Suy niệm Lời Chúa Thứ bảy, tuần X Thường Niên
/ 45 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ bảy, tuần X Thường Niên Hot

Ngày 15 tháng 06 năm 2019 Thứ bảy, tuần X Thường Niên   Đức Giêsu và luật “chớ bội thề” (Mt 5, 33-37)   33 "Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. 34 Còn Thầy, Thầy bảo

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần X Mùa Thường Niên
/ 45 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần X Mùa Thường Niên Hot

15/06/2019 Thứ Bảy Tuần X Mùa Thường Niên  Mt 5, 33-37 HÃY SỐNG TRONG SỰ THẬT Sở dĩ người ta gian dối là để được một mối lợi, để tránh một cái hại. Thế nhưng “được lời lãi cả thế gian mà đánh mất chính mình” (Lc 9,25), thử hỏi đàng

Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần X Mùa Thường Niên
/ 48 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần X Mùa Thường Niên Hot

14/06/2019 Thứ Sáu Tuần X Mùa Thường Niên  Mt 5, 27-32 TÍN TRUNG TUYỆT ĐỐI Hôn nhân không phải là định chế của phàm nhân, nhưng đã được Thiên Chúa thiết định ngay từ những ngày đầu của công trình tạo dựng, và được Chúa Kitô nâng

Hiệp sống Tin Mừng: Lễ Chúa Ba Ngôi, năm C
/ 72 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng: Lễ Chúa Ba Ngôi, năm C Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN 11 TN C - LỄ CHÚA BA NGÔI Cn 8,22-31; Rm 5,1-5; Ga 16,12-15 SỐNG HIỆP THÔNG VÀ CHIA SẺ NOI GƯƠNG CHÚA BA NGÔI I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Ga 16,12-15 (12) “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng

Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần X Mùa Thường Niên
/ 41 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần X Mùa Thường Niên Hot

Thứ Năm Tuần X Mùa Thường Niên  Mt 5, 20-26 ĐONG ĐẦY TÌNH YÊU Sống đạo là sống trong tình yêu. Chính tình yêu sẽ giúp ta chu toàn lề luật cách trọn hảo. Ước chi hằng ngày, hàng tuần ta đến nhà thờ tham dự thánh lễ với tất cả tình

Suy niệm Lời Chúa Thứ năm, tuần X Thường Niên
/ 46 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ năm, tuần X Thường Niên Hot

Ngày 13 tháng 06 năm 2019 Thứ năm, tuần X Thường Niên  Lề Luật và Lời của Đức Giê-su (Mt 5, 20-26)   20 "Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào

Suy niệm Lời Chúa: Lễ Chúa Ba Ngôi, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 221 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Lễ Chúa Ba Ngôi, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM C  LỜI CHÚA: Ga 16, 12-15 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.    Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần X Mùa Thường Niên
/ 38 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần X Mùa Thường Niên Hot

12/06/2019 Thứ Tư Tuần X Mùa Thường Niên Năm lẻ Mt 5, 17-19 KIỆN TOÀN LỀ LUẬT           Qua trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định với các môn đệ sứ mạng của Người đến không phải

Suy niệm Lời Chúa Thứ tư, sau Chúa Nhật X Thường Niên
/ 43 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ tư, sau Chúa Nhật X Thường Niên Hot

Ngày 12 tháng 06 năm 2019 Thứ tư, sau Chúa Nhật X Thường Niên   Đức Ki-tô và Lề Luật (Mt 5, 17-19)   17 "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện

Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Mùa Thường Niên
/ 29 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Mùa Thường Niên Hot

11/06/2019 Thứ Ba Mùa Thường Niên  Thánh Barnabas TD  Cv 11, 21b-26; 13, 1-3; Mt 10, 7-13 NHIỆT THÀNH NHƯ THÁNH BARNABA           Ngày hôm nay cùng với Giáo Hội ta dâng Lễ kính nhớ thánh Barnaba tông đồ. Là một

Suy niệm Lời Chúa Thứ ba, sau Chúa Nhật X Thường Niên
/ 23 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ ba, sau Chúa Nhật X Thường Niên Hot

Ngày 11 tháng 06 năm 2019 Thứ ba, sau Chúa Nhật X Thường Niên   “Muối cho đời” và “ánh sáng cho trần gian” (Mt 5, 13-16)   13 "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô

Suy niệm Lời Chúa Lễ nhớ thánh Barnaba, tông đồ
/ 50 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Lễ nhớ thánh Barnaba, tông đồ Hot

Ngày 11 tháng 06 năm 2019 Lễ nhớ thánh Barnaba, tông đồ   Nước Trời và dấu chỉ « nhưng không » (Mt 10, 6-13)   6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en.7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến

Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai - Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo Hội
/ 0 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai - Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo Hội Hot

Thứ Hai - Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo Hội Ga 19: 25-34 MẸ MARIA - MẸ GIÁO HỘI Mẹ Maria đã được Thiên Chúa tiền định từ muôn thủa trong yêu thương và chọn Mẹ làm Đấng cưu mang, sinh hạ, nuôi dưỡng và đồng hành cùng Chúa Giêsu Con Mẹ trong công

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
/ 0 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Hot

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Ga 20, 19-23 LẠY CHÚA THÁNH THẦN, XIN NGÀI NGỰ ĐẾN Lễ hiện xuống chính là ngày lễ 50 của Cựu Ước. Đó là cao điểm kết thúc cho mùa mừng lễ Vượt Qua, ngoài ra đó còn là ngày lễ tạ ơn vì Chúa đã cho mùa

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VII Mùa Phục Sinh
/ 38 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần VII Mùa Phục Sinh Hot

08/06/2019 Thứ Bảy Tuần VII Mùa Phục Sinh  Ga 21, 20-25 PHẦN CON, CỨ THEO THẦY Sau chất vấn về lòng mến, Chúa Giêsu trao quyền cho Phêrô trách nhiệm chăm sóc đoàn chiên với tư cách Tông đồ trưởng, và mời gọi như ra lệnh: Hãy theo

Suy niệm Lời Chúa Thức bảy, sau Lễ Chúa Thăng Thiên
/ 44 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thức bảy, sau Lễ Chúa Thăng Thiên Hot

Ngày 08 tháng 06 năm 2019 Thức bảy, sau Lễ Chúa Thăng Thiên « Người môn đệ Đức Giê-su thương mến » (Ga 21, 20-25)   20 Ông Phê-rô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giê-su thương mến đi theo sau; ông này là người đã

Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: CN Chúa Thánh Thần hiện xuống, năm C
/ 46 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: CN Chúa Thánh Thần hiện xuống, năm C Hot

Chúng con yêu quí, Bài Tin mừng chúng con vừa nghe rất vắn nhưng qua đó thánh Gioan cũng đã đủ để cho chúng ta thấy được những ơn ban của Chúa Thánh Thần, giúp chúng ta thấy được sự có mặt của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của chúng

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống, năm C
/ 67 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống, năm C Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG Cv 2,1-11 ; 1 Cr 12,3b-7.12-13 ; Ga 20,19-23 TÁC ĐỘNG CỦA THÁNH THẦN NƠI CÁC TÍN HỮU I. HỌC LỜI CHÚA 1.TIN MỪNG: Ga 20,19-23 (19) Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi

Suy niệm Lời Chúa: lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 130 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh Hot

SUY NIỆM LỜI CHÚA  CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG, NĂM C LỜI CHÚA:  Ga 20, 19-23 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.   Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ

Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Mùa Phục Sinh
/ 98 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần VII Mùa Phục Sinh Hot

07/06/2019 Thứ Sáu Tuần VII Mùa Phục Sinh  Ga 17, 11b-19 CHÚA HỎI TA CÓ YÊU MẾN CHÚA NHƯ HỎI PHÊRÔ VẬY Trang Tin Mừng hôm nay thường được dùng như một bài huấn dụ đặc sắc về vai trò mục tử và thường được đọc trong nghi lễ khai mở

Suy niệm Lời Chúa  Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh
/ 40 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh Hot

 Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh Ga 17, 11b-19 XIN CHE CHỞ CHÚNG CON Trang Tin Mừng hôm nay nằm trong mạch văn lời cầu nguyện của Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha khi Người sắp phải rời xa những môn đệ thân yêu của mình. Chúa Giêsu cầu nguyện cùng Chúa

Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VII Mùa Phục Sinh
/ 36 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần VII Mùa Phục Sinh Hot

 Thứ Ba Tuần VII Mùa Phục Sinh   Cv 20, 17-27;  Ga 17, 1-11a XIN CHO NÊN MỘT Trong cuộc sống tại thế, Chúa Giêsu rất bận rộn với công việc rao giảng Tin Mừng, gặp gỡ và chữa lành những người bệnh tật. Đồng thời, Ngài luôn dành

Suy niệm Lời Chúa Thứ ba, sau Lễ Chúa Thăng Thiên
/ 36 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ ba, sau Lễ Chúa Thăng Thiên

Ngày 04 tháng 06 năm 2019 Thứ ba, sau Lễ Chúa Thăng Thiên   « Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha » (Ga 17, 1-11)   1 Nói thế xong, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện: "Lạy Cha, giờ đã đến! Xin