Hạt giống nảy mầm: Suy niệm Lời Chúa thứ 6 tuần 7 Phục sinh

Chúa cầu nguyện để Chúa ở đâu chúng ta cũng được ở đó với Ngài: "Con muốn rằng, con ở đâu thì chúng cũng ở đó với Con" (Ga 17,24).

Lm. Giuse Đinh Tất Quý