Thơ: Dọn Tâm Hồn


DỌN TÂM HỒN

Số phận đời người quá mỏng dòn
Nghe Lời Hằng Sống qủa là khôn !
Đón mong mỗi phút về bên Chúa
Mời gọi từng giây ngóng đợi con
Hoàn thiện hoàn lương chay thể xác
Sẵn sàng hoán cải dọn tâm hồn
Tinh thần tỉnh thức Mùa Ân Phúc
Khát vọng Tình Yêu Đấng mỏi mòn.

Lm. Đam Khuất Dũng sss
CN I MV A Mt 24, 37 – 44

 THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ

Phanxicô  Đại Thánh, Vị Tiên Tri
Rao giảng Tin Mừng vững bước đi
Chia sẻ người lành không vị kỉ
cẩn phòng kẻ dữ rất tinh vi
Sinh tồn thể xác an bình mãi !
Thiệt mất linh hồn ích lợi chi ?
Quảng đại dấn thân mau phục vụ
Nhiệt tình truyền giáo sống kiên trì

Lm. Đam Khuất Dũng sss
SN: Mc16, 15-20. Ngày 03.12