Hạt giống nảy mầm: Suy niệm Lời Chúa CN 18 TN C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh

Lạy Chúa, Chúa ban cho chúng con của cải vật chất như là những phương tiện giúp chúng con sống và làm việc tốt hơn trong vườn nho của Chúa, xin giúp mỗi người chúng con luôn ý thức về những phương tiện Chúa cho, để biết tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu là Nước Trời. Chúa luôn nhắc nhở chúng con về sự nguy hại của tính tham lam, sẽ làm con người xa Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết huấn luyện lương tâm để có những chọn lựa đúng đắn, để có những quyết định sáng suốt, giúp chúng con có được tấm vé vào Thiên Đàng. Amen.