Hạt giống nảy mầm: SUY NIỆM LỜI CHÚA CN 18 TN C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh


Lạy Chúa, Chúa trao vào đôi tay con người mọi thứ trên thế giới này, để con người sử dụng cho cuộc sống và biết chăm sóc cho công trình sáng tạo của Chúa, xin cho chúng con luôn biết trân quý những gì Chúa cho con người hưởng dùng mỗi ngày là của ăn cái mặc, để chúng con biết cảm tạ và sống tử tế hơn với Chúa Cha. Chúa cho chúng con thấy được sự hiểm nguy của vật chất, của cải, để chúng con biết xa lánh và hơn nữa là biết chọn lựa cho mình những giá trị vượt trên những giá trị đến từ của cải, xin cho mỗi người chúng con luôn biết Nước Trời là một món quà vô giá Thiên Chúa trao cho con người và muốn con người hãy chiếm đoạt Nước Trời ngay từ hôm nay và trong ơn gọi của mình. Amen