Chúa: Lễ Mình Máu Thánh Chúa, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 137 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Lễ Mình Máu Thánh Chúa, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN: LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA, NĂM C   LỜI CHÚA: Lc 9, 11b-17 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.    Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần

Suy niệm Lời Chúa Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
/ 82 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG SINH NHẬT THÁNH GIO-AN TẨY GIẢ (24/06) Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80 CHU TÒAN SỨ VỤ TIỀN HÔ NOI GƯƠNG GIO-AN TẨY GIẢ: I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 1,57-66.80: (57) Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 12 TN, năm C - Lễ Mình Máu Chúa
/ 116 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 12 TN, năm C - Lễ Mình Máu Chúa Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN C LỄ MÌNH MÁU CHÚA St 14,18-20; 1 Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17 CẦN SỰ HIỆP THÔNG HUYNH ĐỆ KHI THAM DỰ TIỆC THÁNH I. HỌC LỜI CHÚA 1.TIN MỪNG: Lc 9,11b-17 (11b) Khi ấy, Đức Giê-su nói

Hiệp sống Tin Mừng: Lễ Chúa Ba Ngôi, năm C
/ 137 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng: Lễ Chúa Ba Ngôi, năm C Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN 11 TN C - LỄ CHÚA BA NGÔI Cn 8,22-31; Rm 5,1-5; Ga 16,12-15 SỐNG HIỆP THÔNG VÀ CHIA SẺ NOI GƯƠNG CHÚA BA NGÔI I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Ga 16,12-15 (12) “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng

Suy niệm Lời Chúa: Lễ Chúa Ba Ngôi, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 372 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Lễ Chúa Ba Ngôi, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM C  LỜI CHÚA: Ga 16, 12-15 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.    Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không

Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: CN Chúa Thánh Thần hiện xuống, năm C
/ 94 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: CN Chúa Thánh Thần hiện xuống, năm C Hot

Chúng con yêu quí, Bài Tin mừng chúng con vừa nghe rất vắn nhưng qua đó thánh Gioan cũng đã đủ để cho chúng ta thấy được những ơn ban của Chúa Thánh Thần, giúp chúng ta thấy được sự có mặt của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của chúng