Hat giong nay mam Suy niem Loi Chua Chua Nhat 4 Phuc Sinh, nam C Lm Pet Tran Bao Ninh

Mỗi khi Chúa nhật thứ 4 phục sinh trở về, hình ảnh người mục tử nhân lành như được tô đậm lại và nổi bật trên cánh đồng cỏ xanh tươi bên cạnh dòng suối mát trong đang trôi lững lờ. Và đó cũng là hình ảnh Chúa Giêsu dùng để nói về một Thiên Chúa yêu thương con người và chăm sóc cũng như bảo vệ con cái như người mục tử chăm sóc và bảo vệ đàn chiên.