Sống tâm tình Mùa Chay


SỐNG TÂM TÌNH MÙA CHAY


Bước vào Mùa Chay năm nay trễ hơn năm trước, sau khi mọi người đã ăn Tết và ổn định lại mọi sinh hoạt, lòng tôi cũng trải nghiệm những vui buồn sau những ngày về phép, gặp gỡ những người thân và qua những câu chuyện trao đổi với họ, Chúa cho tôi phân định cuộc sống và nhận ra thánh ý Chúa rõ hơn. Tạ ơn Chúa đã cho tôi có những giây phút trầm lắng trước Thánh Thể Chúa để cảm nghiệm tình yêu thương của Chúa dành cho tôi dù tôi thật nhỏ bé tầm thường.

Bước vào Mùa Chay, tôi càng được thôi thúc để đáp trả tình yêu ấy trong cuộc sống của mình với những hy sinh, cầu nguyện và làm việc bác ái cho những người đang cần đến lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa cho tôi ý thức hơn trong từng giây phút sống, từng biến cố vui buồn, để nhận ra Chúa muốn tôi làm gì, hầu sống đẹp lòng Chúa hơn và tâm hồn bình an hơn.

Sống tâm tình Mùa Chay, tôi xin Chúa cho tôi biết kiểm soát miệng lưỡi để lời tôi nói khôn ngoan và hữu ích cho người khác. Tôi khiêm tốn nhìn nhận mình cũng còn nhiều sai sót, để tôi không vội sửa lỗi người khác, tốt hơn nên thinh lặng lắng nghe trong bác ái tế nhị để sống hòa thuận với mọi người xung quanh.

Sống tâm tình Mùa Chay, tôi xin Chúa cho tôi thành thật, suy nghĩ thẳng thắn và hành động ngay chính trong cuộc sống hàng ngày. Lời Thánh Phaolô đã giúp tôi là: “Sống trong sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Kitô vì Người là Đầu” (Ep 4,15) Khi tôi thành thật, tôi sẽ thừa nhận mình lỗi lầm và kiên nhẫn sửa đổi cách sống nếu có người chỉ ra những khuyết điểm và giới hạn của mình. Tôi biết Chúa không xét xử tôi theo cái nhìn của người khác nên tôi bình tâm, tự chủ và không cần biện hộ cho mình. Nếu có bất công, tôi cũng không phàn nàn vì Chúa đã thương tôi còn hơn cả những bất công đó.

Sống tâm tình Mùa Chay, tôi xin Chúa cho tôi giản dị, không kiểu cách, không giả bộ trong cuộc sống thường ngày, để không lên mặt hay hành động kẻ cả với người khác. Tôi sẽ không bao giờ làm cho người khác thấy họ thấp kém hơn về sự hiện diện của tôi. Tôi muốn thường xuyên nghĩ đến sự lệ thuộc hoàn toàn của tôi nơi Chúa trong tất cả mọi sự, để tôi sống tâm tình tạ ơn Chúa và không quên khen ngợi người khác về những việc tốt lành của họ.

Sống tâm tình Mùa Chay, tôi xin Chúa cho tôi chú tâm vào Chúa dù tôi đang ở giữa mọi người. Tôi chống lại tính kiêu ngạo bằng cách khước từ bênh vực cho những quyền lợi của mình, không tìm kiếm sự ngưỡng mộ nhưng sẵn sàng trở nên rốt hết, không quan tâm những gì người khác nghĩ về mình nhưng chỉ muốn làm vui lòng Chúa. Xin Chúa cho tôi suy gẫm về sự quảng đại vô cùng của Chúa đối với tôi để tạ ơn Chúa và khiêm nhường nhìn nhận rằng không có Chúa tôi chẳng là gì cả. Như thế tôi sẽ hạ mình thường xuyên hơn để chế ngự tính kiêu ngạo của mình và hy sinh nhiều hơn vì Chúa.

Cuối cùng, sống tâm tình Mùa Chay, tôi xin Chúa cho tôi lớn lên trong ân sủng Chúa để dâng hiến cho Chúa nhiều hơn nữa, quảng đại hằng ngày để đáp trả tình yêu của Chúa. Xin Chúa lấp đầy tâm trí tôi với cái nhìn về sự tốt lành của Chúa, để nghiệm ra rằng cuộc sống của tôi dài hay ngắn, vất vả hay dễ dàng, điều đó không quan trọng, nhưng tôi biết tận dụng những thử thách cuộc đời để thanh luyện chính mình, thêm lời cầu nguyện và tâm hồn tôi sẽ được bình an nơi thập giá Chúa Giêsu.

MKY