Suy niệm Lời Chúa: Lễ Chúa Ba Ngôi, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 221 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Lễ Chúa Ba Ngôi, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM C  LỜI CHÚA: Ga 16, 12-15 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.    Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không

Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: CN Chúa Thánh Thần hiện xuống, năm C
/ 46 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: CN Chúa Thánh Thần hiện xuống, năm C Hot

Chúng con yêu quí, Bài Tin mừng chúng con vừa nghe rất vắn nhưng qua đó thánh Gioan cũng đã đủ để cho chúng ta thấy được những ơn ban của Chúa Thánh Thần, giúp chúng ta thấy được sự có mặt của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của chúng

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống, năm C
/ 67 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống, năm C Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG Cv 2,1-11 ; 1 Cr 12,3b-7.12-13 ; Ga 20,19-23 TÁC ĐỘNG CỦA THÁNH THẦN NƠI CÁC TÍN HỮU I. HỌC LỜI CHÚA 1.TIN MỪNG: Ga 20,19-23 (19) Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi

Suy niệm Lời Chúa: lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 130 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

SUY NIỆM LỜI CHÚA  CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG, NĂM C LỜI CHÚA:  Ga 20, 19-23 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ

Suy niệm Lời Chúa: Lễ Chúa Thăng Thiên, năm C
/ 126 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Lễ Chúa Thăng Thiên, năm C Hot

Bài suy niệm Chúa nhật Lễ Thăng Thiên Năm C LỜI CHÚA:   Lc 24, 46-53 Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như đã ghi chép là Ðức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ

Suy niệm Lời Chúa: Lễ Chúa Thăng Thiên, năm C
/ 80 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Lễ Chúa Thăng Thiên, năm C Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH LỄ CHÚA THĂNG THIÊN C Cv 1,1-11 ; Ep 1,17-23 ; Lc 24,46-53 THI HÀNH SỨ VỤ CHỨNG NHÂN CHO CHÚA HÔM NAY I. HỌC LỜI CHÚA 1.TIN MỪNG: Lc 24,46-53 (46) Khi ấy Đức Giê-su hiện ra với các môn

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 6 Phục Sinh, năm C
/ 75 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 6 Phục Sinh, năm C Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH C Cv 15,1-2.22-29 ; Kh 21,10-14.22-23 ; Ga 14,23-29 VƯỢT QUA CƠN KHỦNG HOẢNG ĐỨC TIN I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Ga 14,23-29 (23) Đức Giê-su đáp: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 6 Phục sinh, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 108 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 6 Phục sinh, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

SUY NIỆM LỜI CHÚA  CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH, NĂM C LỜI CHÚA:  Ga 14, 23-29 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 5 Phục Sinh, năm C
/ 26 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 5 Phục Sinh, năm C

NHƯ THẦY ĐÃ YÊU THƯƠNG (Chúa Nhật V Phục Sinh C) Có thể nói rằng Kitô hữu chúng ta vốn không xa lạ gì với giới răn mới mà Chúa Kitô truyền lại: “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con” (Ga 13,34). Nói đến Kitô giáo, cách riêng

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Tuần V Mùa Phục Sinh Năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 78 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Tuần V Mùa Phục Sinh Năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT THỨ 5 PHỤC SINH NĂM C    LỜI CHÚA: Ga 13, 31-33a. 34-35 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.    Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: "Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên

Hiệp sống Tin Mừng: Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật 5 Phục Sinh, năm C
/ 48 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng: Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật 5 Phục Sinh, năm C Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH C Cv 14,21b-27 ; Kh 21,1-5a ; Ga 13,31-33a.34-35 DẤU CHỈ MÔN ĐỆ ĐỨC GIÊ-SU LÀ THỰC HÀNH YÊU THƯƠNG CỤ THỂ I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Ga 13,31-33a.34-35 (31) Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói:

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 4 Phục Sinh, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 154 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 4 Phục Sinh, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH NĂM C LỜI CHÚA: Ga 10, 27-30 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.  Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời;

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 4 Phục Sinh - Lm. Đan Vinh
/ 114 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 4 Phục Sinh - Lm. Đan Vinh Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH C Cv 13,14.43-52 ; Kh 7,9.14b-17 ; Ga 10,27-30 MỤC TỬ CỦA LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Ga 10,27-30 (27) “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. Tôi biết chúng và chúng

Hiệp sống Tinh Mừng: Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật 3 Phục Sinh
/ 62 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tinh Mừng: Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật 3 Phục Sinh Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH C Cv 5,27b-32.40b-41 ; Kh 5,11-14 ; Ga 21,1-19 ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC THA TỘI VÀ TRAO QUYỀN MỤC TỬ I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Ga 21,1-19 (1) Sau đó, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 3 Phục Sinh, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 102 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 3 Phục Sinh, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

BÀI SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH NĂM C  LỜI CHÚA: Ga 21, 1-14 {hoặc 1-19} Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.    Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 2 Phục Sinh - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 95 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 2 Phục Sinh - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH    LỜI CHÚA: Ga 20, 19-31 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Ga 20, 19-31   Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái,

Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 2 Phục sinh năm C
/ 108 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 2 Phục sinh năm C

Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 2 Phục sinh năm C Ga 20,19-31 1. Thiếu nhi chúng con yêu quí, Chúng con đang ở trong những ngày mừng Chúa phục sinh.  Cha thấy trong những câu chuyện xảy ra ở trên trần thế này không có câu chuyện

Hiệp sống Tinh Mừng: Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật 2 Phục Sinh - Kính lòng thương xót Chúa
/ 85 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tinh Mừng: Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật 2 Phục Sinh - Kính lòng thương xót Chúa Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH ABC – KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT Cv 5,12-16 ; Kh 1,9-11a.12-13.17-19 ; Ga 20,19-31 CẦN TRUYỀN ĐẠT ĐỨC TIN VỚI LÒNG THƯƠNG XÓT I. HỌC LỜI CHÚA  1. TIN MỪNG: Ga 20,19-31 (19) Vào chiều

Hiệp sống Tinh Mừng: Suy niệm Lời Chúa lễ vọng Phục Sinh, năm C
/ 42 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tinh Mừng: Suy niệm Lời Chúa lễ vọng Phục Sinh, năm C

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ VỌNG PHỤC SINH St 1,1-2,2 ; Xh 14,15-15,1a ; Is 54,5-14 Ed 36,16-17a.18-28 ; Rm 6,3-11 ; Lc 24,1-12  CÙNG CHẾT ĐỂ CÙNG SỐNG LẠI VỚI CHÚA I.HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 24,1-12 (1) Ngày thứ nhất trong tuần,

Hiệp sống Tinh Mừng: Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Phục Sinh, năm C
/ 74 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tinh Mừng: Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Phục Sinh, năm C Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN LỄ NGÀY PHỤC SINH ABC Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9 ÔNG ĐÃ THẤY VÀ ĐÃ TIN MẦU NHIỆM CHÚA PHỤC SINH I. HỌC LỜI CHÚA 1.TIN MỪNG: Ga 20,1-9 (1) Sáng sớm ngày Thứ Nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Phục Sinh, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 60 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Phục Sinh, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT PHỤC SINH, NĂM C  TIN MỪNG: Ga 20, 1-9 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.    Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền

Hiệp sống Tinh Mừng: Suy niệm Lời Chúa thứ 6 Tuần Thánh
/ 105 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tinh Mừng: Suy niệm Lời Chúa thứ 6 Tuần Thánh

HIỆP SỐNG TIN MỪNG THỨ SÁU TUẦN THÁNH Is 52,13-53,12; Dt 4,14-16;5,7-9; Ga 18,1-19,42 CHẤP NHẬN HY SINH CHỊU CHẾT TRÊN THẬP GIÁ VÌ YÊU THƯƠNG 1. CHÚA GIÊ-SU - ĐẤNG GIÀU LÒNG TỪ BI THƯƠNG XÓT: Tại một nhà thờ bên Tây Ban Nha có một tượng thánh giá

Hiệp sống Tinh Mừng: Suy niệm Lời Chúa thứ Năm Tuần Thánh
/ 43 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tinh Mừng: Suy niệm Lời Chúa thứ Năm Tuần Thánh Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG THỨ NĂM TUẦN THÁNH – THÁNH LỄ TIỆC LY Xh 12,1-8.11-14 ; 1 Cr 11,23-26 ; Ga 13,1-15 DẤU HIỆU CỦA MỘT TÌNH YÊU TỘT ĐỈNH 1. Thế nào là một tình yêu tột đỉnh: Ngày nọ, một đôi vợ chồng bướm tranh cãi nhau. Con nào cũng cho rằng