Suy niệm Lời Chúa Thứ 2 sau Chúa Nhật II MV A - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy
/ 13 / Phim ảnh

Suy niệm Lời Chúa Thứ 2 sau Chúa Nhật II MV A - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy

Một hôm, khi Đức Giê-su giảng dạy, có mấy người Pha-ri-sêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp các làng mạc miền Ga-li-lê, Giu-đê và từ Giê-ru-sa-lem mà đến. Quyền năng Chúa ở với Người, khiến Người chữa lành các bệnh tật.18 Bỗng có mấy người khiêng

Hạt giống nảy mầm: Chúa Nhật 2 Mùa Vọng A - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 16 / Phim ảnh

Hạt giống nảy mầm: Chúa Nhật 2 Mùa Vọng A - Lm. Pet Trần Bảo Ninh

Lạy Chúa Giêsu, vì yêu con người, Chúa đã đi vào trần gian qua mầu nhiệm nhập thể, Chúa đã làm người và đang làm người mỗi ngày, xin cho chúng con luôn nhận ra sự hiện diện của Ngài qua đôi mắt của niềm tin và tình thương. Chúa đã sống bên cạnh con

Suy niệm Lời Chúa Thứ 7 sau Chúa Nhật I MV A - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy
/ 11 / Phim ảnh

Suy niệm Lời Chúa Thứ 7 sau Chúa Nhật I MV A - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy

Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. 36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người

Suy niệm Lời Chúa Thứ 6 sau Chúa Nhật I MV A - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy
/ 12 / Phim ảnh

Suy niệm Lời Chúa Thứ 6 sau Chúa Nhật I MV A - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy

Đang khi Đức Giê-su ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: "Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi! " 28 Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: "Các anh có tin là tôi làm được

Suy niệm Lời Chúa Thứ 4 sau Chúa Nhật I MV A - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy
/ 12 / Phim ảnh

Suy niệm Lời Chúa Thứ 4 sau Chúa Nhật I MV A - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy

Đức Giê-su xuống khỏi miền ấy, đến ven Biển Hồ Ga-li-lê. Người lên núi và ngồi ở đó.30 Có những đám người đông đảo kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới

Suy niệm Lời Chúa Thứ 3 sau Chúa Nhật I MV A - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy
/ 14 / Phim ảnh

Suy niệm Lời Chúa Thứ 3 sau Chúa Nhật I MV A - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy

Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người

Suy niệm Lời Chúa Thứ 2 sau Chúa Nhật I MV A - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy
/ 13 / Phim ảnh

Suy niệm Lời Chúa Thứ 2 sau Chúa Nhật I MV A - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy

Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin:6 "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm." 7 Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó." Viên đại đội trưởng

Hạt Giống Nẩy Mầm: Chúa Nhật 1 Mùa Vọng A - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 12 / Phim ảnh

Hạt Giống Nẩy Mầm: Chúa Nhật 1 Mùa Vọng A - Lm. Pet Trần Bảo Ninh

Lạy Chúa Giêsu phục sinh, sau khi Ngài sống lại, Ngài đã đưa nhân loại đi vào một thế giới mới, thế giới của sự sống, của chân lý và sự thật, nhưng con người đã và đang đánh mất dần những giá trị tâm linh cần thiết, xin Chúa sai Chúa Thánh Thần, một

Suy niệm Lời Chúa Thứ 7 sau Chúa Nhật 34 TN C - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy
/ 13 / Phim ảnh

Suy niệm Lời Chúa Thứ 7 sau Chúa Nhật 34 TN C - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy

“Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, 35 vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. 36 Vậy anh em hãy tỉnh thức

Suy niệm Lời Chúa Thứ 6 sau Chúa Nhật 34 TN C - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy
/ 21 / Phim ảnh

Suy niệm Lời Chúa Thứ 6 sau Chúa Nhật 34 TN C - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy

Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn: “Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác.30 Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi. 31 Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là

Suy niệm Lời Chúa Thứ 5 sau Chúa Nhật 34 TN C - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy
/ 37 / Phim ảnh

Suy niệm Lời Chúa Thứ 5 sau Chúa Nhật 34 TN C - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy

"Khi anh em thấy thành Giê-ru-sa-lem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành.21 Bấy giờ, ai ở miền Giu-đê, hãy trốn lên núi; ai ở trong thành, hãy bỏ đi nơi khác; ai ở vùng quê, thì chớ vào

Suy niệm Lời Chúa Thứ 4 sau Chúa Nhật 34 TN C - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy
/ 36 / Phim ảnh

Suy niệm Lời Chúa Thứ 4 sau Chúa Nhật 34 TN C - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy

"Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy.13 Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho

Suy niệm Lời Chúa Thứ 3 sau Chúa Nhật 34 TN C - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy
/ 113 / Phim ảnh

Suy niệm Lời Chúa Thứ 3 sau Chúa Nhật 34 TN C - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy

 Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su bảo:6 "Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào."7 Họ hỏi Người:

Suy niệm Lời Chúa Thứ 2 sau Chúa Nhật 34 TN C - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy
/ 20 / Phim ảnh

Suy niệm Lời Chúa Thứ 2 sau Chúa Nhật 34 TN C - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy

Ngước mắt lên nhìn, Đức Giê-su thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. 2 Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm. 3 Người liền nói: "Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật 34 TN - Chúa Kitô Vua Vũ Trụ - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy
/ 26 / Phim ảnh

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật 34 TN - Chúa Kitô Vua Vũ Trụ - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy

Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: "Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn! "36 Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho

Suy niệm Lời Chúa Thứ 7 sau Chúa Nhật 33 TN C - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy
/ 18 / Phim ảnh

Suy niệm Lời Chúa Thứ 7 sau Chúa Nhật 33 TN C - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy

Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại.28 Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su: "Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có

Suy niệm Lời Chúa Thứ 6 sau Chúa Nhật 33 TN C - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy
/ 21 / Phim ảnh

Suy niệm Lời Chúa Thứ 6 sau Chúa Nhật 33 TN C - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy

Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán 46 và nói với họ: "Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp! " 47 Hằng ngày, Người giảng dạy trong Đền Thờ. Các

Suy niệm Lời Chúa Thứ 5 sau Chúa Nhật 33 TN C - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy
/ 21 / Phim ảnh

Suy niệm Lời Chúa Thứ 5 sau Chúa Nhật 33 TN C - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy

Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương, 42 mà nói: "Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy

Suy niệm Lời Chúa Thứ 4 sau Chúa Nhật 33 TN C - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy
/ 28 / Phim ảnh

Suy niệm Lời Chúa Thứ 4 sau Chúa Nhật 33 TN C - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy

Khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giê-su lại kể thêm một dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giê-ru-sa-lem và vì họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi.12 Vậy Người nói: "Có một người quý tộc kia trẩy đi phương xa lãnh

Bài hát: Vẫn Mãi Nhớ Ơn Thầy Cô -  Bé Thoại Nghi
/ 32 / Âm nhạc

Bài hát: Vẫn Mãi Nhớ Ơn Thầy Cô - Bé Thoại Nghi Hot

Bài hát: Vẫn Mãi Nhớ Ơn Thầy Cô (Lyrics) Ca sĩ: Bé Thoại Nghi Nguồn: Kênh POPS Kids Music  

Suy niệm Lời Chúa Thứ 2 sau Chúa Nhật 33 TN C - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy
/ 22 / Phim ảnh

Suy niệm Lời Chúa Thứ 2 sau Chúa Nhật 33 TN C - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy

35 Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường.36 Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì.37 Họ báo cho anh biết là Đức Giê-su Na-da-rét đang đi qua đó. 38 Anh liền kêu lên rằng:

Suy niệm Lời Chúa Thứ 3 sau Chúa Nhật 33 TN C - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy
/ 32 / Phim ảnh

Suy niệm Lời Chúa Thứ 3 sau Chúa Nhật 33 TN C - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy

1 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy.2 Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. 3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân