Lời nguyện tín hữu Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Dồ
/ 115 / Phụng Vụ

Lời nguyện tín hữu Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Dồ

 LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ THÁNH PHÊRÔ & PHAOLÔ TÔNG ĐỒ   Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thánh Phêrô và Phaolô là những vị Tông đồ được Chúa chọn làm nền tảng xây dựng Hội Thánh, vì các ngài đã tin và yêu mến Chúa hết lòng. Cùng với Hội

Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật XII Thường niên, năm A
/ 23 / Phụng Vụ

Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật XII Thường niên, năm A

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU  CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN- A Chủ tế: Anh chị em thân mến, Lời Chúa của Chúa nhật hôm nay nhắc nhở chúng ta hãy vững tâm, đừng sợ hãi; bởi vì Chúa quan phòng hằng chăm sóc gìn giữ chúng ta. Chúng ta vui mừng tin cậy

Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật XIII Thường niên, năm A
/ 95 / Phụng Vụ

Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật XIII Thường niên, năm A

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN - A   Chủ tế:  Anh chị em thân mến, Chỉ có thể xứng đáng làm môn đệ Đức Kitô khi chúng ta yêu Chúa hơn tất cả tạo vật; biết đặt Chúa lên trên hết mọi sự và vác thập giá hằng ngày bước

Suy Tôn Thánh Thể Các Ngày Trong Tuần XIII Thường Niên Năm A – 2020
/ 85 / Chầu Thánh Thể

Suy Tôn Thánh Thể Các Ngày Trong Tuần XIII Thường Niên Năm A – 2020

SUY TÔN THÁNH THỂ CÁC NGÀY TRONG TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN NĂM A – 2020 Chúa Nhật XIII TNA, 28.06.2020 “Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời, Qua mọi thế hệ miệng con loan truyền lòng trung thành Chúa. Vì Ngài đã

Suy tôn Thánh Thể các ngày trong tuần XII Thường niên, năm A
/ 80 / Chầu Thánh Thể

Suy tôn Thánh Thể các ngày trong tuần XII Thường niên, năm A

SUY TÔN THÁNH THỂ CÁC NGÀY TRONG TUẦN XII THƯỜNG NIÊN NĂM A – 2020 Chúa Nhật XII TNA, 21.06.2020 Kính lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Tạ ơn Chúa luôn hiện diện thật lặng lẽ mà sống động với chúng con nơi Bí tích Thánh Thể. Tạ ơn Chúa vì giờ này Chúa

Suy Tôn Thánh Thể Các Ngày Trong Tuần XI Thường Niên Năm A – 2020
/ 80 / Chầu Thánh Thể

Suy Tôn Thánh Thể Các Ngày Trong Tuần XI Thường Niên Năm A – 2020

SUY TÔN THÁNH THỂ CÁC NGÀY TRONG TUẦN XI THƯỜNG NIÊN NĂM A – 2020 Chúa Nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa năm A, 14.06.2020 Kính lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Cảm tạ Chúa vì tình yêu trọn vẹn và tuyệt hảo Chúa dành cho chúng con, tình yêu đích thực luôn

Suy tôn Thánh Thể các ngày trong tuần X TN năm A - 2020
/ 99 / Chầu Thánh Thể

Suy tôn Thánh Thể các ngày trong tuần X TN năm A - 2020

SUY TÔN THÁNH THỂ CÁC NGÀY TRONG TUẦN X THƯỜNG NIÊN A - 2020 Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi, 07.06.2020   Kính lạy Chúa Giê-su Thánh Thể - Đấng chúng con hằng yêu mến, Chúng con là những phàm nhân được chính Chúa tạo dựng và yêu thương, Chúa yêu

Suy tôn Thánh Thể các ngày trong tuần XI TN năm A - 2020
/ 90 / Chầu Thánh Thể

Suy tôn Thánh Thể các ngày trong tuần XI TN năm A - 2020

SUY TÔN THÁNH THỂ CÁC NGÀY TRONG TUẦN IX THƯỜNG NIÊN A - 2020   Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, 31.05.2020 Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Khi sáng tạo nên con người, Chúa đã đặt để nơi chúng con những khác biệt trong sự đa dạng về

Lời nguyện tín hữu Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - năm A
/ 63 / Phụng Vụ

Lời nguyện tín hữu Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - năm A

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG   Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Kitô Phục Sinh đã xin Chúa Cha ban Thánh Thần đến ban bình an cho các tông đồ, Ngài sai các ông đi rao giảng Tin Mừng. Ngày nay Chúa Thánh Thần luôn hiện

Suy tôn Thánh Thể các ngày trong tuần VII Phục Sinh, năm A
/ 85 / Chầu Thánh Thể

Suy tôn Thánh Thể các ngày trong tuần VII Phục Sinh, năm A

Chúa Nhật lễ Chúa Thăng Thiên năm A, ngày 24.05.2020   “Hãy an tâm, hỡi xác thể và máu huyết, vì trong Đức Kitô, ngươi sở hữu trời và vương quốc Thiên Chúa” (Tertullian) Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Thiên Chúa sáng tạo muôn loài và đặt để

Suy tôn Thánh Thể các ngày trong tuần VI Phục Sinh, năm A
/ 128 / Chầu Thánh Thể

Suy tôn Thánh Thể các ngày trong tuần VI Phục Sinh, năm A

SUY TÔN THÁNH THỂ CÁC NGÀY TRONG TUẦN VI MÙA PHỤC SINH NĂM A – 2020   Chúa Nhật VI PS A, 17.05.2020 Thưa Chúa, trong thư thứ nhất của mình, Thánh Phêrô tông đồ đã nhắn nhủ các Kitô hữu vùng Tiểu Á: “Đức Kitô là Đấng Thánh, hãy tôn Người làm

Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật VI Phục Sinh, năm A
/ 94 / Phụng Vụ

Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật VI Phục Sinh, năm A

  LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH - A   Chủ tế:  Anh chị em thân mến, Thiên Chúa Cha đã cho Đức Kitô sống lại hiển vinh bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Trước khi về trời Người đã hứa ban Thánh Thần để hướng dẫn dạy dỗ

Suy tôn Thánh Thể các ngày trong tuần V Phục Sinh, năm A
/ 128 / Chầu Thánh Thể

Suy tôn Thánh Thể các ngày trong tuần V Phục Sinh, năm A

SUY TÔN THÁNH THỂ CÁC NGÀY TRONG TUẦN IV MÙA PHỤC SINH NĂM A – 2020 Chúa Nhật V PS A, 10.05.2020 Thưa Chúa, niềm khát mong tìm gặp Chúa thật lớn lao nơi các tâm hồn, đến nỗi Cha J. Olier đã thốt lên: “Khi có hai lộ trình cùng dẫn đến một địa

Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật V Phục Sinh, năm A
/ 114 / Phụng Vụ

Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật V Phục Sinh, năm A

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - A Chủ tế: Anh chị em thân mến !  Chúa Giêsu là “Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.” Ngài xuống thế làm người để dẫn con người đến với Thiến Chúa -là nguồn mạch sự sống và mọi ơn lành. Chúng ta hãy tạ

Suy tôn Thánh Thể các ngày trong tuần IV Phục Sinh, năm A
/ 144 / Chầu Thánh Thể

Suy tôn Thánh Thể các ngày trong tuần IV Phục Sinh, năm A

SUY TÔN THÁNH THỂ CÁC NGÀY TRONG TUẦN IV MÙA PHỤC SINH NĂM A - 2020   Chúa Nhật IV PS A, 03.05.2020   “Ta sẽ chăn dắt chiên trong đồng cỏ tốt tươi, và chuồng của chúng sẽ ở trên các núi cao. Tại đó chúng sẽ nằm nghỉ trong chuồng êm

Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật IV Phục Sinh, năm A
/ 252 / Phụng Vụ

Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật IV Phục Sinh, năm A

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH-A NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI Chủ tế: Anh chị em thân mến!  Chúa Giêsu là Vị Mục Tử nhân lành đã hiến mạng sống mình để bảo vệ đoàn chiên. Ngài biết rõ từng người chúng ta và Ngài dẫn chúng ta

Chuỗi Mân Côi Hòa Bình
/ 73 / Phụng Vụ

Chuỗi Mân Côi Hòa Bình

ÐỨC KITÔ, HOÀ BÌNH CỦA CHÚNG TA ĐÃ PHỤC SINH CHUỖI MÂN CÔI HÒA BÌNH – 25.04.2020 Khai mạc Hướng nguyện: Kính thưa cộng đoàn, dịp lễ Phục sinh năm 2020, ĐTC Phanxicô đã gởi sứ điệp Phục sinh tràn đầy hy vọng đến mọi người: “Hôm nay khắp thế

Suy tôn Thánh Thể các ngày trong tuần III Phục Sinh, năm A
/ 155 / Chầu Thánh Thể

Suy tôn Thánh Thể các ngày trong tuần III Phục Sinh, năm A

SUY TÔN THÁNH THỂ CÁC NGÀY TRONG TUẦN III MÙA PHỤC SINH, NĂM A - 2020   Chúa Nhật tuần 3 PS năm A, ngày 26.04 “Anh em hãy biết rằng không phải nhờ những của chóng hư nát như vàng hay bạc mà anh em đã được cứu thoát khỏi lối sống phù

Đường Ánh Sáng: Suy Ngắm 14 Chặng Đường Phục Sinh - Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP
/ 75 / Phụng Vụ

Đường Ánh Sáng: Suy Ngắm 14 Chặng Đường Phục Sinh - Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP

Đường Ánh Sáng: Suy Ngắm 14 Chặng Đường Phục Sinh Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.

Mười bốn chặng đường ánh sáng
/ 136 / Phụng Vụ

Mười bốn chặng đường ánh sáng

MƯỜI BỐN CHẶNG ĐƯỜNG ÁNH SÁNG Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.   Còn gọi là 14 chặng đường Phục Sinh, được LM Giuse Phạm Hưng Thịnh OP, linh hướng Mỹ Thuật Đa Minh Việt Nam, gợi ý sáng tác ở 2 trại sáng tác chuyên ngành nghệ thuật Thánh Hội

Suy tôn Thánh Thể các ngày trong tuần II Phục Sinh, năm A
/ 128 / Chầu Thánh Thể

Suy tôn Thánh Thể các ngày trong tuần II Phục Sinh, năm A

SUY TÔN THÁNH THỂ TUẦN II PHỤC SINH NĂM A - 2020 Chúa Nhật tuần 2 PS A- Kính Lòng Chúa Thương Xót, ngày 19.04   Giêsu sống lại khải hoàn Nhiệm mầu Thánh Thể vẹn toàn vinh quang Kho tàng ân sủng trường tồn Chúa luôn hiện hữu ơn thiêng tuôn

Lần Chuỗi Lòng Thương Xót Chúa - Chúa Nhật II Phục Sinh 19. 04. 2020
/ 168 / Phụng Vụ

Lần Chuỗi Lòng Thương Xót Chúa - Chúa Nhật II Phục Sinh 19. 04. 2020

 LẦN CHUỖI LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA CHÚA NHẬT II PHỤC SINH 19. 04. 2020 Dấu Thánh giá-Xin ơn Chúa Thánh Thần Hát:  PC 5   Kính thưa quý chị em, Lòng thương xót của Thiên Chúa trải rộng từ đời này tới đời kia. Dung mạo Lòng Thiên Chúa