Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 6 thường niên, năm C
/ 47 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 6 thường niên, năm C Hot

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN, NĂM C LỜI CHÚA: Lc 6, 17. 20-26 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.    Khi ấy, Chúa Giêsu từ trên núi xuống cùng với mười hai tông đồ, và dừng lại trên một khoảng đất bằng; ở đó có

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật 6 TN - Năm C
/ 105 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật 6 TN - Năm C

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN C Gr 17,5-8 ; 1 Cr 15,12.16-20 ; Lc 6,17.20-26 PHÚC CHO ANH EM LÀ NHỮNG KẺ NGHÈO KHÓ HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 6,17.20-26 (17) Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông. Người dừng

Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật 5 TN - năm C
/ 39 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật 5 TN - năm C

HIỆP SỐNG TIN MỪNG  CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN C Is 6,1-2a.3-8 ; 1 Cr 15,1-11 ; Lc 5,1-11 HÃY CHÈO THUYỀN RA KHƠI MÀ THẢ LƯỚI BẮT CÁ I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 5,1-11 (1) Một hôm, đám đông chen lấn nhau đến sát bên

Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật 5 TN - năm C
/ 41 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật 5 TN - năm C Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG  CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN C Is 6,1-2a.3-8 ; 1 Cr 15,1-11 ; Lc 5,1-11 HÃY CHÈO THUYỀN RA KHƠI MÀ THẢ LƯỚI BẮT CÁ I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 5,1-11 (1) Một hôm, đám đông chen lấn nhau đến sát bên

Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật 4 TN - năm C
/ 42 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật 4 TN - năm C Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN C Gr 1,4-5.17-19 ; 1 Cr 12,31-13,13 ; Lc 4,21-30 ƠN GỌI VÀ SỨ VỤ LÀM NGÔN SỨ CỦA NGƯỜI TÍN HỮU I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 4,21-30 (21) Đức Giê-su bắt đầu nói với họ: “Hôm

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 4 thường niên C
/ 20 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 4 thường niên C Hot

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN LỜI CHÚA   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 4, 21-30)   Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu nói trong hội đường rằng: "Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe". Mọi người

Suy niệm Lời Chúa: CN 3 thường niên, năn C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 78 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: CN 3 thường niên, năn C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

 SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT THỨ 3 THƯỜNG NIÊN C  LỜI CHÚA:  (Lc 1, 1-4; 4, 14-21) Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Vì có nhiều người khởi công chép lại những biến cố đã xảy ra giữa chúng ta, theo như các kẻ từ

Hiệp sống Lời Chúa: CN 3 TN-C - Lm. Đan Vinh
/ 60 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Lời Chúa: CN 3 TN-C - Lm. Đan Vinh Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN C Nkm 8,2-4a.5-6.8-10 ; 1 Cr 12,12-30 ; Lc 1,1-4; 4,14-21 TÍCH CỰC CỘNG TÁC VỚI CHÚA THI HÀNH SỨ VỤ THIÊN SAI I.  HỌC LỜI CHÚA 1.TIN MỪNG: Lc 1,1-4; 4,14-21 (1) Thưa ngài

Suy niệm Lời Chúa: CN II TN - Giao Ước - Lm. Phaolo Nguyễn Phong Phú
/ 32 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: CN II TN - Giao Ước - Lm. Phaolo Nguyễn Phong Phú

CHÚA NHẬT II. GIAO ƯỚC. Is 62,1-5; 1Cr 12,4-11; Ga 2,1-11. Nếu được hỏi: tại sao lại đi tu? Tại sao phải dâng hiến cho Thiên Chúa? Tại sao phải phục vụ cho người khác?... Chúng ta sẽ phải trả lời ra sao? Lời Chúa hôm nay không chỉ dẫn chúng ta đến

Suy niệm Lời Chúa: CN II TN - Lm. Phaolô Nguyễn Phong Phú
/ 40 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: CN II TN - Lm. Phaolô Nguyễn Phong Phú

CHÚA NHẬT II. Is 62,1-5; 1Cr 12,4-11; Ga 2,1-11. NHU CẦU – ĐÁP TRẢ. Khi Đức Mẹ nói với Chúa Giêsu “họ hết rượu rồi” thì cho dẫu đôi tân hôn hay người quản tiệc không biết nhưng rõ ràng đó là một nhu cầu được đặt ra với Mẹ và Mẹ đã đáp trả qua việc

Suy niệm Lời Chúa: CN I thường niên, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 69 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: CN I thường niên, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

CHÚA NHẬT THỨ HAI THƯỜNG NIÊN NĂM C   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Ga 2, 1-12   Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa. Và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ Người cũng được mời dự tiệc cưới. Và bỗng thiếu

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật II thường niên, năm C
/ 76 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật II thường niên, năm C

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN C Is 62,1-5 ; 1 Cr 12,4-11 ; Ga 2,1-11 CÙNG MẸ VỮNG TIN VÀO TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Ga 2,1-11 (1) Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong

Suy niệm Lời Chúa lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 98 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

SUY NIỆM LỜI CHÚA LỄ CHÚA GIESU CHỊU PHÉP RỬA - NĂM C  LỜI CHÚA: Lc 3, 15-16. 21-22 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.    Khi ấy, trong lúc dân chúng đang mong đợi, và mọi người tự hỏi trong lòng rằng: "Gioan có phải là

Hiệp sống Tin Mừng: Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, năm C - Lm. Đan Vinh
/ 155 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng: Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, năm C - Lm. Đan Vinh Hot

Bài Tin mừng hôm nay được chia làm hai phần: Trong phần đầu: dân chúng thắc mắc và nghĩ Gio-an có lẽ là Đấng Mê-si-a. Nhưng ông đã khiêm tốn phủ nhận điều này và còn giúp họ phân biệt giữa phép rửa bằng nước sông do

Suy niệm Lời Chúa lễ Chúa Hiển Linh, năm C - Lm. Phaolô Nguyễn Phong Phú
/ 68 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa lễ Chúa Hiển Linh, năm C - Lm. Phaolô Nguyễn Phong Phú Hot

CHÚA HIỂN LINH. Mt 2,1-12. LẮNG NGHE – KHAO KHÁT –

Hiệp sống Tin Mừng: Lễ Chúa hiển linh, năm C - Lm. Đan Vinh
/ 90 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng: Lễ Chúa hiển linh, năm C - Lm. Đan Vinh Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ HIỂN LINH A.B.C Is 60,1-6 ; Ep 3,2-3a.5-6 ; Mt 2,1-12 TRỞ NÊN NGÔI SAO LẠ GIỮA ĐỜI THƯỜNG I. HỌC LỜI CHÚA: 1.TIN MỪNG: Mt 2,1-12 (1) Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê

Suy niệm Lời Chúa lễ Chúa hiển linh, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 133 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa lễ Chúa hiển linh, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

Các Kitô hữu nơi các gia đình, mỗi thành viên nơi các cộng đoàn cũng vậy, dù là Kitô hữu, dù là tín đồ của một tôn giáo, nhưng khuôn mặt cuộc sống mỗi người khác nhau, mục đích sống và tinh thần phục vụ luôn có những bộ mặt đặc thù. Nhưng

Suy niệm Lời Chúa Lễ Thánh Gia Thất, năm C
/ 50 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa Lễ Thánh Gia Thất, năm C Hot

LỄ THÁNH GIA. Hc 3,3-7.14-17a; Cl 3,12-21; Lc 2,41-52. LẠC MẤT! Bài Tin mừng hôm nay ghi nhận lại việc thánh Giuse và Đức Mẹ lạc mất Chúa Giêsu trong chuyến hành hương lên Giêrusalem. Nguyên nhân của việc lạc mất không khó để chúng ta nhận ra đó

Hiệp sống Tin Mừng: Lễ Thánh Gia Thất, năm C
/ 80 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng: Lễ Thánh Gia Thất, năm C Hot

  HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ THÁNH GIA C 1 Sm 1,20-22.24-28 ; 1 Ga 3,1-2.21-24 ; Lc 2,41-52 MẪU GƯƠNG GIA ĐÌNH HÒA HỢP HẠNH PHÚC I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 2,41-52 (41) Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu trẩy hội đền Giêrusalem mừng

Suy niệm Lời Chúa: Lễ Thánh Gia Thất, năm C
/ 97 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Lễ Thánh Gia Thất, năm C Hot

Hình ảnh gia đình còn được phục dựng lại nơi các cộng đoàn sống chung với nhau trong cùng một chí hướng. Nếu mỗi thành viên nơi các cộng đoàn đó không được nhìn nhận, không được yêu thương, không được tôn trọng đúng với giá trị nhân linh và trong

Suy niệm Lời Chúa lễ Chúa Giáng Sinh 2018
/ 51 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa lễ Chúa Giáng Sinh 2018

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ ĐÊM GIÁNG SINH A.B.C Is 9,1-6 ; Tt 2,11-14 ; Lc 2,1-14 SỨ ĐIỆP YÊU THƯƠNG CỦA MẦU NHIỆM GIÁNG SINH I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 2,1-14 (c 1) Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật IV Mùa Vọng - C
/ 47 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật IV Mùa Vọng - C Hot

CÙNG BƯỚC VỚI MẸ. Khởi đầu đoạn Tin mừng hôm nay, bằng việc mô tả việc ra đi của Đức Mẹ để thăm người chị họ “Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa”, Thánh Luca cho chúng ta thấy có ba đặc điểm của việc ra đi: vội

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật IV mùa vọng, năm C
/ 67 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật IV mùa vọng, năm C Hot

Ngày hôm nay, nhân loại mừng lễ Giáng sinh như một ngày hội lớn, người ta ăn mừng, người ta tặng quà cho nhau trong dịp lễ này, nhưng trong số đó có mấy ai hiểu được ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh, mấy ai nhận ra sự hiện diện của Đấng Cứu Thế trong