Suy niệm Lời Chúa Thứ sáu, sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 1 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ sáu, sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Ngày 25 tháng 10 năm 2019 Thứ sáu, sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên “Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải ?” (Lc 12, 54-59)   54 Đức Giê-su cũng nói với đám đông rằng: "Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 30 TN C -  Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 5 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 30 TN C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh

CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN  Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca  (Lc 18, 9 - 14) Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những ai hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện,

Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên - Lm. Huệ Minh
/ 9 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên - Lm. Huệ Minh

Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên Thánh An-tôn Ma-ri-a Cơ-la-ret (Claret), Giám mục Thánh Giu-se Lê Đăng Thị, Cai đội, chưởng vệ (U1860), Tử đạo Rm 6,19-23; Lc 12,49-53 LỬA GIÊSU           “Lửa” gợi lên một

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật 30 Thường Niên C
/ 5 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật 30 Thường Niên C

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN C Hc 35,15b-17.20-22a; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14 KHIÊM HẠ - ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC ƠN THA THỨ   I.HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 18,9-14 (9) Đức Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một

Suy niệm Lời Chúa Thứ năm, sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên -  Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 17 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ năm, sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Ngày 24 tháng 10 năm 2019 Thứ năm, sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên  “Thầy đã đến đem lửa vào mặt đất…” (Lc 12, 49-53)   49 "Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! 50 Thầy còn một

Suy niệm Lời Chúa Thứ tư, sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 67 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ tư, sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Ngày 23 tháng 10 năm 2019 Thứ tư, sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên   “Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng” (Lc 12, 39-48)   39 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên - Lm. Huệ Minh
/ 43 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên - Lm. Huệ Minh

Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên Thánh Gio-an thành Ca-pit-tra-nô (Capistrano), Linh mục) Thánh Phao-lô Tống Viết Bường, Quan thị vệ (U1833), Tử đạo Rm 6,12-18; Lc 12,39-48 SẴN SÀNG           Trang Tin

Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên - Lm. Huệ  Minh
/ 18 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên - Lm. Huệ Minh

Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên Rm 4,20-25; Lc 12,13-21 HÃY LÀM GIÀU TRƯỚC MẶT CHÚA           Của cải vật chất làm cho cuộc sống thêm dồi dào, phong phú, đặc biệt trong xã hội hiện nay. “Có tiền mua tiên

Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên - Lm. Huệ Minh
/ 58 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên - Lm. Huệ Minh

Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên (Tr) Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Lc 12,35-38 TỈNH THỨC & SẴN SÀNG           Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II hay Đức Giáo Hoàng Gioan

Suy niệm Lời Chúa Thứ ba, sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 35 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ ba, sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Ngày 22 tháng 10 năm 2019 Thứ ba, sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên   “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn” (Lc 12, 35-38)   35 "Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn.36 Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn

Suy niệm Lời Chúa Thứ hai, sau CN XXIX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 24 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ hai, sau CN XXIX Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Ngày 21 tháng 10 năm 2019 Thứ hai, sau CN XXIX Thường Niên  “Lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa” (Lc 12, 13-21)   13 Có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi."14

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên - Lm. Huệ Minh
/ 15 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên - Lm. Huệ Minh

Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên Thánh Gioan Bơ-rê-bớp, và Thánh I-xa-ác Gio-gơ, linh mục và các bạn, tử đạo Thánh Phaolô Thánh giá, linh mục Rm 4,13.16-18; Lc 12,8-12 TUYÊN XƯNG THẦY GIỮA THẾ

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIX Thường Niên – Năm C  - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 16 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXIX Thường Niên – Năm C - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Ngày 20 tháng 10 năm 2019 Chúa Nhật XXIX Thường Niên – Năm C  “Phải cầu nguyện luôn, không được nản chí” (Lc 18, 1-8)   1 Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.2

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Truyền Giáo - Lm. Huệ Minh
/ 22 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật Truyền Giáo - Lm. Huệ Minh

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN Chúa Nhật Truyền Giáo Xh 17,8-13; 2Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8 LÊN ĐƯỜNG TRUYỀN GIÁO           Bản chất của Giáo Hội là truyền giáo, nên có thể nói được rằng không bao giờ Giáo Hội

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 29 TN C - Chúa Nhật Truyền Giáo - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 87 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 29 TN C - Chúa Nhật Truyền Giáo - Lm. Pet Trần Bảo Ninh

CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN, CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO  Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Marcô  (Mc 16, 15-20) Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và nói: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài

Suy niệm Lời Chúa Thứ bảy, sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 37 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ bảy, sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên- Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Ngày 19 tháng 10 năm 2019 Thứ bảy, sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên   “Ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy …” (Lc 12, 8-12)   8 "Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận

Suy niệm Lời Chúa Thánh Luca, Tác Giả Sách Tin Mừng - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 31 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thánh Luca, Tác Giả Sách Tin Mừng - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Ngày 18 tháng 10 năm 2019 Thánh Luca, Tác Giả Sách Tin Mừng « Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói » (Lc 10, 1-9)   1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một

Suy niệm Lời Chúa Thứ sáu, sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên  - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 36 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ sáu, sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Ngày 18 tháng 10 năm 2019 Thứ sáu, sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên  “Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết: Anh em đừng sợ !” (Lc 12, 1-7)   1 Trong lúc ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi giẫm lên nhau. Bấy

Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu. THÁNH LU-CA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG, lễ kính - Lm. Huệ Minh
/ 23 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu. THÁNH LU-CA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG, lễ kính - Lm. Huệ Minh

Thứ Sáu. THÁNH LU-CA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG, lễ kính 2Tm 4,10-17b; Lc 10,1-9 LÀM CHỨNG BẰNG ĐỜI SỐNG           Thánh Luca là người Hy Lạp ngoại giáo trở lại, và là môn đệ của Thánh Phaolô. Người

Suy niệm Lời Chúa Thánh Ignatiô thành An-ti-ô-ki-a, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ - Lm. Huệ Minh
/ 40 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thánh Ignatiô thành An-ti-ô-ki-a, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ - Lm. Huệ Minh

Thánh Ignatiô thành An-ti-ô-ki-a, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ Thánh Phan-xi-cô I-si-đô-rô Ga-de-lin  Kính (Francois Isidore Gagelin), Linh mục (U1833), Tử đạo Rm 3,21-30a; Lc 11,47-54 NHƯ HẠT LÚA

Suy niệm Lời Chúa Thứ năm, sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 20 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ năm, sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Ngày 17 tháng 10 năm 2019 Thứ năm, sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên  Đức Ki-tô nói: “Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật !” (Lc 11, 47-54)   47 "Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật Truyền Giáo – CN 29TN C
/ 40 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật Truyền Giáo – CN 29TN C

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN TRUYỀN GIÁO – CN 29 TN C Mt 28,16-20 TRUYỀN GIÁO TRONG THẾ GIỚI HÔM NAY I.HỌC LỜI CHÚA 1.TIN MỪNG: Mt 28,16-20. (16) Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. (17) Khi thấy

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa nhật 29 Thường Niên C
/ 29 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa nhật 29 Thường Niên C

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN C Xh 17,8-13 ; 2Tm 3,14-4,2 ; Lc 18,1-8 KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN I.HỌC LỜI CHÚA 1.TIN MỪNG : Lc 18,1-8 (1) Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.