Hiệp Sống Tin Mừng Chúa nhật 29 Thường Niên C
/ 2 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa nhật 29 Thường Niên C

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN C Xh 17,8-13 ; 2Tm 3,14-4,2 ; Lc 18,1-8 KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN I.HỌC LỜI CHÚA 1.TIN MỪNG : Lc 18,1-8 (1) Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 28 thường niên, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 85 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 28 thường niên, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN, NĂM C Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 17, 11-19   Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia, thì gặp mười người phong cùi đang

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 27 thường niên, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 93 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 27 thường niên, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN, NĂM C Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lc 1, 26-38 Khi ấy, Thiên Thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse,

Hiệp Sống Tin Mừng CN 27 TN – Kính Trọng Thể Lễ Mân Côi
/ 42 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp Sống Tin Mừng CN 27 TN – Kính Trọng Thể Lễ Mân Côi

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN 27 TN – KÍNH TRỌNG THỂ LỄ MÂN CÔI Cv 1,12-14; Lc 1,26-38 HIỆU LỰC CỦA KINH MÂN CÔI I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 1,26-38. (c 26) Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật 27 Thường Niên C
/ 57 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật 27 Thường Niên C

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN C Kb 1,2-3;2,2-4 ; 2Tm 1,6-8.13-14 ; Lc 17,5-10 TIN YÊU VÀ KHIÊM NHƯỜNG PHỤC VỤ I.HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 17,5-10 (5) Các Tông đồ thưa với Chúa Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 26 thường niên, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 126 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 26 thường niên, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

Mời nghe Audio tại đây SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN, NĂM C   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lc 16, 19-31   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: "Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật 26 Thường Niên C
/ 54 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật 26 Thường Niên C

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN C Am 6,1a.4-7 ; 1 Tm 6,11-16 ; Lc 16,19-31 QUAN TÂM PHỤC VỤ NHỮNG NGƯỜI BẤT HẠNH I.HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 16,19-31 (19) Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 25 thường niên, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 273 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 25 thường niên, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh

Mời các bạn nghe Audio tại đây SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN, NĂM C Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 16, 10-13 {hoặc 1-13}   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Một người phú hộ kia có một người quản lý, và

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật 25 Thường Niên C
/ 187 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật 25 Thường Niên C

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN C Am 8,4-7 ; 1 Tm 2,1-8 ; Lc 16,1-13 KHÔN NGOAN TRONG VIỆC SỬ DỤNG TIỀN CỦA I.HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 16,1-13 (1) Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 24 thường niên, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 110 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 24 thường niên, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN, NĂM C LỜI CHÚA:  Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: "Ông này đón tiếp những kẻ tội

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 23 thường niên, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 124 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 23 thường niên, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN - NĂM C Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 14, 25-33 Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: "Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa nhật 23 Thường Niên C
/ 86 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa nhật 23 Thường Niên C Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN C Kn 9,13-18 ; Plm 9b-10.12-17 ; Lc 14,25-33 ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐI THEO LÀM MÔN ĐỆ ĐỨC GIÊ-SU I.HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 14,25-33 (25) Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 22 thường niên, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 179 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 22 thường niên, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN - NĂM C Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca  (14,1.7-14) Một ngày Sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: Họ cố dò xét Người. Người

Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật 22 Thường Niên C
/ 107 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật 22 Thường Niên C

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN C Hc 3,19-21.30-31 ; Dt 12,18-19.22-24a ; Lc 14,1.7-14 KHIÊM HẠ PHỤC VỤ NOI GƯƠNG ĐỨC GIÊ-SU I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 14,1.7-14 (1) Một ngày Sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 21 thường niên, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 181 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 21 thường niên, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN - NĂM C LỜI CHÚA:  (Lc 13, 22-30) Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người

Suy niệm Lời Chúa: Lời Chúa CN 20 TN, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 153 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Lời Chúa CN 20 TN, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

SUY NIỆM LỜI CHÚA: CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN, NĂM C Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lc 12, 49-53 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải

Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật 20 Thường Niên C
/ 125 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật 20 Thường Niên C

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN C Gr 38,4-10 ; Dt 12,1-4 ; Lc 12,49-53 GÓP PHẦN LÀM BÙNG CHÁY NGỌN LỬA TIN YÊU CHÚA I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 12,49-53 (49) Thầy đã đến ném Lửa vào mặt đất, và Thầy những

Hiệp sống Tin Mừng Chúa nhật 19 Thường Niên C
/ 138 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng Chúa nhật 19 Thường Niên C Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN C Kn 18,6-9 ; Dt 11,1-2.8-19 ; Lc 12,32-48 TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG ĐÓN CHÚA ĐẾN I.HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 12,32-48 (32) “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui

Suy niệm Lời Chúa: Lời Chúa CN 19 TN, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 234 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Lời Chúa CN 19 TN, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

SUY NIỆM LỜI CHÚA: CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN, NĂM C LỜI CHÚA: Lc 12, 32-48 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.    Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hỡi đoàn bé nhỏ, các con đừng sợ, vì Cha các con đã vui lòng ban

Suy niệm Lời Chúa: CN 18 TN- năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 220 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: CN 18 TN- năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN - NĂM C LỜI CHÚA: Lc 12, 13-21 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi". Người

Hiệp sống Tinh Mừng: Chúa Nhật 18 thường niên, năm C
/ 138 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tinh Mừng: Chúa Nhật 18 thường niên, năm C Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN C Gv 1,2; 2,21-23 ; Cl 3,1-5.9-11 ; Lc 12,13-21 HÃY GIỮ MÌNH KHỎI MỌI THỨ THAM LAM I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 12,13-21 (13) Có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 17 thường niên, năm C
/ 140 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 17 thường niên, năm C Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN C St 18,20-32 ; Cl 2,12-14 ; Lc 11,1-13 CẦU NGUYỆN THEO KINH LẠY CHA I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG : Lc 11,1-13 (1) Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong,

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 17 thường niên, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 190 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 17 thường niên, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

SUY NIỆM LỜI CHÚA: CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN, NĂM C Mời quý vị nghe Audio tại đây LỜI CHÚA Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 11, 1-13)   Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa