Giải Đáp Kinh Thánh Về Sự Sống Và Tổ Tiên Loài Người
/ 46 / Loan Tin Mừng
Tình Yêu đến sớm
/ 78 / Loan Tin Mừng

Tình Yêu đến sớm

Với túi hành trang cần thiết trên ‘con ngựa sắt’, hai chị em chúng tôi hớn hở lên đường, mặc lấy tâm tình - hình ảnh của Mẹ Maria, vượt núi băng rừng đem Thái Tử Hòa Bình đến cho gia đình chị Elisabeth.