Suy niệm Lời Chúa  Thứ hai tuần XV Thường Niên, năm A - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 36 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ hai tuần XV Thường Niên, năm A - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Suy niệm Lời Chúa, ngày 13 tháng 07 năm 2020 Thứ hai, sau Chúa Nhật XV Thường Niên   “Ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được” (Mt 10, 34 – 11, 1)   10.34 "Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất;

Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 15 Thường niên năm A - Lm. Đan Vinh
/ 28 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 15 Thường niên năm A - Lm. Đan Vinh Hot

Is 55,10-11 ; Rm 8,18-23 ; Mt 13,1-23 HOA TRÁI CỦA SỰ THỰC HÀNH LỜI CHÚA

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 15 Thường Niên - Năm A - Jorathe Nắng Tím
/ 16 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 15 Thường Niên - Năm A - Jorathe Nắng Tím Hot

NGƯỜI GIEO HẠT Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 15 Thường Niên - Năm A   Hình ảnh đẹp ở người nông dân là gieo hạt, bởi khi gieo hạt, người ấy đã nói lên được những đức tính cao qúy của con người, đó là hào sảng quảng đại và tin tưởng, hy

Suy niệm Lời Chúa Chúa nhật XV Thường Niên - Năm A - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 28 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa Chúa nhật XV Thường Niên - Năm A - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Suy niệm Lời Chúa, ngày 12 tháng 07 năm 2020 Chúa nhật XV Thường Niên - Năm A   “Người gieo giống đi ra gieo giống” (Is 55, 10-11; Mt 13, 1-23)   1 Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ.2 Dân chúng tụ họp bên

Suy niệm Lời Chúa Thứ bảy tuần XIV Thường Niên, năm A - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 54 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ bảy tuần XIV Thường Niên, năm A - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Suy niệm Lời Chúa, ngày 11 tháng 07 năm 2020 Thứ bảy, sau Chúa Nhật XIV Thường Niên   “Anh em đừng sợ…” (Mt 10, 24-33)   24 "Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ.25 Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy tuần XIV TN, năm A - Lm. Huệ Minh
/ 38 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy tuần XIV TN, năm A - Lm. Huệ Minh Hot

Suy niệm Lời Chúa, ngày 11.7.2020 Thứ Bảy tuần XIV TN, năm A Mt 10, 24-33 Ðừng Sợ ! Lời Chúa hôm nay ở trong bối cảnh sứ vụ cứu độ của Chúa Giêsu. Sau khi tuyển chọn các môn đệ, Chúa sai họ đi với định hướng duy nhất là loan báo Nước Trời đã đến

Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu tuần XIV TN, năm A - Lm. Huệ Minh
/ 82 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu tuần XIV TN, năm A - Lm. Huệ Minh Hot

Suy niệm Lời Chúa, ngày 10.7.2020  Thứ Sáu tuần XIV TN, năm A Mt 10, 16-23 TRẢ GIÁ VÌ DANH CHÚA Tin Mừng hôm nay một lần nữa cho chúng ta hiểu được thế nào là ơn gọi và số phận của người Kitô hữu. Chúa Giêsu đã được cụ già Simêon gọi là

Suy niệm Lời Chúa Thứ sáu tuần XIV Thường Niên, năm A - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 55 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ sáu tuần XIV Thường Niên, năm A - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Suy niệm Lời Chúa, ngày 10 tháng 07 năm 2020 Thứ sáu, sau Chúa Nhật XIV Thường Niên   « Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét » (Mt 10, 16-23)   16 Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật tuần XV TN, năm A - Lm. Huệ Minh
/ 55 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật tuần XV TN, năm A - Lm. Huệ Minh Hot

Suy niệm Lời Chúa ngày 12.7.2020 Chúa Nhật tuần XV TN, năm A Mt 13, 1-23 Hãy là mảnh đất tốt    Trang Tin Mừng hôm nay phải nói thật đẹp. Trước hết, hình ảnh phong phú của việc gieo giống quá đẹp. Đẹp về ý nghĩa sâu xa. Nhưng đẹp nhất

Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm tuần XIV, TN - năm A  - Lm. Huệ Minh
/ 86 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm tuần XIV, TN - năm A - Lm. Huệ Minh Hot

Suy niệm Lời Chúa, ngày 9.7.2020 Thứ Năm tuần XIV, TN - năm A  Mt 10, 7-15 SỐNG SỨ MẠNG LOAN BÁO NƯỚC TRỜI “Nước Trời đã đến gần” (c.7) là sứ điệp quan trọng Chúa Giêsu mang đến cho nhân loại. Nước Trời còn được biểu hiện nơi chính con người

Suy niệm Lời Chúa Thứ năm tuần XIV Thường Niên - năm A - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 46 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ năm tuần XIV Thường Niên - năm A - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Suy niệm Lời Chúa, ngày 09 tháng 07 năm 2020 Thứ năm, sau Chúa Nhật XIV Thường Niên   NƯỚC TRỜI và dấu chỉ « nhưng không » (Mt 10, 7-15)   7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.8 Anh em hãy chữa lành

Suy niệm Lời Chúa Thứ tư tuần XIV Thường Niên, năm A - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 110 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ tư tuần XIV Thường Niên, năm A - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Suy niệm Lời Chúa, ngày 08 tháng 07 năm 2019 Thứ tư, sau Chúa Nhật XIV Thường Niên   Đức Ki-tô “gọi và sai đi”: Nước Trời và sứ mạng phục vụ cho sự sống (Mt 10, 1-7)   1 Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các

Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba tuần XIV TN, năm A - Lm. Huệ Minh
/ 64 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba tuần XIV TN, năm A - Lm. Huệ Minh Hot

Suy niệm Lời Chúa, ngày 7.7.2020 Thứ Ba tuần XIV TN, năm A Mt 9, 32-38 CHÚA CHẠNH THƯƠNG Quan niệm Cựu Ước về các chủ chăn của dân là quan niệm rộng rãi và ám chỉ vừa các thẩm phán, vừa các tư tế và tiên tri. Hình ảnh rất quen thuộc với nền văn

Suy niệm Lời Chúa Thứ ba tuần XIV Thường Niên, năm A - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 51 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ ba tuần XIV Thường Niên, năm A - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Suy niệm Lời Chúa, ngày 07 tháng 07 năm 2020 Thứ ba, sau Chúa Nhật XIV Thường Niên “Đức Giê-su… rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền” (Mt 9, 32-38)   32 Họ vừa đi ra thì người ta đem đến cho Đức Giê-su

Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai tuần XIV TN, năm A - Lm. Huệ Minh
/ 70 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai tuần XIV TN, năm A - Lm. Huệ Minh Hot

Suy niệm Lời Chúa, ngày 6.7.2020 Thứ Hai tuần XIV TN, năm A Mt 9, 18-26     LÒNG TIN & SỨC MẠNH Con người khao khát Thiên Chúa, hay đúng hơn Thiên Chúa đã tạo dựng con người, với nỗi khao khát vô biên ấy. Con người không ngừng

Suy niệm Lời Chúa Thứ hai tuần XIV, Thường Niên, năm A - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 42 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ hai tuần XIV, Thường Niên, năm A - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Suy niệm Lời Chúa, ngày 06 tháng 07 năm 2020 Thứ hai, sau Chúa nhật XIV, Thường Niên   “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu con” (Mt 9, 18-26)   18 Người còn đang nói với họ như thế, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật tuần XIV TN, năm A - Lm. Huệ Minh
/ 49 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật tuần XIV TN, năm A - Lm. Huệ Minh Hot

Suy niệm Lời Chúa ngày 5.7.2020 Chúa Nhật tuần XIV TN, năm A Mt 11, 25-30 HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG Trước hiện trạng đời sống con người và thế giới đang ngày càng vắng bóng hiền lành và khiêm nhường, sự hiền lành dễ thương không còn được đánh

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XIV Thường Niên – Năm A - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 44 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XIV Thường Niên – Năm A - Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Suy niệm Lời Chúa, ngày 05 tháng 07 năm 2020 Chúa Nhật XIV Thường Niên – Năm A   « Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, Hãy đến cùng Tôi ! » (Mt 11, 25-30)   25 Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói:

Suy niệm Lời Chúa Chúa nhật 14 TN năm A - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy (Video)
/ 45 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 14 Thường niên năm A - Lm. Đan Vinh
/ 43 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 13 - TN, năm A - Jorathe Nắng Tím
/ 43 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 13 - TN, năm A - Jorathe Nắng Tím Hot

THIÊN CHÚA LÀ NƠI CON ĐƯỢC NGHỈ NGƠI, BỒI DƯỠNG Suy Niệm TIN MỪNG CHÚA NHẬT 14  Thường Niên, Năm A   Đức Giêsu là Đấng Thiên Chúa sai đến, Đấng mà người Do Thái mường tượng như một vị vua uy nghi, quyền năng, oai phong lẫm liệt, bách

Suy niệm Lời Chúa Thứ bảy tuần XIII Thường Niên, năm A - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc
/ 56 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Suy niệm Lời Chúa Thứ bảy tuần XIII Thường Niên, năm A - Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc Hot

Suy niệm Lời Chúa, ngày 04 tháng 07 năm 2020 Thứ bảy, sau Chúa Nhật XIII Thường Niên   Ăn chay vì “Thương Một Người” (Mt 9, 14-17)   14 Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng: "Tại sao chúng tôi và các