Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật V - Mùa Chay năm A - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy (video)
/ 28 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật V - Mùa Chay năm A - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy (video)

  Ga 11, 1-45 “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống”.

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật IV Mùa Chay, năm A - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 124 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật IV Mùa Chay, năm A - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

Lạy Chúa Giêsu, Chúa chạnh lòng thương người mù từ thuở mới sinh, để rồi trả lại cho anh ta đôi mắt thể lý trong sáng, cũng như chữa lành đôi mắt đức tin của anh, để anh tin và đi theo Chúa, xin Chúa chữa đôi mắt chúng con, dù đôi mắt thể xác còn

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Chay - Lm. Đan Vinh
/ 64 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Chay - Lm. Đan Vinh Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY A 1 Sm 16,1b.6-7.10-13a ; Ep 5,8-14 ; Ga 9,1-41 TRỞ NÊN ÁNH SÁNG CHO THẾ GIAN I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Ga 9,1-41 (1) Đi ngang qua, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh.

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật III Mùa Chay, năm A - Lm. Pet. Trần Bảo Ninh
/ 75 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật III Mùa Chay, năm A - Lm. Pet. Trần Bảo Ninh Hot

Lạy Đức Giêsu, nguồn nước hằng sống, Ngài đã đem đến cho nhân loại dòng suối của tình yêu và ơn cứu độ. Xin cho mỗi người chúng con được cộng tác với Chúa Thánh Thần mỗi ngày, trở nên nguồn suối của tình người và tình trời, giúp anh chị em đến với

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Chay, năm A - Lm. Đan Vinh
/ 50 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Chay, năm A - Lm. Đan Vinh Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG  CN 3 MÙA CHAY A Xh 17,3-7 ; Rm 5,1-2.5-8 ; Ga 4,5-42 TRỞ NÊN MẠCH NƯỚC CỨU ĐỘ CHO THA NHÂN I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Ga 4,5-42 (5) Vậy Người đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật II Mùa Chay, năm A - Lm. Huệ Minh
/ 76 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật II Mùa Chay, năm A - Lm. Huệ Minh Hot

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật II Mùa Chay, năm A Mt 17, 1-9 HIỂN DUNG NHƯ CHÚA Biến cố Chúa hiển dung trên núi Thabor được cả 3 thánh ký Tin Mừng nhất lãm trình thuật lại. Sau khi Chúa Giêsu loan báo về cái chết và sự thống khổ mà Ngài sẽ phải trải

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật II Mùa Chay, năm A - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 42 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật II Mùa Chay, năm A - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Ngày 08 tháng 03 năm 2020 Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm A  “Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng” (Mt 17, 1-9)     1 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật II Mùa Chay - Lm. Pet. Trần Bảo Ninh
/ 65 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật II Mùa Chay - Lm. Pet. Trần Bảo Ninh Hot

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 17, 1-9) Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật 2 Mùa Chay, năm A - Lm. Đan Vinh
/ 74 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật 2 Mùa Chay, năm A - Lm. Đan Vinh Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY A St 12,1-4a ; 2 Tm 1,8b-10 ; Mt 17,1-9 MÙA CHAY BIẾN ĐỔI TÂM HỒN I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 17,1-9 (1) Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật I Mùa chay, năm A - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 76 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật I Mùa chay, năm A - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT I MÙA CHAY - NĂM A   Lời Chúa Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 4, 1-11)   Khi ấy, Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi Người đã nhịn ăn bốn mươi đêm

Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật 1 Mùa Chay năm A - Lm. Đan Vinh
/ 133 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật 1 Mùa Chay năm A - Lm. Đan Vinh Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY A St 2,7-9;3,1-7 ; Rm 5,12-19 ; Mt 4,1-11 PHƯƠNG CÁCH CHIẾN THẮNG MA QUỶ CÁM DỖ   I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 4,1-11 (1) Bây giờ Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu

Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật 7 thường niên, năm A - Lm. Đan Vinh
/ 38 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật 7 thường niên, năm A - Lm. Đan Vinh Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 7 TN A Lv 19,1-2.17-18; 1 Cr 3,16-23; Mt 5,38-48 YÊU THƯƠNG ĐỂ BIẾN THÙ THÀNH BẠN I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 5,38-48. 38 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. 39 Còn Thầy, Thầy bảo

Suy niệm lời Chúa Chúa Nhật 7 TN, năm A - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 51 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm lời Chúa Chúa Nhật 7 TN, năm A - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật 7 thường niên, năm A Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 5, 38-48)   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe bảo: 'Mắt đền mắt, răng đền răng'. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 6 thường niên, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 68 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 6 thường niên, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN - NĂM A Bài trích Phúc Âm theo Thánh Matthêu. (Mt 5, 17-37)   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để hủy bỏ, nhưng

Hiệp sống Tin Mừng Chúa nhật 6 Thường Niên, năm A - Lm. Đan Vinh
/ 99 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng Chúa nhật 6 Thường Niên, năm A - Lm. Đan Vinh

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 6 TN A Hc 15,16-21; 1 Cr 2,6-10; Mt 5,17-37 THỰC HÀNH LUẬT MỚI YÊU THƯƠNG I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 5, 17-37. (17) "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để

Muối và Đèn - Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật V, Thường Niên, Năm A
/ 126 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Muối và Đèn - Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật V, Thường Niên, Năm A

Trong Tin Mừng Mátthêu, tiếp liền bài giảng về “Tám Mối Phúc Thật”, Đức Giêsu đưa ra hai so sánh rất ấn tượng về sứ vụ của người môn đệ Ngài : Muối và Ánh Sáng cho đời : “Chính anh em là muối cho đời… Chính anh em là ánh sáng cho

Hiệp sống Tin Mừng Chúa nhật 5 Thường Niên, năm A - Lm. Đan Vinh
/ 94 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng Chúa nhật 5 Thường Niên, năm A - Lm. Đan Vinh Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN A Is 58,7-10; 1 Cr 2,1-5; Mt 5,13-16 MUỐI CHO ĐỜI VÀ ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN I. HỌC LỜI CHÚA: 1. TIN MỪNG: Mt 5,13-16 (13) “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật V thường niên, năm A - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 269 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật V thường niên, năm A - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN, NĂM A Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu. (Mt 5, 13-16)  Mời quí vị nghe Audio Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà

Suy niệm Lời Chúa: Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 146 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 4 Thường Niên: Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 2, 22-32)   Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để

Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật 4 TN: Lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh
/ 76 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật 4 TN: Lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 4 TN: LỄ DÂNG CHÚA GIÊ-SU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN) Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40 TRỞ THÀNH ÁNH SÁNG CHIẾU SOI MUÔN DÂN I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 2,22-40 22 Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Mô-sê,

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 4 Thường niên, năm A - Lm. Đan Vinh
/ 58 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 4 Thường niên, năm A - Lm. Đan Vinh Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN A Xp 2,3.3,12-13; 1 Cr 1,26-31; Mt 5,1-12a PHÚC THAY AI CÓ TÂM HỒN NGHÈO KHÓ I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 5,1-12a (1) Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 3 thường niên, năm A - Lm. Đan Vinh
/ 77 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 3 thường niên, năm A - Lm. Đan Vinh Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN A Is 8,23b-9,3; 1 Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23 ĐỨC GIÊ-SU - ÁNH SÁNG CHIẾU SOI TRẦN GIAN I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 4,12-23 (12) Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người

Suy niệm Lời Chúa: Các ngày tết 2020
/ 93 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Các ngày tết 2020 Hot

CÁC NGÀY LỄ TẾT   HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ ĐÓN GIAO THỪA ĐẦU XUÂN Mt 5,1-10 LỜI CHÚC HẠNH PHÚC ĐẦU XUÂN TÁM MỐI PHÚC THẬT 1. LỜI CHÚA:“Phúc thay ai có tâm hồn  nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3) 2. CÂU CHUYỆN:  1) HẠNH PHÚC