Hạt giống nảy mầm: SN Lời Chúa Lễ CTT hiện xuống, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh

Lạy Chúa Giêsu phục sinh, trước nỗi sợ hãi của các môn đệ, Ngài đã trao ban cho họ sự bình an trời cao, xin Ngài cũng ban cho chúng con sự bình an đích thực đó, để chúng con mạnh mẽ và can đảm lên đường loan tin vui cho thế giới.