NÊN THAY ĐỔI

Người đó có phải là tôi không ?

Thiếu nhi đi lễ vào trong
Người lớn đi lễ lòng vòng ngoài sân.
Có người ngồi dựa, gác chân.
Rung đùi, hút thuốc chẳng cần nghe chi.
Có chị đi lễ cứ đi.
Cho xong bổn phận, không vì mến yêu.
Có anh dự chẳng bao nhiêu.
Đi muộn về sớm nhiều điều phải lo.
Những đôi nam nữ tự do.
Ngồi trên xe máy chuyện trò râm ran.
Điện thoại liên tục reo vang.
Trả lời mà cứ oang oang như thường.
Nhiều người đứng tuốt ngoài đường.
Xem kẻ qua lại, phố phường, trời mây.
Chưa kể người núp gốc cây.
Suy tư, tính toán, điều nầy việc kia.
Làm việc, ăn uống lia chia.
Một giờ cho Chúa ra rìa được sao ?
Thờ phượng lên Đấng Tối Cao.
Lại không sốt sắng, lẽ nào lo ra.
Sưu tầm