Ơn gọi và Sứ mạng Hội Dòng
/ 83 / Lịch sử Hội dòng

Ơn gọi và Sứ mạng Hội Dòng

Ý NGHĨA DANH XƯNG "Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình" Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình được đặt dưới danh thánh Mẹ Maria, để chị em có Mẹ là Mẹ và gương mẫu cho đời sống tu trì của mình. Đặc biệt chị em noi gương Mẹ trong biến cố Mẹ thăm viếng bà

Sắc lệnh thiết lập Dòng Nữ Vương Hòa Bình
/ 1239 / Lịch sử

Sắc lệnh thiết lập Dòng Nữ Vương Hòa Bình Hot

SẮC LỆNH THIẾT LẬP DÒNG CHỊ EM ĐỨC MARIA, NỮ VƯƠNG HOÀ BÌNH   I. SẮC LỆNH THIẾT LẬP SẮC LỆNH THIẾT LẬP DÒNG CHỊ EM ĐỨC MARIA, NỮ VƯƠNG HOÀ BÌNH Qua lịch sử Giáo Hội, “nhờ ơn Chúa Quan phòng hướng dẫn, đã xuất phát muôn ngàn Hội Dòng