Đôi nét Lịch sử Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình
/ 56 / Lịch sử

Đôi nét Lịch sử Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình Hot

Sau khi Giáo Phận Banmêthuột được thành lập 22. 06. 1967, ngày 20. 08.1967 Ngài từ giã chị em Hội Dòng. Và ngày 23. 08. 1967, Ngài trao Dòng lại cho Đức Tân Giám mục Giáo phận Phêrô Nguyễn Huy Mai.