Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 2 Mùa Vọng A - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 115 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 2 Mùa Vọng A - Lm. Pet Trần Bảo Ninh

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM A Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 3, 1-12)  Mời quí vị nghe Audio Ngày ấy, Gioan Tẩy Giả đến giảng trong hoang địa xứ Giuđêa rằng: "Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến". Chính ông là người mà

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Vọng, Năm A
/ 103 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Vọng, Năm A

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG A Br 5,1-9 ; Pl 1,4-6.8-11 ; Mt 3,1-12 HỒI TÂM SÁM HỐI ĐỂ DỌN ĐƯỜNG ĐÓN CHÚA ĐẾN I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 3,1-12 (1) Hồi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 1 Mùa Vọng A - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 154 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 1 Mùa Vọng A - Lm. Pet Trần Bảo Ninh

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM A Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 24, 37-44)  Mời quí vị nghe Audio Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Trong thời ông Noe xảy ra thế nào, thì lúc Con Người đến cũng như vậy. Cũng như trong

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng năm A
/ 78 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng năm A

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG A  Is 2,1-5 ; Rm 13,11-14 ; Mt 24,37-44 TỈNH THỨC ĐỂ SẴN SÀNG ĐÓN CHÚA ĐẾN I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 24,37-44 (37) Quả thế, thời ông Nô-e thế nào, thì cuộc quang lâm của Con Người

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 34 TN C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 78 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 34 TN C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh

Chúa Nhật 34 Thường niên năm C Mời các bạn nghe audio tại đây Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 23, 35-43)   Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: "Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật 34 Thường Niên - Lễ Chúa Kitô Vua
/ 56 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật 34 Thường Niên - Lễ Chúa Kitô Vua

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN C LỄ CHÚA GIÊ-SU VUA 2 Sm 5,1-3 ; Cl 1,12-20 ; Lc 23,35-43 ĐỨC GIÊ-SU THIÊN SAI VUA VŨ TRỤ HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 23,35-43 (35) Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 33 TN C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 64 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 33 TN C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM  Chúa Nhật 33 Thường niên năm C   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 10, 17-22) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công

Hiệp Sống Tin Mừng - Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
/ 44 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp Sống Tin Mừng - Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Mt 10,17-26 TÌNH YÊU MẠNH HƠN SỰ CHẾT I.HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 10,17-26 (17) Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các Hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật 33 Thường Niên C
/ 40 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật 33 Thường Niên C

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN C Ml 3,19-20a ; 2Tx 3,7-12 ; Lc 21,5-19 CHUẨN BỊ ĐÓN CHỜ CHÚA ĐẾN I.HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 21,5-19 (5) Nhân có mấy người nói về Đền thờ được trang hoàng những viên đá đẹp

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 32 TN C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 72 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 32 TN C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 20, 27-38) Mời quí vị nghe Audio   Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người rằng: "Thưa Thầy,

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật 32 Thường Niên C
/ 119 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật 32 Thường Niên C

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN C 2Mcb 7,1-2.9-14 ; 2Tx 2,16-3,5 ; Lc 20,27-38. TIN VÀO CUỘC SỐNG VĨNH HẰNG ĐỜI SAU I.HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 20,27-38 (27) Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 31 TN C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 114 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 31 TN C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh

CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN  Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca  (Lc 19, 1 - 10)

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật 31 Thường Niên C
/ 106 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật 31 Thường Niên C

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN C Kn 11,22-12,2 ; 2Tx 1,11-2,2 ; Lc 19,1-10 SỨC MẠNH HOÁN CẢI CỦA TÌNH THƯƠNG I.HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 19,1-10 (1) Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 30 TN C -  Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 1417 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 30 TN C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh

CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN  Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca  (Lc 18, 9 - 14)

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật 30 Thường Niên C
/ 168 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật 30 Thường Niên C

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN C Hc 35,15b-17.20-22a; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14 KHIÊM HẠ - ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC ƠN THA THỨ   I.HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 18,9-14 (9) Đức Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 29 TN C - Chúa Nhật Truyền Giáo - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 306 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 29 TN C - Chúa Nhật Truyền Giáo - Lm. Pet Trần Bảo Ninh

CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN, CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO  Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Marcô  (Mc 16, 15-20) Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và nói: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật Truyền Giáo – CN 29TN C
/ 66 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật Truyền Giáo – CN 29TN C

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN TRUYỀN GIÁO – CN 29 TN C Mt 28,16-20 TRUYỀN GIÁO TRONG THẾ GIỚI HÔM NAY I.HỌC LỜI CHÚA 1.TIN MỪNG: Mt 28,16-20. (16) Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. (17) Khi thấy

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa nhật 29 Thường Niên C
/ 66 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa nhật 29 Thường Niên C

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN C Xh 17,8-13 ; 2Tm 3,14-4,2 ; Lc 18,1-8 KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN I.HỌC LỜI CHÚA 1.TIN MỪNG : Lc 18,1-8 (1) Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 28 thường niên, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 169 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 28 thường niên, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN, NĂM C Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 17, 11-19   Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia, thì gặp mười người phong cùi đang

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 27 thường niên, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 137 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 27 thường niên, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN, NĂM C Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lc 1, 26-38 Khi ấy, Thiên Thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse,

Hiệp Sống Tin Mừng CN 27 TN – Kính Trọng Thể Lễ Mân Côi
/ 73 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp Sống Tin Mừng CN 27 TN – Kính Trọng Thể Lễ Mân Côi

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN 27 TN – KÍNH TRỌNG THỂ LỄ MÂN CÔI Cv 1,12-14; Lc 1,26-38 HIỆU LỰC CỦA KINH MÂN CÔI I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 1,26-38. (c 26) Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật 27 Thường Niên C
/ 90 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật 27 Thường Niên C

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN C Kb 1,2-3;2,2-4 ; 2Tm 1,6-8.13-14 ; Lc 17,5-10 TIN YÊU VÀ KHIÊM NHƯỜNG PHỤC VỤ I.HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 17,5-10 (5) Các Tông đồ thưa với Chúa Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 26 thường niên, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 241 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 26 thường niên, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

Mời nghe Audio tại đây SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN, NĂM C   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lc 16, 19-31   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: "Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa