Hiệp sống Tinh Mừng: Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Phục Sinh, năm C
/ 19 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tinh Mừng: Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Phục Sinh, năm C Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN LỄ NGÀY PHỤC SINH ABC Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9 ÔNG ĐÃ THẤY VÀ ĐÃ TIN MẦU NHIỆM CHÚA PHỤC SINH I. HỌC LỜI CHÚA 1.TIN MỪNG: Ga 20,1-9 (1) Sáng sớm ngày Thứ Nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Phục Sinh, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 3 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Phục Sinh, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT PHỤC SINH, NĂM C  TIN MỪNG: Ga 20, 1-9 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.    Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền

Hiệp sống Tinh Mừng: Suy niệm Lời Chúa thứ 6 Tuần Thánh
/ 60 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tinh Mừng: Suy niệm Lời Chúa thứ 6 Tuần Thánh

HIỆP SỐNG TIN MỪNG THỨ SÁU TUẦN THÁNH Is 52,13-53,12; Dt 4,14-16;5,7-9; Ga 18,1-19,42 CHẤP NHẬN HY SINH CHỊU CHẾT TRÊN THẬP GIÁ VÌ YÊU THƯƠNG 1. CHÚA GIÊ-SU - ĐẤNG GIÀU LÒNG TỪ BI THƯƠNG XÓT: Tại một nhà thờ bên Tây Ban Nha có một tượng thánh giá

Hiệp sống Tinh Mừng: Suy niệm Lời Chúa thứ Năm Tuần Thánh
/ 7 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tinh Mừng: Suy niệm Lời Chúa thứ Năm Tuần Thánh Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG THỨ NĂM TUẦN THÁNH – THÁNH LỄ TIỆC LY Xh 12,1-8.11-14 ; 1 Cr 11,23-26 ; Ga 13,1-15 DẤU HIỆU CỦA MỘT TÌNH YÊU TỘT ĐỈNH 1. Thế nào là một tình yêu tột đỉnh: Ngày nọ, một đôi vợ chồng bướm tranh cãi nhau. Con nào cũng cho rằng

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Lá, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 71 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Lá, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT LỄ LÁ - NĂM C LỜI CHÚA: Lc 19, 28-4 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.    Khi ấy, Chúa Giêsu đi trước lên Giêrusalem. Và xảy ra là khi Người đến gần Bếtphaghê và Bêtania, giáp núi gọi là núi Cây

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật lễ lá, năm C
/ 72 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật lễ lá, năm C Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT LỄ LÁ C Lc 19,28-40 ; Is 50,4-7 ; Pl 2,6-11 ; Lc 22,14-23,56   CÙNG CHÚA GIÊ-SU VƯỢT QUA ĐAU KHỔ VÀO TRONG VINH QUANG I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 19,28-40 (28) Đức Giê-su nói những lời ấy

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 5 Mùa Chay, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 78 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 5 Mùa Chay, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY C  LỜI CHÚA: Ga 8, 1-11 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.    Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ sáng sớm, Người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng Người, nên Người ngồi

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 5 Mùa Chay, năm C
/ 50 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 5 Mùa Chay, năm C Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY C  Is 43,16-21 ; Pl 3,8-14 ; Ga 8,1-11  TÌNH THƯƠNG THA THỨ VÀ BIẾN ĐỔI I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Ga 8,1-11 (1) Còn Đức Giê-su thì đến núi Ô-liu. (2) Vừa tảng sáng,

Suy niệmLời Chúa Thứ sáu, sau Chúa Nhật IV Mùa Chay
/ 22 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệmLời Chúa Thứ sáu, sau Chúa Nhật IV Mùa Chay Hot

Ngày 05 tháng 04 năm 2019 Thứ sáu, sau Chúa Nhật IV Mùa Chay   “Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến” (Kn 2, 1a.12-22; Ga 7, 1-2.10.25-30)   1 Sau đó, Đức Giê-su thường đi lại trong miền Ga-li-lê; thật vậy,

Suy niệm Lời Chúa: CN 4 Mùa Chay - Lm. Pet Tran Bao Ninh
/ 96 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: CN 4 Mùa Chay - Lm. Pet Tran Bao Ninh Hot

LỜI CHÚA:  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, những người thu thuế và những kẻ tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng; thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: "Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và

Hiệp sống Tinh Mừng: Chúa Nhật 4 Mùa Chay, năm C
/ 61 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tinh Mừng: Chúa Nhật 4 Mùa Chay, năm C Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY C Gs 5,9a.10-12 ; 2 Cr 5,17-21 ; Lc 15,1-3.11-32 HỒI TÂM TRỞ VỀ VỚI CHÚA CHA ĐẦY LÒNG TỪ BI THƯƠNG XÓT   I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 15,1-3.11-32 (1) Tất cả những người thu

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 3 Mùa Chay, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 76 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 3 Mùa Chay, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY - NĂM C LỜI CHÚA :  Lc 13, 1-9   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với

Hiệp sống Tinh Mừng: Chúa Nhật 3 Mùa Chay, năm C
/ 117 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tinh Mừng: Chúa Nhật 3 Mùa Chay, năm C Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY C Xh 3,1-8a.13-15 ; 1 Cr 10,1-6.10-12 ; Lc 13,1-9. THỜI KỲ SÁM HỐI VÀ LÀM VIỆC THIỆN I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 13,1-9 (1) Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 2 Mùa Chay - năm C
/ 48 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 2 Mùa Chay - năm C Hot

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY - NĂM C LỜI CHÚA: Lc 9, 28b-36 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.  Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 2 Mùa Chay, năm C
/ 86 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 2 Mùa Chay, năm C Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY C St 15,5-12.17-18 ; Pl 3,17-4,1 ; Lc 9,28b-36 MÙA CHAY BIẾN ĐỔI TÂM HỒN I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 9,28b-36. (28b) Hôm ấy Đức Giê-su lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phê-rô,

Hiệp sống Tinh Mừng: Suy niệm Lời Chúa CN I Mùa Chay, năm C
/ 58 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tinh Mừng: Suy niệm Lời Chúa CN I Mùa Chay, năm C Hot

  HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT I MÙA CHAY C Đnl 26,4-10 ; Rm 10,8-13 ; Lc 4,1-13 ĂN CHAY CẦU NGUYỆN ĐỂ CHIẾN THẮNG MA QUỶ CÁM DỖ ​ I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 4,1-13 (1) Đức Giê-su được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan

Suy niệm Lời Chúa CN 1 Mùa Chay
/ 50 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa CN 1 Mùa Chay Hot

BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY NĂM C   LỜI CHÚA: Lc 4, 1-13 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.    Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời vùng sông Giođan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa ở đó suốt bốn

Hiệp sống Tinh Mừng: Suy niệm Lời Chúa thứ Tư lễ tro
/ 154 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tinh Mừng: Suy niệm Lời Chúa thứ Tư lễ tro Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG THỨ TƯ LỄ TRO A.B.C. Ge 2,12-18 ; 2 Cr 5,20-6,2 ; Mt 6,1-6.16-18 XỨC TRO VÀ ĂN CHAY VỀ TINH THẦN   I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 6,1-6.16-18 (1) Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng,

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 8 thường niên, năm C
/ 74 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 8 thường niên, năm C Hot

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN - NĂM C LỜI CHÚA: Lc 6, 39-45 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.     Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: "Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 8 thường niên, năm C
/ 167 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật 8 thường niên, năm C Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN VIII TN C Hc 27,4-7; 1 Cr 15,54-58; Lc 6,39-45 ĐỪNG XÉT ĐOÁN ĐỂ KHỎI BỊ THIÊN CHÚA ĐOÁN XÉT  I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 6,39-45 39 Đức Giê-su còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: "Mù mà lại dắt mù

Suy niệm Lời Chúa: CN 7 TN - Lm. Pet. Trần Bảo Ninh
/ 119 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: CN 7 TN - Lm. Pet. Trần Bảo Ninh Hot

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN C  LỜI CHÚA:  Lc 6, 27-38 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm

Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật 7 thường niên, năm C
/ 130 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật 7 thường niên, năm C Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN C 1 Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; 1 Cr 15,45-49; Lc 6,27-38 THỰC THI YÊU THƯƠNG ĐỂ BIẾN THÙ THÀNH BẠN I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 6,27-38 (27) Thầy nói với anh em là những người

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 6 thường niên, năm C
/ 93 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 6 thường niên, năm C Hot

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN, NĂM C LỜI CHÚA: Lc 6, 17. 20-26 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.    Khi ấy, Chúa Giêsu từ trên núi xuống cùng với mười hai tông đồ, và dừng lại trên một khoảng đất bằng; ở đó có