Hạnh các thánh tử đạo VN - Thánh José Diaz Sanjurjo - An
/ 161 / Hạnh các Thánh

Hạnh các thánh tử đạo VN - Thánh José Diaz Sanjurjo - An

​ Giọng đọc: Nt. M. Anna Minh Trị Thực hiện: TT Dòng NVHB

Hạnh các thánh tử đạo VN - Thánh Pierre Néron - Bắc
/ 160 / Hạnh các Thánh

Hạnh các thánh tử đạo VN - Thánh Pierre Néron - Bắc

Giọng đọc: Nt. M. Anna Minh Trị Thực hiện: TT Dòng NVHB

Thánh Antôn Nguyễn Tiến Đích, tử đạo ngày 12 tháng 8 năm 1838
/ 135 / Hạnh các Thánh
Thánh Đaminh, người say mê loan báo Tin Mừng
/ 160 / Hạnh các Thánh

Thánh Đaminh, người say mê loan báo Tin Mừng

“Sự thánh thiện của Giáo hội được diễn tả bằng nhiều cách khác nhau qua những con người khác nhau” (CĐ. Vaticanô II). Thực vậy, trong Giáo hội, các vị thánh là những người có đời sống rất đặc biệt, chính đời sống đó đã dệt nên những hình ảnh sống

DANH SÁCH 117 THÁNH TỬ ÐẠO VIỆT NAM
/ 302 / Hạnh các Thánh

DANH SÁCH 117 THÁNH TỬ ÐẠO VIỆT NAM Hot

I. Tóm lược thành phần các Thánh Tử Ðạo Việt Nam a. Trong số 130.000 người đã bỏ mình vì đức tin, có 117 vị đã được Giáo Hội nâng lên hàng Chân Phúc, qua bốn đợt: Năm 1900 Ðức Giáo Hoàng Lêô XIII ban Sắc Chỉ Fortissimorum Virorum (Những con

Ngày 21-07: Thánh Laurensô Brindisi
/ 118 / Hạnh các Thánh

Ngày 21-07: Thánh Laurensô Brindisi

Nguồn: Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường

Ngày 22-07: Thánh Maria Madalena
/ 161 / Hạnh các Thánh

Ngày 22-07: Thánh Maria Madalena

Nguồn:Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường