Suy niệm Lời Chúa Thứ 6 sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy
/ 4 / Phim ảnh

Suy niệm Lời Chúa Thứ 6 sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy

1 Trong lúc ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi giẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giê-su bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: "Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu, tức là thói đạo đức giả.2 Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra,

Suy niệm Lời Chúa Thứ 5 sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy
/ 11 / Phim ảnh

Suy niệm Lời Chúa Thứ 5 sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy Hot

47 "Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy!48 Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây

Suy niệm Lời Chúa Thứ 4 sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy
/ 12 / Phim ảnh

Suy niệm Lời Chúa Thứ 4 sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy

42 “Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. 43 Khốn

Suy niệm Lời Chúa Thứ 2 sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy
/ 8 / Phim ảnh

Suy niệm Lời Chúa Thứ 2 sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy

29 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.30 Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành

Suy niệm Lời Chúa Thứ 3 sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy
/ 10 / Phim ảnh

Suy niệm Lời Chúa Thứ 3 sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy

37 Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn.38 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn. 39 Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: "Thật, nhóm

Hạt giống nẩy mầm: Chúa Nhật 28 thường niên, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 7 / Phim ảnh

Hạt giống nẩy mầm: Chúa Nhật 28 thường niên, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh

Lạy Chúa, con người được tạo dựng trong tình thương của Chúa, thế nhưng, họ luôn nghĩ rằng, con người được tạo dựng để hưởng thụ, để trải nghiệm cuộc sống, xin tha thứ cho những suy nghĩ nông cạn của con người trong đó có chúng con, những người Kitô

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy
/ 9 / Phim ảnh

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy

11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê.12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa13 và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giê-su, xin dủ

Suy niệm Lời Chúa Thứ 7 sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy
/ 13 / Phim ảnh

Suy niệm Lời Chúa Thứ 7 sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy

27 Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm! " 28 Nhưng Người đáp lại: "Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời

Suy niệm Lời Chúa Thứ 6 sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy
/ 13 / Phim ảnh

Suy niệm Lời Chúa Thứ 6 sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy

14 Bấy giờ Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên.15 Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ."16 Kẻ khác

Suy niệm Lời Chúa Thứ 5 sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy
/ 21 / Phim ảnh

Suy niệm Lời Chúa Thứ 5 sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy

5 Người còn nói với các ông: "Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: "Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh,6 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả";7 mà người kia

Suy niệm Lời Chúa Thứ 4 sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy
/ 16 / Phim ảnh

Suy niệm Lời Chúa Thứ 4 sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy

1 Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: "Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông." 2 Người bảo các ông: “Khi cầu

Suy niệm Lời Chúa Thứ 3 sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy
/ 14 / Phim ảnh

Suy niệm Lời Chúa Thứ 3 sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy

38 Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. 39 Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy.40 Còn cô Mác-ta thì tất bật lo

Suy niệm Lời Chúa Thứ 2 sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy
/ 662 / Phim ảnh

Suy niệm Lời Chúa Thứ 2 sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy

25 Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” 26 Người đáp: "Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? "27 Ông ấy thưa: "Ngươi phải

Suy niệm Lời Chúa  Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy
/ 13 / Phim ảnh

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVII Thường Niên - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy

5 Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng: "Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con."6 Chúa đáp: "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: "Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc", nó cũng sẽ vâng lời

Hạt giống nảy mầm: Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 27 thường niên, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 16 / Phim ảnh

Hạt giống nảy mầm: Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 27 thường niên, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trăn trối người mẹ yêu dấu của mình cho nhân loại, để Mẹ yêu thương, chăm sóc và cùng với nhân loại cầu nguyện, xin cho mỗi người chúng con biết cùng với Mẹ cầu nguyện mỗi ngày cho Giáo Hội, cho con cái của Mẹ đang sống cũng

Suy niệm Lời Chúa Thứ 7 sau Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy
/ 19 / Phim ảnh

Suy niệm Lời Chúa Thứ 7 sau Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy

17 Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: "Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con."18 Đức Giê-su bảo các ông: "Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống.19 Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền

Suy niệm Lời Chúa Thứ 6 sau Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy
/ 13 / Phim ảnh

Suy niệm Lời Chúa Thứ 6 sau Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy

13 "Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi.14 Vì thế, trong cuộc Phán Xét,

Suy niệm Lời Chúa Thứ 3 sau Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy
/ 16 / Phim ảnh

Suy niệm Lời Chúa Thứ 3 sau Chúa Nhật XXVI Thường Niên - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy

Lc 9, 51-56 51 Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem.52 Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến. 53 Nhưng dân làng không đón

Hạt giống nảy mầm: Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 26 thường niên, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 63 / Phim ảnh

Hạt giống nảy mầm: Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 26 thường niên, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

Lạy Chúa, Ngài là tình yêu vô thuỷ vô chung, Ngài muốn mở những nhịp cầu cho tình yêu đó đến với mọi tâm hồn, mọi gia đình, xin cho chúng con được trở nên nhịp cầu đó, trở nên những chiếc máng cho tình yêu Thiên Chúa tuôn chảy vào trong thế giới

Mẹ Têrêsa Calcutta là ai?
/ 15 / Phim ảnh

Mẹ Têrêsa Calcutta là ai?

 Ngày 05/09 Giáo hội mừng kính thánh Têrêsa Calcutta, ngày 04/09/2016 ĐTC Phanxicô đã tuyên phong hiển thánh cho mẹ Têrêsa Calcutta, mẹ Têrêsa Calcutta đã nổi tiếng khắp thế giới ngay khi còn sống và cả cho đến ngày nay khi mẹ đã

Thánh Piô năm dấu
/ 26 / Phim ảnh

Thánh Piô năm dấu

Chúng ta say mê với tiến bộ kỹ thuật và không ngừng tìm kiếm các lối tắt để tiết kiệm thời giờ và sức lực. Nhưng như Thánh Phanxicô và Cha Piô biết rất rõ, không có con đường nào ngắn hơn khi sống theo Phúc Âm, không có cách nào tránh được những