Suy niệm Lời Chúa: Các ngày tết 2020
/ 39 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Các ngày tết 2020 Hot

CÁC NGÀY LỄ TẾT   HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ ĐÓN GIAO THỪA ĐẦU XUÂN Mt 5,1-10 LỜI CHÚC HẠNH PHÚC ĐẦU XUÂN TÁM MỐI PHÚC THẬT 1. LỜI CHÚA:“Phúc thay ai có tâm hồn  nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3) 2. CÂU CHUYỆN:  1) HẠNH PHÚC

Suy niệm Lời Chúa Chúa nhật II, Thường niên năm A - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 141 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa Chúa nhật II, Thường niên năm A - Lm. Pet Trần Bảo Ninh

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN II, THƯỜNG NIÊN, NĂM A Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 1, 29-34)   Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình liền nói: "Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian. Này tôi đã nói

Hiệp sống Tin Mừng Chúa nhật 2 Thường Niên, năm A - Lm. Đan Vinh
/ 57 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng Chúa nhật 2 Thường Niên, năm A - Lm. Đan Vinh Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 2 TN A Is 49,3.5-6; 1 Cr 1,1-3; Ga 1,29-34      LÀM CHỨNG ĐỨC GIÊ-SU LÀ CHIÊN XÓA TỘI TRẦN GIAN           I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Ga

Suy niệm Lời Chúa lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, năm A - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 160 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, năm A - Lm. Pet Trần Bảo Ninh

SUY NIỆM LỜI CHÚA  LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA, NĂM A Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 3, 13-17)   Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ xứ Galilêa mà đến với Gioan ở sông Giođan, để ông làm phép rửa cho. Nhưng Gioan can Người rằng:

Hiệp Sống Tin Mừng Lễ Chúa Giêsu Chịu phép Rửa - năm A - Lm. Đan Vinh
/ 129 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp Sống Tin Mừng Lễ Chúa Giêsu Chịu phép Rửa - năm A - Lm. Đan Vinh

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN LỄ CHÚA CHỊU PHÉP RỬA A Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Mt 3,13-17  KHIÊM NHƯỜNG SẼ ĐƯỢC CHÚA CHA TÔN VINH   I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 3,13-17. (13) Bấy giờ, Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa nhật lễ Chúa Hiển Linh, năm A - Lm. Đan Vinh
/ 204 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa nhật lễ Chúa Hiển Linh, năm A - Lm. Đan Vinh Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN LỄ HIỂN LINH Is 60,1-6 ; Ep 3,2-3a.5-6 ; Mt 2,1-12 TRỞ NÊN ÁNH SAO LẠ DẪN ĐƯỜNG CHO THA NHÂN GẶP CHÚA I.HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 2,1-12 (1) Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê

Suy niệm Lời Chúa lễ Chúa Hiển Linh, năm A -  Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 140 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa lễ Chúa Hiển Linh, năm A - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

SUY NIỆM LỜI CHÚA  LỄ HIỂN LINH, NĂM A   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 2, 1-12)   Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Ðông phương tìm đến Giê-rusalem. Các ông

Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật lễ Thánh Gia Thất, năm A - Lm. Đan Vinh
/ 129 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật lễ Thánh Gia Thất, năm A - Lm. Đan Vinh Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA A Hc 3,3-7.14-17a ; Cl 3,12-21 ; Mt 2,13-15.19-23   XÂY DỰNG MỘT GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 2,13-15.19-23 (13) Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì kìa

Suy niệm Lời Chúa lễ Thánh Gia Thất, năm A - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 241 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa lễ Thánh Gia Thất, năm A - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

SUY NIỆM LỜI CHÚA LẾ THÁNH GIA THẤT - NĂM A Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 2, 13-15. 19-23)   Khi các đạo sĩ đã đi rồi, Thiên Thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: "Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người

Hiệp Sống Tin Mừng lễ Vọng Giáng Sinh, năm A
/ 142 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp Sống Tin Mừng lễ Vọng Giáng Sinh, năm A Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ ĐÊM GIÁNG SINH ABC Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14. LOAN BÁO TIN MỪNG CHO TOÀN DÂN I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 2,1-14. (1) Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp

Hiệp sống Tin Mừng lễ rạng Giáng Sinh, năm A
/ 141 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng lễ rạng Giáng Sinh, năm A Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ GIÁNG SINH ABC – LỄ RẠNG ĐÔNG Is 62,11-12; Tt 2,4-7 ; Lc 2,15-20.   GÓP PHẦN CHIA SẺ NIỀM VUI ƠN CỨU ĐỘ CHO THA NHÂN   I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 2,15-20 (15) Khi các thiên sứ từ biệt mấy người

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật 4 Mùa Vọng, năm A - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 68 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật 4 Mùa Vọng, năm A - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG - NĂM A   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 1, 18-24)   Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật 4 Mùa Vọng - năm A - Lm. Đan Vinh
/ 156 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật 4 Mùa Vọng - năm A - Lm. Đan Vinh Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG A Is 7,10-14 ; Rm 1,1-7 ; Mt 1,18-24 THÔNG ĐIỆP YÊU THƯƠNG CỦA ĐẤNG EMMANUEN I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 1,18-24. (18) Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a Mẹ Người,

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 3 Mùa Vọng A - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 113 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 3 Mùa Vọng A - Lm. Pet Trần Bảo Ninh

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM A Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 11, 2-11)   Khi ấy, Gioan ở trong ngục nghe nói về các việc làm của Chúa Kitô. Ông sai môn đệ đến thưa Ngài rằng: "Thầy có phải là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa nhật III Mùa Vọng năm A
/ 137 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa nhật III Mùa Vọng năm A

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG A Is 35,1-6a.10 ; Gc 5,7-10 ; Mt 11,2-11 CHU TOÀN SỨ VỤ LÀM TIỀN SỨ CHO ĐỨC KI-TÔ I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 11,2-11 (2) Ông Gio-an lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Ki-tô

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 2 Mùa Vọng A - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 169 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 2 Mùa Vọng A - Lm. Pet Trần Bảo Ninh

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM A Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 3, 1-12)  Mời quí vị nghe Audio Ngày ấy, Gioan Tẩy Giả đến giảng trong hoang địa xứ Giuđêa rằng: "Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến". Chính ông là người mà

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Vọng, Năm A
/ 142 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Vọng, Năm A

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG A Br 5,1-9 ; Pl 1,4-6.8-11 ; Mt 3,1-12 HỒI TÂM SÁM HỐI ĐỂ DỌN ĐƯỜNG ĐÓN CHÚA ĐẾN I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 3,1-12 (1) Hồi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 1 Mùa Vọng A - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 196 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 1 Mùa Vọng A - Lm. Pet Trần Bảo Ninh

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM A Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 24, 37-44)  Mời quí vị nghe Audio Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Trong thời ông Noe xảy ra thế nào, thì lúc Con Người đến cũng như vậy. Cũng như trong

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng năm A
/ 104 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng năm A

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG A  Is 2,1-5 ; Rm 13,11-14 ; Mt 24,37-44 TỈNH THỨC ĐỂ SẴN SÀNG ĐÓN CHÚA ĐẾN I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 24,37-44 (37) Quả thế, thời ông Nô-e thế nào, thì cuộc quang lâm của Con Người

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 34 TN C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 108 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 34 TN C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh

Chúa Nhật 34 Thường niên năm C Mời các bạn nghe audio tại đây Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 23, 35-43)   Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: "Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật 34 Thường Niên - Lễ Chúa Kitô Vua
/ 89 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật 34 Thường Niên - Lễ Chúa Kitô Vua

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN C LỄ CHÚA GIÊ-SU VUA 2 Sm 5,1-3 ; Cl 1,12-20 ; Lc 23,35-43 ĐỨC GIÊ-SU THIÊN SAI VUA VŨ TRỤ HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 23,35-43 (35) Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 33 TN C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 101 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 33 TN C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM  Chúa Nhật 33 Thường niên năm C   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 10, 17-22) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công

Hiệp Sống Tin Mừng - Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
/ 66 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp Sống Tin Mừng - Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Mt 10,17-26 TÌNH YÊU MẠNH HƠN SỰ CHẾT I.HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 10,17-26 (17) Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các Hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong