Hạt giống nảy mầm: Lễ Chúa Hiển Linh, năm A - Lm. Pet Trần Bảo Ninh

Lạy Chúa Hài Đồng, giữa cuộc sống ồn ào và đầy những biến động, Ngài vẫn nằm đó, nơi máng cỏ trong sự tĩnh lặng của bình an, để trở nên điểm đến cho ai có tâm hồn thiện chí, xin cho chúng con luôn nhận ra nơi Ngài là sự bình an đích thực, để chúng con tìm về mỗi khi mệt mỏi, mỗi khi chán chường giữa dòng đời.

Lm. Pet Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nt. Maria Thi Anh