Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật III Mùa Vọng năm C
/ 79 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật III Mùa Vọng năm C Hot

  HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG C Xp 3,14-18a ; Pl 4,4-7 ; Lc 3,10-18 CHIA SẺ NIỀM VUI CỦA CHÚA CHO THA NHÂN I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 3,10-18 (10) Đám đông hỏi ông rằng: “Chúng tôi phải làm gì đây?”

Suy niệm Lời Chúa: CN II Mùa Vọng, năm C - Tiếng Gọi
/ 36 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: CN II Mùa Vọng, năm C - Tiếng Gọi Hot

Nhìn vào thực tại của hôm nay, cho dẫu khoa học kỹ thuật phát triển, con người có phát triển và nhiều mặt khác cũng phát triển, nhưng vẫn còn đó sự bất ổn trong xã hội cũng như trong lòng người

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật II Mùa Vọng, năm C
/ 90 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật II Mùa Vọng, năm C Hot

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG - NĂM C LƠI CHÚA Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 3, 1-6)   Ðời hoàng đế Tibêriô năm thứ mười lăm, Phongxiô Philatô làm toàn quyền xứ Giuđêa, Hêrôđê làm thủ hiến xứ Galilêa, còn em là

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật II Mùa Vọng, năm C
/ 139 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật II Mùa Vọng, năm C Hot

Bài Tin mừng hôm nay mô tả khung cảnh thời gian và không gian, khi Gio-an, con ông Da-ca-ri-a bắt đầu thi hành ơn gọi làm tiền sứ của Đấng Thiên Sai.. Lời sấm ngôn của I-sai-a về việc dọn đường cho Đức Chúa đến để cứu

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật I Mùa Vọng năm C - Gặp gỡ
/ 83 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật I Mùa Vọng năm C - Gặp gỡ Hot

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG - NĂM C. Gr 33,14-16; 1Tx 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36. GẶP GỠ. Mùa vọng vừa là mùa chuẩn bị mừng việc Con Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô đã đến trần gian lần thứ nhất, vừa là thời gian nhắc chúng ta hướng lòng trông đợi Người đến

Hiệp sống Tin Mừng: CN I Mùa Vọng
/ 58 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng: CN I Mùa Vọng Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG C Gr 33,14-16 ; 1Tx 3,12-4,2 ; Lc 21,25-28.34-36 TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG ĐÓN CHỜ CHÚA LẠI ĐẾN I.HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 21,25-28.34-36 (25) Khi ấy Đức Giê-su phán cùng các môn

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, năm C
/ 76 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, năm C Hot

Đã bao lần chúng ta đón Mùa Vọng trở về, nhưng thực sự tinh thần Mùa Vọng vẫn chưa đi vào trong tâm hồn, trong mọi sinh hoạt của con người. Biết bao gia đình còn nhiều núi đồi của bạo lực, của ganh tị, của oán hờn, biết bao con người trong một gia

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật I Mùa Vọng
/ 64 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật I Mùa Vọng Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG C Gr 33,14-16 ; 1Tx 3,12-4,2 ; Lc 21,25-28.34-36 TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG ĐÓN CHỜ CHÚA LẠI ĐẾN I.HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 21,25-28.34-36 (25) Khi ấy Đức Giê-su phán cùng các môn

Suy niệm Lời Chúa: Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ
/ 34 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ Hot

CHÚA KITÔ VUA. Đn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18,33b-37. NGƯỜI LÀ VUA Ư? Hôm nay Tin mừng thuật lại cho chúng ta đến hai lần Philatô hỏi Chúa Giêsu: ông có phải là vua không? Một câu hỏi thật đáng để chúng ta phải suy nghĩ về chính đức tin của chúng ta

Suy niệm Lời Chúa: CN 34 - lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ
/ 42 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: CN 34 - lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ Hot

Bài suy niệm Chúa nhật 34 thường niên năm B, lễ Đức Giesu Kito Vua vũ trụ  LỜI CHÚA Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 18, 33b-37)   Khi ấy, Philatô hỏi Chúa Giêsu rằng: "Ông có phải là Vua dân Do-thái không?" Chúa Giêsu đáp:

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật tuần 34 TN - B, lễ Kitô Vua vũ trụ
/ 41 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật tuần 34 TN - B, lễ Kitô Vua vũ trụ Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN 34 TN B- ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ Đn 7,13-14 ; Kh 1,5-8 ; Ga 18,33b-37  ĐỂ NÊN THÀNH VIÊN TRONG VƯƠNG QUỐC VUA GIÊ-SU I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Ga 18,33-37 (33) Ông Phi-la-tô trở vào dinh, cho gọi Đức Giê-su

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 33 thường niên, năm B -  Lễ các Thánh Tử Đạo
/ 49 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 33 thường niên, năm B - Lễ các Thánh Tử Đạo Hot

SUY NIỆM LỜI CHÚA  CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO TẠI VIỆT NAM LỜI CHÚA: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 33 thường niên, năm B
/ 118 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 33 thường niên, năm B Hot

Bài Tin Mừng hôm nay nằm trong diễn từ về “Cuộc quang lâm của Đức Giê-su” (x. Mc 13,1-37). Bằng những hình ảnh tượng trưng về sự sụp đổ của Đền Thờ kèm theo những điềm báo trước, Đức Giê-su nhắc nhở các tín hữu về “Ngày của Chúa” tức là ngày tận

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 32 thường niên, năm B
/ 108 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 32 thường niên, năm B Hot

Hũ bột tình thân, bình dầu tình người của hôm nay xem ra đang dần được thay thế bởi những hũ bột thành tích và bình dầu báo cáo.

Suy niệm Lời Chúa: CN 32 thường niên - Nỗi lòng cho - nhận
/ 30 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: CN 32 thường niên - Nỗi lòng cho - nhận

Đã bao lần ta có được cái nhìn và ý nghĩ như bà goá thành Sarepta đối với anh chị em của mình, đặc biệt là những người “nghèo” hơn ta về một khía cạnh nào đó?

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 32 TNB - Lý tưởng của tôi
/ 43 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 32 TNB - Lý tưởng của tôi Hot

CHÚA NHẬT 32. 1V 17,10-16; Dt 9,24-28; Mc 12,38-44. LÝ TƯỞNG CỦA TÔI. Chắc hẳn chúng ta đã có lần nghe hay lẩm nhẩm trong miệng khúc hát “Lý tưởng của tôi là đem Chúa cho muôn người/ Lý tưởng của tôi là đuốc chiếu soi ngàn nơi/ Lý tưởng của tôi là

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật tuần 32 thường niên, năm B
/ 86 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật tuần 32 thường niên, năm B Hot

Là những người đi theo Chúa Giêsu, chúng ta cũng rất dễ bị lạc đường, nếu chúng ta để cho của cải vật chất điều khiển. Điều quan trọng là chúng ta phải phá đổ thới xấu ích kỷ của mình để biết quảng đại cho đi giống như bà góa trong Tin mừng hôm n

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 31 thường niên, năm B
/ 89 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 31 thường niên, năm B Hot

Là con người, ai cũng có xã hội tính. Chiều kích này nói lên giá trị của con người được Thiên Chúa tạo dựng. Chính chiều kích này đưa con người đến nhiều tương quan, tương quan đầu tiên là với Thiên Chúa

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 31 thường niên, năm B
/ 72 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 31 thường niên, năm B Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN B Đnl 6,2-6 ; Dt 7,23-28 ; Mc 12,28b-34 THỰC HÀNH MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI TRONG CUỘC SỐNG I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mc 12, 28b-34 (28b) Khi ấy, có người trong nhóm kinh sư đến gần Đức Giê-su và

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 30 thường niên, năm B - Chữa Lành
/ 79 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 30 thường niên, năm B - Chữa Lành Hot

Bao người hôm nay có đôi mắt thể lý sáng, nhưng ngược lại, đôi mắt tinh thần của họ đang bị mù dần, thế giới đang cần nhiều người như anh Bartime để ra đi, để loan tin vui và để hàn gắn những vết thương của sự ích kỷ và ghét ghen trong cuộc

Suy niệm Lời Chúa: CN 30 TN-B: Lòng tin của anh đã cứu chữa anh
/ 64 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: CN 30 TN-B: Lòng tin của anh đã cứu chữa anh

“Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”. Câu nói của Chúa Giêsu với anh mù Bactimê trong ngữ cảnh bài Tin mừng đề cập trực tiếp đến thái độ cậy trông của anh Bactimê vào tình yêu và quyền năng của Người.

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 30 thường niên, năm B
/ 287 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 30 thường niên, năm B Hot

Trên bước đường đi về Giêrusalem để chịu tử nạn và phục sinh, thì tại thành Giêricô, Đức Giê-su đã chữa cho một người mù tên là Báctimê, đang ngồi ăn xin bên vệ đường, vì anh đã tin cậy nơi Người.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Khánh Nhật Truyền Giáo
/ 627 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Khánh Nhật Truyền Giáo Hot

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO LỜI CHÚA: Mc 16,15-20   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô.   Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ: "Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin