Suy niệm Lời Chúa: Các ngày tết 2020
/ 39 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Các ngày tết 2020 Hot

CÁC NGÀY LỄ TẾT   HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ ĐÓN GIAO THỪA ĐẦU XUÂN Mt 5,1-10 LỜI CHÚC HẠNH PHÚC ĐẦU XUÂN TÁM MỐI PHÚC THẬT 1. LỜI CHÚA:“Phúc thay ai có tâm hồn  nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3) 2. CÂU CHUYỆN:  1) HẠNH PHÚC

Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Mùa Thường Niên - Lm. Huệ Minh
/ 32 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần II Mùa Thường Niên - Lm. Huệ Minh Hot

23/01/2020 Thứ Năm Tuần II Mùa Thường Niên   1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7; Mc 3, 7-12 SỨ VỤ CỦA CHÚA GIÊSU           Với trang Tin Mừng hôm nay, dường như tác giả muốn đưa chúng ta vào một

Suy niệm Lời Chúa Thứ tư, tuần II Mùa Thường Niên - Lm. Huệ Minh
/ 91 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ tư, tuần II Mùa Thường Niên - Lm. Huệ Minh Hot

22/01/2020 Thứ Tư Tuần II Mùa Thường Niên Sm 17, 32-33. 37. 40-51; Mc 3, 1-6 TÌNH YÊU HƠN LUẬT LỆ           Ta thấy Tin Mừng hôm nay là một trong 5 cuộc tranh luận gay gắt giữa Chúa Giêsu và người Do Thái về việc giữ

Suy niệm Lời Chúa Thứ tư, tuần II Mùa Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 62 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ tư, tuần II Mùa Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Ngày 22 tháng 01 năm 2020 Thứ tư, tuần II Mùa Thường Niên   « Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi? » (Mc 3, 1-6)     1 Đức Giê-su lại vào hội đường. Ở đó có một người bị

Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Thường Niên - Lm. Huệ Minh
/ 40 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Thường Niên - Lm. Huệ Minh Hot

21/01/2020 Thứ Ba Tuần II Mùa Thường Niên   1 Sm 16, 1-13; Mc 2, 23-28  LUẬT VÌ CON NGƯỜI HAY CON NGƯỜI VÌ LUẬT           Khi được Chúa sai đến xức dầu cho một vị vua mới thay

Suy niệm Lời Chúa Thứ ba, tuần II Mùa Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 27 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ ba, tuần II Mùa Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Ngày 21 tháng 01 năm 2020 Thứ ba, tuần II Mùa Thường Niên   « Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát » (Mc 2, 23-28)   23 Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng

Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần II Mùa Thường Niên - Lm. Huệ Minh
/ 25 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần II Mùa Thường Niên - Lm. Huệ Minh Hot

20/01/2020 Thứ Hai Tuần II Mùa Thường Niên  1 Sm 15, 16-23; Mc 2, 18-22 SỐNG PHÙ HỢP VỚI TIN MỪNG           Tin Mừng hôm nay kể lại sự việc những người Do Thái thắc mắc với Chúa Giêsu và

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I Mùa Thường Niên - Lm. Huệ Minh
/ 114 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I Mùa Thường Niên - Lm. Huệ Minh Hot

18/01/2020 Thứ Bảy Tuần I Mùa Thường Niên 1 Sm 9, 1-4. 17-19; 10, 1a; Mc 2, 13-17  LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA GÂY KINH NGẠC Đức Ki-tô được sai đến trần gian là để kêu gọi người tội lỗi. Ngài là Đấng Thánh, là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần

Suy niệm Lời Chúa Chúa nhật II, Thường niên năm A - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 141 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa Chúa nhật II, Thường niên năm A - Lm. Pet Trần Bảo Ninh

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN II, THƯỜNG NIÊN, NĂM A Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 1, 29-34)   Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình liền nói: "Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian. Này tôi đã nói

Suy  niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần I Mùa Thường Niên - Lm. Huệ Minh
/ 23 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần I Mùa Thường Niên - Lm. Huệ Minh Hot

16/01/2020 Thứ Năm Tuần I Mùa Thường Niên  1 Sm 4, 1-11; Mc 1, 40-45 LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA Người mắc bệnh phong cùi trong xã hội Do thái xưa kia dù có sống thì cũng bị coi như đã chết. Họ bị coi là nhơ uế và tội lỗi (Ds 12, 10 –

Hiệp sống Tin Mừng Chúa nhật 2 Thường Niên, năm A - Lm. Đan Vinh
/ 57 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng Chúa nhật 2 Thường Niên, năm A - Lm. Đan Vinh Hot

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 2 TN A Is 49,3.5-6; 1 Cr 1,1-3; Ga 1,29-34      LÀM CHỨNG ĐỨC GIÊ-SU LÀ CHIÊN XÓA TỘI TRẦN GIAN           I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Ga

Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần I Mùa Thường Niên - Lm. Huệ Minh
/ 44 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần I Mùa Thường Niên - Lm. Huệ Minh Hot

17/01/2020 Thứ Sáu Tuần I Mùa Thường Niên  1 Sm 8, 4-7. 10-22a; Mc 2, 1-12  CHÚA GIÊSU - HIỆN THÂN CỦA LÒNG XÓT THƯƠNG Trong đời sống con người, điều khó thực hiện nhất là tha thứ, nhất là khi đối tượng xúc phạm là người thân

Suy niệm Lời Chúa Thứ sáu, Tuần I Mùa Thường Niên - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 37 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ sáu, Tuần I Mùa Thường Niên - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Ngày 17 tháng 01 năm 2020 Thứ sáu, Tuần I Mùa Thường Niên Chữa bệnh và tha tội (Mc 2, 1-12)   1 Vài ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà,2 dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Mùa Thường Niên - Lm. Huệ Minh
/ 48 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần I Mùa Thường Niên - Lm. Huệ Minh

Thứ Tư Tuần I Mùa Thường Niên  1 Sm 3, 1-10. 19-20; Mc 1, 29-39  LÀM VIỆC NHƯ CHÚA GIÊSU ĐỂ LOAN BÁO TIN MỪNG           “Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa

Suy niệm Lời Chúa Thứ tư, tuần I Mùa Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 30 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ tư, tuần I Mùa Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Ngày 15 tháng 01 năm 2020 Thứ tư, tuần I Mùa Thường Niên “Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy” (Mc 1, 29-39)   29 Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an

Suy niệm Lời Chúa Thứ ba, tuần I Mùa Thường Niên - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 30 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ ba, tuần I Mùa Thường Niên - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Ngày 14 tháng 01 năm 2020 Thứ ba, tuần I Mùa Thường Niên   “Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền” (Mc 1, 21-28)   21 Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy.22

Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần I Mùa Thường Niên - Lm. Huệ Minh
/ 85 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần I Mùa Thường Niên - Lm. Huệ Minh Hot

14/01/2020 Thứ Ba Tuần I Mùa Thường Niên 1 Sm 1, 9-20; Mc 1, 21-28 QUYỀN UY CỦA CHÚA Theo Tin Mừng Mác cô, Chúa Giêsu đã bắt đầu hoạt động công khai của Người bằng việc “Đi khắp miền Galilê rao giảng trong các hội đường và trừ quỉ” (Mc 1,39). Sau

Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Mùa Thường Niên - Lm. Huệ Minh
/ 117 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần I Mùa Thường Niên - Lm. Huệ Minh Hot

13/01/2020 Thứ Hai Tuần I Mùa Thường Niên  1 Sm 1, 1-8; Mc 1, 14-20 HÃY THEO THẦY Sau khi chịu phép rửa của Gioan ở sông Giođan, Chúa Giêsu biết đã đến lúc mình phải rời bỏ gia đình ở Nadarét, phải chia tay với người mẹ thân yêu,

Suy niệm Lời Chúa Thứ hai, sau Chúa Nhật I Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 120 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ hai, sau Chúa Nhật I Thường Niên - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Ngày 13 tháng 01 năm 2020 Thứ hai, sau Chúa Nhật I Thường Niên   Triều Đại Thiên Chúa và ơn gọi đi theo Đức Ki-tô (Mc 1, 14-20)   14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa.15

Suy niệm Lời Chúa: Lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa – Năm A - Lm. Giuse Nguyễn VănLộc
/ 125 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa: Lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa – Năm A - Lm. Giuse Nguyễn VănLộc Hot

Ngày 12 tháng 01 năm 2020 Chúa Giê-su chịu phép rửa – Năm A   Năm Sự Sáng Thứ nhất thì ngắm: “Đức Chúa Giê-su chịu phép rửa tại sông Gio-đan” (Mt 3, 13 – 17)   13 Bấy giờ, Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông

Suy niệm Lời Chúa Thứ bảy, sau Lễ Hiển Linh - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 99 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ bảy, sau Lễ Hiển Linh - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Ngày 11 tháng 01 năm 2020 Thứ bảy, sau Lễ Hiển Linh « Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi » (Ga 3, 22-30)   22 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đi tới miền Giu-đê. Người ở lại nơi ấy với các ông và làm phép

Suy niệm Lời Chúa Thứ 7 sau Lễ Hiển Linh - Lm. Huệ Minh
/ 91 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ 7 sau Lễ Hiển Linh - Lm. Huệ Minh

11/01/2020 Thứ Bảy Mùa Giáng Sinh   1 Ga 5, 14-21; Ga 3, 22-30 XIN CHO TA MÃI MÃI LÀ VAI PHỤ           Tin Mừng hôm nay cho thấy cách Gioan làm mình nhỏ lại. Trung thành với đời sống khổ

Suy niệm Lời Chúa lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, năm A - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 161 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, năm A - Lm. Pet Trần Bảo Ninh

SUY NIỆM LỜI CHÚA  LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA, NĂM A Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 3, 13-17)   Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ xứ Galilêa mà đến với Gioan ở sông Giođan, để ông làm phép rửa cho. Nhưng Gioan can Người rằng: