Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy tuần 2 MV - Lm. Huệ Minh
/ 24 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy tuần 2 MV - Lm. Huệ Minh

Thứ Bảy tuần 2 MV Thánh Gioan Thánh Giá, Lmtsht. Lễ nhớ. Hc 48:1-4.9-11; Mt 17:9a.10-13 NHẬN RA CHÚA HIỆN DIỆN TRONG ĐỜI THƯỜNG           * Thánh Gioan thánh giá chào đời năm 1542 ở

Suy niệm Lời Chúa Thứ sáu, sau Chúa Nhật II Mùa Vọng - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 36 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ sáu, sau Chúa Nhật II Mùa Vọng - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Ngày 13 tháng 12 năm 2019 Thứ sáu, sau Chúa Nhật II Mùa Vọng  Đức Giê-su Ki-tô, Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa (Mt 11, 16-19)   16 Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác,17 và

Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm tuần 2 MV - Lm. Huệ Minh
/ 28 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm tuần 2 MV - Lm. Huệ Minh

Thứ Năm tuần 2 MV Thánh Gioanna Phanxica Chantal, Ts Is 41:13-20; Mt 11:11-15 TẬP SỐNG NHƯ GIOAN           Toàn thể dân Israel đang trông chờ Đấng Mêsia xuất hiện để giải thoát họ khỏi cảnh lầm than. Do

Suy niệm Lời Chúa Thứ năm, sau Chúa Nhật II Mùa Vọng - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 20 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ năm, sau Chúa Nhật II Mùa Vọng - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Ngày 12 tháng 12 năm 2019 Thứ năm, sau Chúa Nhật II Mùa Vọng   “Kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông” (Mt 11, 11-15)   11 “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư tuần 2 MV - Lm. Huệ Minh
/ 22 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư tuần 2 MV - Lm. Huệ Minh

Thứ Tư tuần 2 MV Thánh Đamasô I, Gh Is 40:25-31; Mt 11:28-30 HÃY ĐẾN VỚI CHÚA ĐỂ AN BÌNH           Dân chúng thời Đức Giêsu sống dưới lề luật và giáo lý Do Thái đã bị những nhà lãnh đạo tôn giáo làm

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa nhật III Mùa Vọng năm A
/ 29 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa nhật III Mùa Vọng năm A

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG A Is 35,1-6a.10 ; Gc 5,7-10 ; Mt 11,2-11 CHU TOÀN SỨ VỤ LÀM TIỀN SỨ CHO ĐỨC KI-TÔ I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 11,2-11 (2) Ông Gio-an lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Ki-tô

Suy niệm Lời Chúa Thứ tư, sau Chúa Nhật II Mùa Vọng - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 28 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ tư, sau Chúa Nhật II Mùa Vọng - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Ngày 11 tháng 12 năm 2019 Thứ tư, sau Chúa Nhật II Mùa Vọng   “Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11, 28-30)   28 “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh

Suy niệm Lời Chúa Thứ ba, sau Chúa Nhật II Mùa Vọng - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 44 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ ba, sau Chúa Nhật II Mùa Vọng - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Ngày 10 tháng 12 năm 2019 Thứ ba, sau Chúa Nhật II Mùa Vọng   « Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc… » (Mt 18, 12-14)   12 “Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín

Suy niệm Lời Chúa  Thứ Ba tuần 2 MV - Lm. Huệ Minh
/ 48 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba tuần 2 MV - Lm. Huệ Minh

 Thứ Ba tuần 2 MV Is 40:1-11; Mt 18:12-14 THIÊN CHÚA QUẢNG ĐẠI           Thiên Chúa yêu mọi người và từng người. Và Cha của chúng ta ở trên trời không muốn để một trong những kẻ bé nhỏ nào phải hư đi (Mt 18,

Suy niệm Lời Chúa lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
/ 45 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Ngày 09 tháng 12 năm 2019 Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội   “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (St 3, 9-15.20 ; Lc 1, 26-38)   26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa

Suy niệm Lời Chúa Thứ hai, sau Chúa Nhật II Mùa Vọng - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 38 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ hai, sau Chúa Nhật II Mùa Vọng - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Ngày 09 tháng 12 năm 2019 Thứ hai, sau Chúa Nhật II Mùa Vọng Chữa bệnh và tha tội (Lc 5, 17-26)   17 Một hôm, khi Đức Giê-su giảng dạy, có mấy người Pha-ri-sêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp các làng mạc miền Ga-li-lê, Giu-đê và từ

Suy niệm Lời Chúa Chúa nhật II Mùa Vọng - Lm. Huệ Minh
/ 29 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Chúa nhật II Mùa Vọng - Lm. Huệ Minh

CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG Is 11:1-10; Rm 15:4-9; Mt 3:1-12 Thánh Vịnh tuần 2 ĐỢI MONG           Mùa vọng là mùa trông đợi. Chúng ta trông đợi Chúa đến trong đêm giáng sinh. Đó là một sự trông đợi có tính cách

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm A  - Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 32 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm A - Giuse Nguyễn Văn Lộc

Ngày 08 tháng 12 năm 2019 Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm A  “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 3, 1-12)   1 Hồi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng:2 "Anh em hãy sám hối, vì Nước

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy tuần 1 MV. Thánh Ambrôsiô, Gmtsht. Lễ nhớ
/ 34 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy tuần 1 MV. Thánh Ambrôsiô, Gmtsht. Lễ nhớ Hot

Thứ Bảy tuần 1 MV. Thánh Ambrôsiô, Gmtsht. Lễ nhớ Is 30:19-21.23-26; Mt 9:35-10:1.5a.6-8 Thánh Ambrôsiô – Giám mục và tiến sĩ Hội Thánh (339 – 397) – Ngày 07-12 CON TIM THỔN THỨC CỦA CHÚA           Thánh Ambrôsiô chào đời

Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu tuần 1 MV - Lm. Huệ Minh
/ 32 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu tuần 1 MV - Lm. Huệ Minh

Thứ Sáu tuần 1 MV Thánh Nicôla, Gm Is 29:17-24; Mt 9:27-31 XIN CHÚA MỞ MẮT ĐỨC TIN           Thiên Chúa là chủ muôn loài thụ tạo trên địa cầu này và mọi thứ Ngài tạo dựng nên thì đều tốt đẹp. Chúng ta

Suy niệm Lời Chúa Thứ bảy, sau Chúa Nhật I Mùa Vọng - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 34 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ bảy, sau Chúa Nhật I Mùa Vọng - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Ngày 07 tháng 12 năm 2019 Thứ bảy, sau Chúa Nhật I Mùa Vọng « Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương » (Mt 9, 35 – 10, 1.6-8)   35 Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 2 Mùa Vọng A - Lm. Pet Trần Bảo Ninh
/ 110 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 2 Mùa Vọng A - Lm. Pet Trần Bảo Ninh

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM A Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 3, 1-12)  Mời quí vị nghe Audio Ngày ấy, Gioan Tẩy Giả đến giảng trong hoang địa xứ Giuđêa rằng: "Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến". Chính ông là người mà

Suy niệm Lời Chúa Thứ sáu, sau Chúa Nhật I Mùa Vọng - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 39 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ sáu, sau Chúa Nhật I Mùa Vọng - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc

Ngày 06 tháng 12 năm 2019 Thứ sáu, sau Chúa Nhật I Mùa Vọng  « Các anh tin thế nào thì được như vậy » (Mt 9, 27-31)   27 Đang khi Đức Giê-su ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: "Lạy Con Vua

Suy niệm Lời Chúa Thứ năm, sau Chúa Nhật I Mùa Vọng  - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 68 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ năm, sau Chúa Nhật I Mùa Vọng - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Ngày 05 tháng 12 năm 2019 Thứ năm, sau Chúa Nhật I Mùa Vọng  « Người khôn xây nhà trên đá » (Mt 7, 21.24 – 27)   21 “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa! " là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng

Suy niệm Lời Chúa  Thứ Năm tuần 1 MV - Lm. Huệ Minh
/ 41 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm tuần 1 MV - Lm. Huệ Minh

 Thứ Năm tuần 1 MV Is 26:1-6; Mt 7:21.24-27 KHÔN NGOAN XÂY NHÀ TRÊN ĐÁ           Tục ngữ Việt Nam có câu: “Nhà có nền ắt phải vững”. Cùng chung ý tưởng đó, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta biết

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Vọng, Năm A
/ 100 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Vọng, Năm A

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG A Br 5,1-9 ; Pl 1,4-6.8-11 ; Mt 3,1-12 HỒI TÂM SÁM HỐI ĐỂ DỌN ĐƯỜNG ĐÓN CHÚA ĐẾN I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 3,1-12 (1) Hồi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư tuần 1 MV - Lm. Huệ Minh
/ 44 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư tuần 1 MV - Lm. Huệ Minh

Thứ Tư tuần 1 MV Thánh Gioan Đamascênô, Lmtsht Is 25:6-10; Mt 15:29-37 LÒNG CHẠNH THƯƠNG           Thánh sử Matthêu phác hoạ cho chúng ta một khung cảnh thật sinh động và giàu nhân