Lich sử Đấng Khai Sáng và Đấng Thiết Lập Dòng
/ 508 / Lịch sử

Lich sử Đấng Khai Sáng và Đấng Thiết Lập Dòng

Là một Giám Mục thừa sai nhiệt thành, năng nổ, quan tâm đặc biệt về thăng tiến xã hội và giáo dục, ngài luôn khắc khoải trong việc nâng cao đời sống tinh thần lẫn vật chất cho dân chúng, đặc biệt cho anh em Dân tộc.

Đôi nét Lịch sử Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình
/ 742 / Lịch sử

Đôi nét Lịch sử Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình Hot

Sau khi Giáo Phận Banmêthuột được thành lập 22. 06. 1967, ngày 20. 08.1967 Ngài từ giã chị em Hội Dòng. Và ngày 23. 08. 1967, Ngài trao Dòng lại cho Đức Tân Giám mục Giáo phận Phêrô Nguyễn Huy Mai.

Căn tính Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình
/ 551 / Đặc sủng

Căn tính Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình

Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình sống đời hoạt động tông đồ, thuộc quyền Đức Giám Mục giáo phận. Chị em trong Dòng tận hiến cho Chúa bằng việc khấn giữ ba lời khuyên Phúc Âm, qua lời khấn công và sống thành cộng đoàn.