Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật 7 thường niên, năm C
/ 7 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật 7 thường niên, năm C Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN C 1 Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; 1 Cr 15,45-49; Lc 6,27-38 THỰC THI YÊU THƯƠNG ĐỂ BIẾN THÙ THÀNH BẠN I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 6,27-38 (27) Thầy nói với anh em là những người

Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm, sau Chúa Nhật VI Thường Niên
/ 11 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm, sau Chúa Nhật VI Thường Niên Hot

Ngày 21 tháng 02 năm 2019 Thứ Năm, sau Chúa Nhật VI Thường Niên   « Còn anh em, anh em nói Thầy là ai ? » (Mc 8, 27-35)   27 Đức Giê-su và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc

Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm  tuần 6 Mùa Thường Niên
/ 12 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm tuần 6 Mùa Thường Niên Hot

21/02/2019 Thứ Năm Mùa Thường Niên    St 9, 1-13;  Mc 8, 27-33 THẦY LÀ AI ?           Sau thời gian khá dài đi theo và nghe Chúa Giêsu giảng dạy, các môn đệ vẫn còn mù mờ

Suy niệm Lời Chúa Thứ tư, sau Chúa Nhật VI Thường Niên
/ 16 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ tư, sau Chúa Nhật VI Thường Niên Hot

Ngày 20 tháng 02 năm 2019 Thứ tư, sau Chúa Nhật VI Thường Niên   Ơn gọi của đôi mắt (Mc 8, 22-26)   22 Đức Giê-su và các môn đệ đến Bết-xai-đa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giê-su sờ vào anh ta. 23 Người cầm

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VI Mùa Thường Niên
/ 22 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VI Mùa Thường Niên Hot

20/02/2019 Thứ Tư Tuần VI Mùa Thường Niên  St 8, 6-13. 20-22; Mc 8, 22-26 XIN CHÚA CHỮA MÙ LÒA CHO TA           Mù lòa là một tình trạng bất hạnh, người mù bị ngăn cách với vạn vật,

Suy niệm Lời Chúa Thứ tư, sau Chúa Nhật VI Thường Niên
/ 14 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ tư, sau Chúa Nhật VI Thường Niên Hot

Ngày 20 tháng 02 năm 2019 Thứ tư, sau Chúa Nhật VI Thường Niên   Ơn gọi của đôi mắt (Mc 8, 22-26)   22 Đức Giê-su và các môn đệ đến Bết-xai-đa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giê-su sờ vào anh ta. 23 Người cầm

Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Mùa Thường Niên
/ 15 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VI Mùa Thường Niên Hot

19/02/2019 Thứ Ba Tuần VI Mùa Thường Niên  St 6, 5-8; 7, 1-5.10; Tv 118, 27; Mc 8, 14-21 TRÁNH MEN BIỆT PHÁI VÀ HÊRÔĐÊ           Tự ngàn xưa, người ta đã biết dùng men ủ vào bột, để bột

Suy niệm Lời Chúa Thứ ba, sau Chúa Nhật VI Thường Niên
/ 12 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ ba, sau Chúa Nhật VI Thường Niên

Ngày 19 tháng 02 năm 2019 Thứ ba, sau Chúa Nhật VI Thường Niên   “Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế!” (Mc 8, 14-21)   14 Các môn đệ quên đem bánh theo; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh.15 Người

Suy niệm Lời Chúa thứ hai, Tuần VI Mùa Thường Niên
/ 18 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa thứ hai, Tuần VI Mùa Thường Niên Hot

Ngày 18 tháng 02 năm 2019 Thứ hai, Tuần VI Mùa Thường Niên   “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ?” (Mc 8, 11-13) 11 Những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. 12

Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Mùa Thường Niên
/ 21 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần VI Mùa Thường Niên Hot

18/02/2019 Thứ Hai Tuần VI Mùa Thường Niên   St 4, 1-15. 25; Mc 8, 11-13  DẤU LẠ GIÊSU            Chúa rất tôn trọng tự do của con người trong niềm tin đối với Ngài. Chính

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Tuần VI Mùa Thường Niên Năm C
/ 38 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Tuần VI Mùa Thường Niên Năm C Hot

17/02/2019 Chúa Nhật Tuần VI Mùa Thường Niên Năm C Gr 17, 5-8; 1 Cr 15, 12. 16-20; Lc 6, 17. 20-26 PHÚC CHO AI ĐẶT NIỀM TIN NƠI CHÚA           Chúa Giêsu chúc phúc cho chúng ta, những

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 6 thường niên, năm C
/ 47 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 6 thường niên, năm C Hot

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN, NĂM C LỜI CHÚA: Lc 6, 17. 20-26 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.    Khi ấy, Chúa Giêsu từ trên núi xuống cùng với mười hai tông đồ, và dừng lại trên một khoảng đất bằng; ở đó có

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật VI Thường Niên – Năm C
/ 15 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật VI Thường Niên – Năm C Hot

Ngày 17 tháng 02 năm 2019 Chúa Nhật VI Thường Niên – Năm C   « Phúc cho anh em… » (Lc 6, 20-26)   17 Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần V Mùa Thường Niên
/ 47 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần V Mùa Thường Niên Hot

16/02/2019 Thứ Bảy Tuần V Mùa Thường Niên  St 3, 9-24; Mc 8, 1-10 CHÚA CHẠNH LÒNG THƯƠNG           Trang Tin mừng theo thánh Maccô hôm nay đã kể lại hành trình giảng dạy và những việc làm của Chúa Giêsu nơi

Suy niệm Lời Chúa thứ Sáu tuần V mùa Thường Niên
/ 38 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa thứ Sáu tuần V mùa Thường Niên Hot

15/02/2019 Thứ Sáu Tuần V Mùa Thường Niên  St 3, 1-8; Mc 7, 31-37 HÃY MỞ RA !           Thực tế cuộc sống, ta thấy lời nói là một trong những biểu lộ sống động nhất của sự sống. Khi chúng

Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Mùa Thường Niên
/ 26 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Mùa Thường Niên Hot

14/02/2019 Thứ Năm Tuần V Mùa Thường Niên   St 2, 18-25; Mc 7, 24-30 HÃY CÓ TÂM TÌNH NHƯ NGƯỜI ĐÀN BÀ NGOẠI ĐẠO           Hành trình sứ vụ công khai của Chúa Giêsu được thánh Maccô

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần V Mùa Thường Niên
/ 28 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần V Mùa Thường Niên Hot

13/02/2019 Thứ Tư Tuần V Mùa Thường Niên   St 2, 4b-9. 15-17 (Hr 5-9. 15-17); Mc 7, 14-23 TỘI TỪ TRONG TÂM MÀ RA           Ông bà ta thường bảo: "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn; núi

Suy niệm Lời Chúa Thứ tư, Tuần V Mùa Thường Niên
/ 23 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ tư, Tuần V Mùa Thường Niên Hot

Ngày 13 tháng 02 năm 2019 Thứ tư, Tuần V Mùa Thường Niên   « Như vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch » (Mc 7, 14-23)   14 Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần V Mùa Thường Niên
/ 24 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật 6 TN - Năm C
/ 105 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật 6 TN - Năm C

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN C Gr 17,5-8 ; 1 Cr 15,12.16-20 ; Lc 6,17.20-26 PHÚC CHO ANH EM LÀ NHỮNG KẺ NGHÈO KHÓ HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 6,17.20-26 (17) Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông. Người dừng

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần IV Mùa Thường Niên
/ 38 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần IV Mùa Thường Niên Hot

09/02/2019 Thứ Bảy Tuần IV Mùa Thường Niên  Dt 13, 15-17, 20-21; Mc 6, 30-34 LÒNG CHẠNH THƯƠNG                         Thầy

Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật 5 TN - năm C
/ 40 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng Chúa Nhật 5 TN - năm C

HIỆP SỐNG TIN MỪNG  CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN C Is 6,1-2a.3-8 ; 1 Cr 15,1-11 ; Lc 5,1-11 HÃY CHÈO THUYỀN RA KHƠI MÀ THẢ LƯỚI BẮT CÁ I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 5,1-11 (1) Một hôm, đám đông chen lấn nhau đến sát bên

Suy niệm Lời Chúa thứ Sáu Tuần IV Mùa Thường Niên
/ 31 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa thứ Sáu Tuần IV Mùa Thường Niên Hot

08/02/2019 Thứ Sáu Tuần IV Mùa Thường Niên  Dt 13, 1-8; Mc 6, 14-29 THÂN PHẬN NGƯỜI NGÔN SỨ           Ngôn Sứ là những người thay mặt Chúa, thông truyền sứ điệp của Thiên Chúa cho