Suy niệm Lời Chúa thứ 4 tuần V Mùa Chay - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 17 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa thứ 4 tuần V Mùa Chay - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Suy niệm Lời Chúa ngày 01 tháng 04 năm 2020 Thứ tư, sau Chúa Nhật V Mùa Chay  Bạo lực và hiền lành (Đn 3, 14-20.91-92.95 ; Ga 8, 31-42)   31 Vậy, Đức Giê-su nói với những người Do-thái đã tin Người: "Nếu các ông ở lại trong

Suy niệm Lời Chúa thứ 3 tuần V Mùa Chay - Lm. Huệ Minh
/ 73 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa thứ 3 tuần V Mùa Chay - Lm. Huệ Minh

Thứ Ba tuần V MC Ga 8, 21-30 THẬP GIÁ VÀ SỰ CHỌN LỰA CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU Trong sa mạc Dân Do thái đã nổi loạn chống lại Môsê và xúc phạm đến Thiên Chúa. Chẳng những họ đã vô ơn, không nhận biết ơn huệ Chúa cứu họ ra khỏi Ai cập mà còn phiền trách

Suy niệm Lời Chúa thứ 3 tuần V Mùa Chay - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 26 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa thứ 3 tuần V Mùa Chay - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Suy niệm Lời Chúa ngày 31 tháng 03 năm 2020 Thứ ba, sau Chúa Nhật V Mùa Chay  « Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu » (Ds 21, 4b-9; Ga 8, 21-30)   21 Đức Giê-su lại nói với

Suy niệm Lời Chúa thứ 2 tuần V Mùa Chay - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 33 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa thứ 2 tuần V Mùa Chay - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Ngày 30 tháng 03 năm 2020 Thứ hai, sau Chúa Nhật V Mùa Chay  “Tôi là ánh sáng thế gian” (Ga 8, 12-20)   12 Đức Giê-su lại nói với người Do-thái: "Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ

Suy niệm Lời Chúa thứ 2 tuần V mùa Chay - Lm. Huệ Minh
/ 31 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa thứ 2 tuần V mùa Chay - Lm. Huệ Minh Hot

Suy niệm Lời Chúa ngày 30.3.2020 Thứ hai tuần V Mùa Chay Ga 7, 40-53 CẨN THẬN KHI ĐÁNH GIÁ Lời Chúa trong Tin Mừng Thánh Gioan thuật lại hôm nay, soi sáng cho chúng ta thấy một thái độ sống rất cần thiết, một cách thế để nhận định và đánh giá về

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật V, Mùa Chay Năm A - Jorathe Nắng Tím (Vidieo)
/ 34 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật V, Mùa Chay Năm A - Jorathe Nắng Tím (Vidieo)

Suy Niệm TIN MỪNG CHÚA NHẬT 5, MÙA CHAY, Năm A   Được sống đã là một hạnh phúc, nay được sống lại thì niềm vui phải ngàn lần lớn hơn, nên khó có lời để diễn tả nước mắt hạnh phúc, thay cho giòng lệ xót xa, tiếc thương của hai chị em Mácta và

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật V - Mùa Chay năm A - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy (video)
/ 28 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật V - Mùa Chay năm A - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy (video)

  Ga 11, 1-45 “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống”.

Suy niệm Lời Chúa thứ 7 tuần IV Mùa Chay - Lm. Huệ Minh
/ 45 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa thứ 7 tuần IV Mùa Chay - Lm. Huệ Minh Hot

Suy niệm Lời Chúa Thứ 7 tuần IV Mùa Chay Ga 7, 40-53 HIỆP NHẤT CHỨ ĐỪNG CHIA RẼ Tin Mừng Gioan hôm nay cho thấy vì Chúa Giêsu mà dân chúng chia rẽ nhau, nhóm Pharisêu cũng bất đồng quan điểm với nhau. Một số người tin Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa,

Suy niệm Lời Chúa thứ 7 tuần IV Mùa Chay - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 42 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa thứ 7 tuần IV Mùa Chay - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Suy niệm Lời Chúa ngày 28 tháng 03 năm 2020 Thứ bảy, sau Chúa nhật IV Mùa Chay “Xưa nay, chưa hề có ai nói năng như người ấy!” (Ga 7, 40-53)   40 Trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì nói: "Ông này thật là vị ngôn sứ."41

Suy niệm Lời Chúa thứ 6 tuần IV Mùa Chay - Lm. Huệ Minh
/ 87 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa thứ 6 tuần IV Mùa Chay - Lm. Huệ Minh Hot

Suy niệm Lời Chúa ngày 27.03.2020 Thứ Sáu tuần IV Mùa Chay Ga 7, 1-2. 10. 25-30 TÌM HIỂU ĐỂ ĐỪNG LOẠI TRỪ CHÚA Để ý một tí ta thấy địa lý của cuộc đời Chúa Giêsu trong sách Tin Mừng Gioan thì khác với địa lý trong ba sách Tin Mừng kia. Nó

Suy niệm Lời Chúa thứ 6 tuần IV Mùa Chay - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 32 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa thứ 6 tuần IV Mùa Chay - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Suy niệm Lời Chúa ngày 27 tháng 03 năm 2020 Thứ sáu, sau Chúa Nhật IV Mùa Chay  “Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến” (Kn 2, 1a.12-22; Ga 7, 1-2.10.25-30)   1 Sau đó, Đức Giê-su thường đi lại trong miền

Suy niệm Lời Chúa Thứ 5 tuần IV Mùa chay - Lm. Huệ Minh
/ 75 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ 5 tuần IV Mùa chay - Lm. Huệ Minh

Thứ Năm tuần IV MC Ga 5, 31-47 LỜI CHỨNG LÀ NÓI VÀ LÀM VIỆC CHO CHÚA Khi Chúa Giêsu đã về trời, các Tông đồ đã chia nhau đi rao giảng Tin mừng, có các người phụ tá và những người cộng tác với các ngài. Khi các ngài đã qua đi thì Giáo hội lãnh nhận

Suy niệm Lời Chúa Thứ 4 - Lễ Truyền Tin - Lm. Huệ Minh
/ 63 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ 4 - Lễ Truyền Tin - Lm. Huệ Minh Hot

Suy niệm Lời Chúa ngày Lễ Truyền Tin Ga 5, 1-3. 5-16 CÙNG MẸ TA XIN VÂNG Lễ Truyền Tin được kính vào ngày 25 tháng 3, tức là 9 tháng trước lễ Giáng Sinh, là khoảng thời gian Đức Mẹ cưu mang Chúa Giêsu. Lễ này trước kia được mừng kính ở Giáo hội

Suy niệm Lời Chúa Lễ Truyền Tin - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 35 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Lễ Truyền Tin - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Suy niệm Lời Chúa ngày 25 tháng 03 năm 2020 Lễ Truyền Tin  Thứ nhất thì ngắm « Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai » (Lc 1, 26-38)   26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en

Suy niệm Lời Chúa thứ 3 tuần IV Mùa Chay - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 45 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa thứ 3 tuần IV Mùa Chay - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Suy niệm Lời Chúa ngày 24 tháng 03 năm 2020 Thứ ba, sau Chúa Nhật IV Mùa Chay  “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!” (Ga 5, 1-16)   1 Sau đó, nhân dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem.2 Tại Giê-ru-sa-lem, gần

Suy niệm Lời Chúa thứ 3 tuần IV Mùa Chay - Lm. Huệ Minh
/ 78 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa thứ 3 tuần IV Mùa Chay - Lm. Huệ Minh Hot

Suy niệm Lời Chúa ngày 24.03.2020 Thứ 3 tuần IV Mùa Chay Ga 5, 1-3a. 5-16 ĐỪNG VÔ CẢM VỚI NGƯỜI TẬT NGUYỀN Anh bại liệt là người nghèo khổ nhất trong số những người nghèo bệnh tật nằm bên bờ giếng gần thành Giêrusalem, lúc mà Chúa Giêsu đi ngang

Suy niệm Lời Chúa thứ 2 tuần IV Mùa Chay - Lm. Huệ Minh
/ 94 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa thứ 2 tuần IV Mùa Chay - Lm. Huệ Minh Hot

Suy niệm Lời Chúa ngày 23.03.2020 Thứ Hai tuần IV Mùa Chay  Ga 4, 43-54 LÒNG TIN CỦA ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG Trang Tin Mừng hôm nay nhắc đến dấu chỉ kỳ diệu Chúa Giêsu thực hiện cho một quan chức ngoại giáo. Ðó là việc Chúa Giêsu chữa lành con của

Suy niệm Lời Chúa thứ 2 tuần IV Mùa Chay - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 37 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa thứ 2 tuần IV Mùa Chay - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Suy niệm Lời Chúa ngày 23 tháng 03 năm 2020 Thứ hai, sau Chúa Nhật IV Mùa Chay « Ông cứ về đi, Con ông sống ! » (Ga 4, 43-54) 43 Sau hai ngày, Đức Giê-su bỏ nơi đó đi Ga-li-lê.44 Chính Người đã quả quyết: ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật IV Mùa Chay, năm A - Lm. Huệ Minh
/ 112 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật IV Mùa Chay, năm A - Lm. Huệ Minh Hot

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật IV Mùa Chay, năm A Ga 9, 1-41 XIN CHÚA CHỮA MÙ CHO TA Mù là một chứng bệnh gây nhiều đau khổ thiệt thòi, buồn tủi và nguy hiểm cho bệnh nhân. Người mù suốt đời, ngày cũng như đêm ở trong tối tăm, không xem thấy ánh

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật IV Mùa Chay, năm A - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 124 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật IV Mùa Chay, năm A - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

Lạy Chúa Giêsu, Chúa chạnh lòng thương người mù từ thuở mới sinh, để rồi trả lại cho anh ta đôi mắt thể lý trong sáng, cũng như chữa lành đôi mắt đức tin của anh, để anh tin và đi theo Chúa, xin Chúa chữa đôi mắt chúng con, dù đôi mắt thể xác còn

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật IV Mùa Chay, năm A - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 113 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật IV Mùa Chay, năm A - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Suy niệm Lời Chúa ngày 22 tháng 03 năm 2020 Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm A  « Thầy là ánh sáng thế gian » (Ga 9, 1-41)   1 Đi ngang qua, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh.2 Các môn đệ hỏi Người: "Thưa

Suy niệm Lời Chúa thứ 7 tuần III Mùa Chay - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 111 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa thứ 7 tuần III Mùa Chay - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Suy niệm Lời Chúa ngày 21 tháng 03 năm 2020 Thứ bảy, sau Chúa Nhật III Mùa Chay  « Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi » (Lc 18, 9-14)   9 Đức Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình

Suy niệm Lời Chúa thứ 7 tuần III Mùa Chay - Lm. Huệ Minh
/ 67 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa thứ 7 tuần III Mùa Chay - Lm. Huệ Minh Hot

Suy niệm Lời Chúa ngày 21.3.2020 Thứ 7 tuần III Mùa Chay Lc 18, 9-14 ĐỪNG TỰ CAO TỰ ĐẠI Với Tin Mừng hôm nay, để dạy chúng ta cách cầu nguyện, Chúa Giêsu kể dụ ngôn về người Biệt phái và người thu thuế. Chúa Giêsu có một cách nhìn khác khi trông